Javni oglas za izbor autora/autoricu javne politike

Udruženje Forum lijeve inicijative želi honorarno angažovati autora ili autoricu javne politike na temu „Studentski rad u BiH.“ Dati posao uključuje izradu dokumenta politike po FLI metodologiji zajedno sa izradom sažetka politike. Prijava na oglas treba da sadrži prijedlog sadržaja javne politike i osnovne teze iz date oblasti a koje će biti obrađene u dokumentu (na maximalno 2 stranice word dokumenta). Uz prijavu dostaviti CV kao i pregled urađenih politika i studija u prethodnom periodu. Prednost će imati kandidati/kinje sa iskustvom u datoj oblasti.

Krajnji rok za prijavu na oglas je 17. juni 2019. godine. Rok za izradu finalnog dokumenta javne politike je 1. novembar 2019.

Sve prijave slati na mail: info@fli.ba Za više informacija kontakt telefon: + 387 33 612 529

Uloga i uticaj žena na politički dijalog

Uspješno je održan treći modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti u Sarajevu od 24. Do 25. maja 2019. godine.

Ove godine ovaj program se održava u suradnji sa međunarodnim centrom Olof Palme i fondacijom Kalevi Sorsa iz Finske. Ovog vikenda treći modul je održan uz podršku fondacije Kalevi Sorsa. Tema modula je bila „Uloga i uticaj žena na politički dijalog“. Tom prilikom održano je nekoliko radionica i predavanja o ulozi, uticaju i dijalogu žena u političkim partijama i politici.
Jedan od pradavača je bila i trenerica iz Finske Maria Nyroos koja je prenijela pozitivna iskustva iz Finske o unutarstranačkoj participaciji žena i njihovoj komunikaciji sa građanima.

Za kraj održana je i panel diskusija na temu „Stereotipi i norme koje dominiraju javnom sferom. Diskriminacija žena u političkom dijalogu“. Panelistice na ovom panelu su bile: Maria Nyroos, Tajma Kapić i Nermina Voloder.

Politika u vrijeme digitalizacije

Proteklog vikenda u Sarajevu održana je konferencija na temu „Politika u vrijeme digitalizacije“. Konferenciji su prisustvovali mladi vijećnici, vijećnice, parlamentarke i parlamentarci kao i predstavnici nevladinih organizacija i aktivisti iz cijele Bosne i Hercegovine. Konferencija je realizovana uz podršku Laburističke partije iz Velike Britanije.

Tokom dvije panel diskusije učesnici su imali priliku diskutovati o dvije teme „Moderne tehnologije u komunikaciji sa građanima i građankama“ i „Perspektive Freelancinga u Bosni i Hercegovini“. Na panel diskusiji su učestvovali Ivan Barbalić, Irfan Čengić, Mersiha Novalić, Almir Babajić, Ismet Lulić, Feđa Kulenović, Ajdin Kahrović, Elena Babić, Adnan Družić. Pozivu za učestvovanje u panel diskusijama odazvao se i veliki broj mladih osoba iz Bosne i Hercegovine.

Ova konferencija je imala za cilj upoznavanja trenutnog stanja i relevantnih stakeholdera u društvu radi boljeg pristupanja ovoj problematici i kreiranju konkretnih inicijativa u lokalnim zajednicama.

Poziv: Konferencija “Politika u vrijeme digitalizacije”

Pozivamo mlade osobe iz Bosne i Hercegovine da prisustvuju konferenciji POLITIKA U VRIJEME DIGITALIZACIJE u Sarajevu 18. maja 2019. godine sa početkom u 10:00 sati u hotelu Ibis Styles, ulica Džemala BIjedića 169a.

Budi dio konferencije koja će okupiti mlade ljude iz politike, organizacija civilnog društva i akademske zajednice kako bi zajedno razgovarali o perspektivama freelancing-a u Bosni i Hercegovini te kako politiku približiti građanima i građankama u doba digitalizacije.

Na konferenciji očekuju vas panelisti/ce:

PANEL I:  „MODERNE TEHNOLOGIJE U KOMUNIKACIJI S GRAĐANIMA I GRAĐANKAMA“

PANEL II:  „PERSPEKTIVE RAZVOJA FREELANCING-a U BOSNI I HERCEGOVINI“

 

 

 

Agenda

9:30-10:00 Dolazak učesnika i učesnica

10:00-12:00 Panel I

12:00-12:30 Kafe Pauza

12:30-14:00 Panel II

Broj mjesta je ograničen. Molimo da dolazak potvrdite na mail: info@fli.ba do 14.5.2019.

JAVNI POZIV za učešće u programu AKADEMIJA SOCIJALNE DEMOKRATIJE

Friedrich-Ebert-Stiftung BiH i Forum lijeve inicijative i u 2019. godini nastavljaju sa programom za mlade pod nazivom Akademija socijalne demokratije. Drugi modul Akademije se realizuje uz podršku partnerske fondacije Kalevi Sorsa iz Finske.Cilj Akademije je da kroz rad sa eminentnim stručnjakinjama i stručnjacima doprinese boljem razumijevanju principa i vrijednosti socijalne demokratije u različitim oblastima društvenog djelovanja. Polaznice/i će se kroz učešće na pet modula upoznati sa konceptima i uspješnim praksama primjene vrijednosti socijalne demokratije u Evropi i svijetu, kao i analizirati ključne razlike u vrijednosnim stajalištima političkog spektra.

Kad?

Akademija obuhvata pet modula i da biste uspješno završili Akademiju, morate prisustvovati na više od 80% nastave i predavanja.

I modul: POLITIČKA EKONOMIJA 31.maj  – 02. juni 2019. – JAHORINA, SARAJEVO

II modul: MULTIKULTURALIZAM 14. -16. juni 2019.  – DOBOJ

III modul:  POLITIČKA KOMUNIKACIJA, LIDERSTVO I TIMSKI RAD 6. – 8. septembar 2019.- TUZLA

IV modul: DIPLOMATIJA I VANJSKA POLITIKA 27. – 29. septembar 2019. – NEUM

V modul: IZGRADNJA DOBROG DRUŠTVA 18.-20. oktobar 2019. VITEZ

 

Pravo prijave?

Poziv za učešće u programu je otvoren za sve mlade aktiviste i aktivistice koji su uspješno završili dosadašnji edukativni program partnerskih organizacija i to „Političku školu“, a dodatna prednost je i završen „Socijaldemokratski kratki otvoreni kurs – SKOK.“  Izuzetno ovome i u određenom broju aplikacija, priliku ćemo pružiti i mladim vijećnicama/ima i zastupnicama/ima na svim nivoima vlasti, istaknutim lokalnim liderkama/ima, članovima/cama organizacija civilnog društva, te nosiocima izvršnih funkcija lijeve političke orijentacije.

Rok za prijavu?

Rok za prijavu je 07. maj 2019. godine do 00:00h, te se možete prijaviti putem linka: https://docs.google.com/forms/d/1Bo7JVkKmycPN2SJItkbKRZHkt2T-PzDCaCcwFMNadzo

U razmatranje neće biti uzete prijave koje:

  • pristignu nakon predviđenog roka za prijave ( 07.05.2019.godine),
  • prekoračen broj karaktera za esej i motivaciono pismo ( 3.000 karaktera)

 

Za sve dodatne informacije kontakt: mrnjavac.ajla@gmail.com  i +387 61 564 953.

Okrugli sto: Reformama do klasno određenog dostojanstva rada i radnika

Povodom obilježavanja Međunarodnog praznika 1. Maj, Forum lijeve inicijative u saradnji sa Laburističkom partijom Velike Britanije organizovao je okrugli sto na temu Reformama do klasno određenog dostojanstva rada i radnika.

Okrugli sto se održao u Gradskom vijeću grada Sarajeva 23. aprila 2019. godine.

Debata je okupila pripadnike BH bloka iz Socijaldemokratske partije i Naše stranke koji su razgovarali o opozicijskom djelovanju i socijalnom položaju radnika sa ciljem unaprijeđenja njihovog položaja i očuvanja dostojanstva.

Panelisti na okruglom stolu su bili prof.dr. Anto Domazet na temu Klasni karakter reformi za dostojantvo rada i radnika, prof.dr. Žarko Papić na temu Ekonomsko-socijalni položaj radnika i ključna pitanja reformi za poboljšanje položaja rada i radnika i Faris Šehović na temu Opozicijsko djelovanje Građanskog bloka u parlamentima za reforme u poboljšanju položaja rada i radnika.
Forum lijeve inicijative vjeruje da je sada u BiH nužnost ući u duboke reforme za okončanje tranzicije, s jedne strane, a s druge strane osigurati poboljšanje položaja radničke klase i prekarijata. Partije BH Bloka u svom opozicijskom djelovanju u narednom mandatu moraju ekonomske reforme staviti u vrh prioriteta, a u okviru toga osigurati prioritet u poreskoj reformi koja treba da da brzo vidljive efekte u rastu plaća i životnog standarda radnika i radnica.

Tema je izazvala veliko interesovanje predstavnika organizacija civilnog društva, sindikata kao i građana i građanki koji su se odazvali pozivu te aktivno učestvovali u diskusiji.

Poziv za aktivistice za sudjelovanje u programu: Političko osnaživanje žena

Forum lijeve inicijative u suradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme iz Švedske, poziva sve zainteresovane aktivistice da se prijave na učešće u program „Političko osnaživanje žena“.

Program ima za cilj osnaživanje kapaciteta žena za društveno-političko djelovanje u okviru kreiranja javnih politika i inicijativa baziranih na socijaldemokratskim vrijednostima i principima. Kroz program mentorstva učesnice programa će imati priliku da se upoznaju sa svim procesima izrade javne politike i pokretanja inicijativa baziranih na istraživanju, konsultacijama, promociji i zagovaranju kao važnog aspekta razvoja svijesti kod građana/ki za aktivno uključivanje u procese donošenja odluka. Krajnji cilj je približiti značaj javnih politika kao ključnog alata za rješavanje socio-ekonomskih problema, te osnažiti žene da budu nositeljice datih promjena.

Učesnice će zajedno sa mentorima/cama dodatno raditi na pripremi javnog nastupa i komuniciranja pokrenutih inicijativa prema javnosti.

Program traje dvije godine te uključuje povremene susrete i edukacije sa organizatorima i mentorima na programu, te konstinuiran online rad sa mentorima/cama.

Poziv za učešće u programu je otvoren za sve osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:

  • Obavezno prisustvo na 80% svih aktivnosti u programu
  • Članstvo i aktivizam u političkoj partiji, članstvo i aktivizam u NVO te istaknuti aktivizam i društveno djelovanje kroz lokalnu zajednicu

Svi zainteresovane učesnice mogu se prijaviti na ovaj program putem ONLINE LINKA:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH1g7CDAPSKAlPfvGjFPOftsypNrypNS2XFUE1WQIG0oi0lw/viewform

Krajnji rok za prijavu do: 06.05.2019. godine

Za sve dodatne informacije kontakt: info@fli.ba i +387 33 612 529.

POZIV za aktiviste/ce za sudjelovanje u programu: Kluba mladih liderki i lidera (KML)

Forum lijeve inicijative uz suradnju sa Westminster Foundation for Democracy iz Velike Britanije realizuju program pod nazivom Klub mladih liderki i lidera 2019.

Cilj programa je povećanje političke participacije mladih liderki i lidera kroz mentorski program o javnom upravljanju.

Klub mladih liderki i lidera okuplja mlade zastupnike/ce, vijećnike/ce i aktiviste/ce lijeve političke orijantacije koji će u naredne dvije godine raditi na iniciranju, zagovaranju i implementaciji politika i inicijativa od interesa za mlade u Bosni i Hercegovini. Organizovanje panel diskusija i debata o aktuelnim pitanjima važan su dio programa koji će biti praćen uz mentorski rad stručnjaka i asistenata prilikom izrade inicijativa i akcionog plana djelovanja. Krajni cilj programa je poboljšanja legislativnog procesa i povećanja političke participacije mladih

Datum održavanja prve aktivnosti u okviru dvogodišnjeg programa će se održati: 11.05 – 12.05.2019. godine, Sarajevo.

Poziv za učešće na edukaciji je otvoren za sve osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:

  • Mlade osobe do 35 godina starosti
  • Obavezno prisustvo na 80% svih aktivnosti u programu
  • Članstvo i aktivizam u političkoj partiji, članstvo i aktivizam u NVO te istaknuti aktivizam i društveno djelovanje kroz lokalnu zajednicu
  • Sudjelovanje na minimalno dvije edukacije u organizaciji Foruma lijeve inicijative

OBAVEZNO: Pismo preporuke poslati na email info@fli.ba

Učsnici koji budu prošli prvi krug bit će pozvani na intervju. Nepotpune prijave koje ne budu unutar tačno određenih kriterija neće biti uzete u razmatranje.

Rok za prijavu je 29. april 2019. godine, a prijaviti se možete putem linka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMJWdAWyVAbA67cFdFP-qEzDxoR8K-lc2PMg2weDCsz0h93w/viewform

Za sve dodatne informacije kontakt: info@fli.ba i +387 33 612 529.

Okrugli sto: Reformama do klasno određenog dostojanstva rada i radnika

Forum lijeve inicijative vjeruje da je sada u BiH nužnost ući u duboke reforme za okončanje tranzicije, s jedne strane, a s druge strane osigurati poboljšanje položaja radničke klase i prekarijata. Partije Građanskog bloka u svom opozicijskom djelovanju u narednom mandatu moraju ekonomske reforme staviti u vrh prioriteta, a u okviru toga osigurati prioritet u poreskoj reformi koja treba da da brzo vidljive efekte u rastu plaća i životnog standarda radnika i radnica.

S tim u vezi Forum lijeve inicijative organizuje okrugli sto na kojem će se diskutovati o problemima i izazovima dubokih klasnih podjela u Bosni i Hercegovini te o tome na koji način je moguće doći do potenicjalnih rješenja za trenutni položaj radničke klase koja se usljed procesa tranzicije našla priklještena između interesa kapitalističke klase za maksimizacijom profita, s jedne i nastojanja političke klase za povećanjem javnih prihoda, s druge strane.

Cilj okruglog stola je da se iznesu stavovi o tome kako kroz reforme osigurati klasni pristup i dostojanstvo rada i radnika. Povodom Prvog maja, međunarodnog praznika rada potrebno je iznijeti jasan i snažan apel za ubrzanje reforme i poboljšanje položaja radnika sada i odmah.

Okrugli sto će se realizovati 23. aprila 2019. godine u 17 sati u sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Uvodna izlaganja će podnijeti:
– Anto Domazet: Klasni karakter reformi za dostojanstvo rada i radnika
– Žarko Papić: Ekonomsko – socijalni položaj radnika i ključna pitanja reformi za poboljšanje položaja rada i radnika
– Opozicijsko djelovanje Građanskog bloka u parlamentima za reforme u poboljšanju položaja rada i radnika, TBC

Molimo vas da vaš dolazak potvrdite do petka 19. aprila 2019. godine na mail info@fli.ba

Javni poziv za izbor mentora/ice i asistenta/ice u okviru programa Kluba mladih liderki i lidera

Forum lijeve inicijative u suradnji sa Westminster Fundation for Democracy iz Velike Britanije, u okviru programa Klub mladih liderki i lidera objavljuju javni poziv za izbor mentora/ice i asistenta/ice:

1. Mentor/ica (2 pozicije)
2. Asistent/ica (2 pozicije)

Generalne informacije o programu: Klub mladih liderki i lidera okuplja mlade zastupnike/ce, vijećnike/ce i aktiviste/ce lijeve političke orijantacije koji će u naredne dvije godine raditi na iniciranju, zagovaranju i implementaciji politika i inicijativa od interesa za mlade u Bosni i Hercegovini. Organizovanje panel diskusija i debata o aktuelnim pitanjima važan su dio programa koji će biti praćen uz mentorski rad stručnjaka i asistenata prilikom izrade inicijativa i akcionog plana djelovanja. Krajni cilj programa je poboljšanja legislativnog procesa i povećanja političke participacije mladih.

1. Opis poslova Mentora/ice: Glavni zadaci mentora/ice će biti surađivanje sa učesnicima i učesnicama programa, te usmjeravanje rada uz, ekspertsku pomoć i savjetovanje, učesnika/ca kroz program mentorstva koji kao krajnji cilj ima kreiranja radnih dokumenata i inicijativa, nadgledanje implementacije radnih dokumenata i inicijativa, te realizacija istih u zadatim rokovima.
Posebni uslovi: fakultet političkih nauka, pravni i ekonomski fakultet. Relevantno iskustvo u sličnim poslovima mentorisanja i spremnost na višemjesečnu suradnju.

2. Opis poslova Asistent/ica: Glavni zadaci asistenta/ice će biti asistiranje mentorima u istraživačkom radu i surađivanje za učesnicima/ama Programa. Asistiranje pri kreiranju radnih dokumenata i inicijativa, asistencija i nadgledanje implementacije radnih dokumenata i realizacije istih u zadatim rokovima.
Posebni uslovi: fakultet društvenih nauka. Relevantno iskustvo u sličnim poslovima istraživanja i spremnost na višemjesečnu suradnju.

Prijavljivanje: Prijavu pošaljite na email info@fli.ba sa naznakom pozicije na koju aplicirate, a koja će u sebi sadržiti CV i kratko pismo motivacije zašto želite biti dio Programa.

Rok za prijavu je srijeda 24.04.2019. godine do 14h.

Realizovana 8. Politička škola – Youth Left Week

U Sarajevu je u periodu od 10. do 14. aprila 2019. godine realizovana 8. Politička škola i prva ovakvog tipa „Youth Left Week“ u organizaciji Foruma lijeve inicijative u saradnji sa Friedrich-Ebert-Stiftung.

Teme o kojima je bilo riječi na ovogodišnjoj Političkoj školi ticale su se smjera kretanja socijaldemokratije, zatim pitanja zašto vidimo povratak desnih ideologija u Europi i koja je budućnost socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini. Tokom edukativnog programa, uz diskusiju se razgovaralo o problemima korupcije sa kojima se sučavamo, rodnoj ravnopravnosti, izbornom procesu kao stubu demokratije, sindikalnim i nevladinim organizacijama i javnom nastupu i utjecaju medija na javno mnijenje.

Učesnici i učesnice su imali/e priliku slušati predavanja profesora i interaktivno razgovarati sa zastupnicima i zastupnicama, bivšim ministrima i drugim dužnosnicima, a koji su kroz praktične primjere prenijeli svoja iskustva na polaznike i polaznice.

Cjelokupni program je imao za cilj edukaciju učesnika o socijaldemokratiji u 21. vijeku, promjenama u drušvu i preprekama sa kojima se suočava ideja socijaldemokratije.

U Zenici počela Socijaldemokratska akademija rodne ravnopravnosti

Forum lijeve inicijative u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme, proteklog vikenda, 12.-14. aprila 2019. godine u Zenici, je realizovao I i II modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti pod nazivom „Demokratski procesi i položaj žena, institucionalni okvir za rodnu ravnopravnost“.

Modul su otvorile prof. Nermina Zaimović Uzunović, predsjednica FOŽ SDP BiH i Jelena Pekić, direktorica Foruma lijeve incijative. U svom uvodnom obraćanju su ukazale na važnost tema koje će se obrađivati tokom I i II modula Akademije te su polaznicama i polaznicima poželjele uspješan rad.

Cilj Akademije je da se učesnice i učesnici upoznaju sa demokratskim procesima i položajem žena, institucionalnim i zakonskim okvirom za rodnu ravnopravnost, položaju žena na tržištu rada, uloga i uticaj žena na politički dijalog, žene, mir i sigurnost.

Tokom dvodnevnog seminara, učesnici i učesnice su imali priliku da kroz radionice saznaju o ženama u političkim partijama, ženama u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti te o primjeni zakona o ravnopravnosti spolova u Bosne i Hercegovine.