Mala škola ljudskih prava

 

Mala škola ljudskih prava dio je regionalnog projekta koji je vezan za promociju prava marginaliziranih skupina društva kao što je LGBTI populacija. Bitan dio projekta je i jačanje kapaciteta političkih aktivista/ca za zagovaranje prava marginaliziranih grupa u društvu sa akcentom na prava LGBTI osoba. Cilj projekta je doprinjeti prevazileženju predrasuda sa kojima je ova populacija suočena u svakodnevnom životu. U sklopu projekta provode se edukativne, istraživačke i promotivne aktivnosti u cilju poboboljšanja društvenog statusa ove populacije. 

Projekat se paralelno implementira u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori, a partneri na projektu su Centar modernih veština iz Begorada, Progress Institut iz Skoplja te Forum progresivnih politika iz Podgorice uz podršku Fondacije Max Van der Stoel iz Holandije.

Partneri