Kroz projekat „Institucionalna podrška Forumu lijeve inicijative,“ koji je počeo 2013. godine, Međunarodni centar Olof Palme doprinosi ukupnoj izgradnji kapaciteta i jačanju organizacije u cilju što potpunijeg ostvarivanja misije FLI-ja koja se odnosi na političku edukaciju i trening, političku komunikaciju, javne politike i aktivnu međunarodnu saradnju.

Zahvaljujući ovom projektu, uspostavljena je kancelarija Foruma lijeve inicijative kao mjesto okupljanja mladih aktivista i aktivistica koji svojim angažmanom mogu doprinjeti radu FLI-ja, te realizovati vlastite ideje.