Modernizacija malih lokalnih zajednica

Modernizacijom i uvođenjem većeg stupnja online načina rada,…

Vanjska politika BiH odraz (ne)uspjeha

Vanjska politika jedne države predstavlja izuzetno koristan…

Ženski sport = muški sport

„Ženski sport izraz je prava na ravnopravnost i slobodu svih…

Socijalna inkluzija paraplegičara sa aspekta obrazovanja

„Ratifikujući Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom…

A šta kad nam svi mladi odu?

Odlazak stanovništva je u historiji čovječanstva poznat pod…

Populizam – Lijepo upakovana prevara

Pojam populizam se u zadnjih nekoliko desetljeća intenzivno…

Da li će doći do potpunog iseljavanja mladih iz BiH u zemlje EU?

Zemlje bivše SFRJ suočavaju se s posljedicama svoje konfliktne…

Regionalna saradnja mladih

Region pa i Bosnu i Hercegovinu sigurno očekuje ekonomska kriza…

Negativne ekonomske posljedice Corona virusa „COVID-19“

Pandemija prouzrokovana Corona virusom „COVID-19“, ostavila…