Vodimo brigu o zdravlju!

Forum lijeve inicijative je u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme, proteklog vikenda 13. – 15. jula 2018. godine u Banja Luci, realizovao II modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti.

Na trodnevnoj edukaciji, učesnice i učesnici su imali priliku slušati predavavanja i diskutovati na temu zdravstva, roditeljstva, brige o djeci invalidima i starim osobama.

Po završetku edukacije, urađena je radionica na kojoj su učesnici i učesnice napisali, po njima, najbitniji izazov sa kojim se suočavaju prilikom usklađivanja privatnog, profesionalnog i društvenog života.

Naredni modul je planiran u augustu.

Realizovan trening Neurolingvističko programiranje

Forum lijeve inicijative, uz podršku fondacije Friedrich Ebert je nastavio sa edukativnim programom i 06. i 07. jula 2018. godine na Ilidži, okupio učesnice za rad na temu „Kako do progresivnije politike i veće zastupljenosti žena? Neurolingvističko programiranje”

Edukacija je namjenjena političarkama kao i aktivisticama koje aktivno učestvuju u političkim dešavanjima u Bosni i Hercegovini, te predstavnicama organizacija civilnog društva, koje žele usavršiti lične motivacijske tehnike i komunikaciju poruka prema javnosti.je rad na osnaživanju žena u politici i izgradnja političkog profila žene kandidatkinje, kroz tehnike i alate neurolingvističkog programiranja.

Treneri su bili: Visković Jelenom i Ćatić Mirsadom, NLP praktičari i  life couch.

Rodna ravnopravnost u politici

Forum lijeve inicijative je u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme, proteklog vikenda 22. – 24. juna 2018. godine u Livnu, realizovao I i II modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti.

Cilj modula Akademije je da ukaže na rodnu neravnopravnost muškaraca i žena na radnom mjestu, porodici, sportu, kulturi, obrazovanju i u svim drugim segmentima bosanskohercegovačkog društva.

Modul je otvorila, direktorica udruženja Forum lijeve incijative, Pekić Jelena, te je zajedno sa domaćinima iz Livna, predsjednikom OO SDP BiH Livno, Pivčić Amerom, razgovarala sa učesnicama i učesnicima o temama koje će se obrađivati na Socijaldemokratskoj akademiji rodne ravnopravnosti tokom 2018. godine.

Tokom trajanja trodnevne edukacije učesnici i učesnice su slušali predavanja i učestvovali u diskusijama o izbornom zakonodavstvu i ženama u političkim partijama, izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, feminizmu, međunarodnim dokumentima i standardima rodne ravnopravnosti i drugim temamama sa Mujagić Nerminom,  Prof. dr. na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Sulejmanović Editom, predsjednicom KO FOŽ SDP BiH Sarajevo, Bakić Dajanom, izvršnom direktoricom Tuzlanskog otvorenog centra, i Mr. sci. Bećirović Fatimom.

Svoj doprinos otvorenju Akademije su dale i predstavnice SDP-a iz Hrvatske, Ana Lorić, Mirela Mišić i Suzana Kačić Bartulović.

Naredni modul je planiran u julu.

Završen Prvi modul Akademije socijalne demokratije

Mladi socijaldemokrati i socijldemokratkinje iz cijele Bosne i Hercegovine su imali priliku proteklog vikenda slušati predavanja eminentnih predavača iz oblasti političke ekonomije. O osnovama teorije ekonomije sa razmatranjem uloge „nevidljive ruke“ tržišta do državnog intervencionizma, te o ekonomskim sistemima i porecima su razgovarali sa asistentom na Ekonomskom fakultetu Adnanom Muminovićem.

 

Posbenu pažnju učesnika i učesnica je izazvalo predavanje i praktična radionica o budžetskoj politici koju je prezentovao Irfan Čengić, vijećnik u opštinskom vijeću Stari Grad Sarajevo, nakon čega je i uslijedilo predavanje o poreskoj reformi koje je održao dr. ekonomskih nauka i delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH, Aner Žuljević.

 

Drugi dan akademije je počeo predavanjem dr. Samire Nuhanović iz Kooperative na temu radničkog samoupravljanja uz razmatranje potencijala zadruga, zatim predavanje o upravljanju javnim preduzećima i prvirednim društvima, sa osvrtom na privatizacija i njene posljedice, koje je održao magistar ekonomije Senad Redžić. Prvi modul je završen predavanjem dr. Selme Kadić – Maglajlić na temu prednosti i izazova digitalizacije i automatizacija ekonomije.

 

Prvi modul akademije koji se održao na Jahorini, su otvorili Jelena Pekić direktorica Foruma lijeve inicijative i Marius Müller Hennig direktor Fondacije Friedrich Ebert.

 

Naredni modul će se održati početkom jula u Tuzli.

 

JAVNI POZIV za učešće u programu AKADEMIJA SOCIJALNE DEMOKRATIJE

Friedrich-Ebert-Stiftung BiH i Forum lijeve inicijative i u 2018. godini nastavljaju sa programom za mlade pod nazivom Akademija socijalne demokratije. Cilj Akademije je da kroz rad sa eminentnim stručnjakinjama i stručnjacima doprinese boljem razumijevanju principa i vrijednosti socijalne demokratije u različitim oblastima društvenog djelovanja. Polaznice/i će se kroz učešće na četiri modula upoznati sa konceptima i uspješnim praksama primjene vrijednosti socijalne demokratije u Evropi i svijetu, kao i analizirati ključne razlike u vrijednosnim stajalištima političkog spektra.

 

Kad?

 

Akademija obuhvata četiri modula i da biste uspješno završili Akademiju, morate prisustvovati na više od 80% nastave i predavanja.

 

I modul: POLITIČKA EKONOMIJA 8. – 10. juni 2018.

II modul:  POLITIČKA KOMUNIKACIJA, LIDERSTVO I TIMSKI RAD 6. – 8. juli 2018.

III modul: EVROPSKA UNIJA I VANJSKA POLITIKA 20. – 22. juli 2018.

IV modul: IZGRADNJA DOBROG DRUŠTVA 19.-21. oktobar 2018.

 

Pravo prijave?

 

Poziv za učešće u programu je otvoren za sve mlade aktiviste i aktivistice koji su uspješno završili dosadašnje edukativne programe partnerskih organizacija i to „Političku školu“ i „Socijaldemokratski kratki otvoreni kurs – SKOK“. Izuzetno ovome i u određenom broju aplikacija, priliku ćemo pružiti i mladim vijećnicama/ima i zastupnicama/ima na svim nivoima vlasti, istaknutim lokalnim liderkama/ima, članovima/cama organizacija civilnog društva, te nosiocima izvršnih funkcija lijeve političke orijentacije.

Rok za prijavu?

Rok za prijavu je 29. maj 2018. godine do 00:00h, te se možete prijaviti putem linka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJzg-scD2oRQ1NJdJTINPEBnUUFbUWmmv9HSK110aiIbCtFA/viewform?usp=sf_link

Za sve dodatne informacije kontak: [email protected] i +387 33 612 529.

Poziv za učešće u Socijaldemokratskoj akademiji rodne ravnopravnosti 2018

Forum lijeve inicijative uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme,  poziva sve zainteresovane osobe, da se prijave za učešće u Socijaldemokratskoj akademiji rodne ravnopravnosti 2018.

 

Sudjelovanjem u Akademiji rodne ravnopravnosti, imate priliku da razmjenite iskustva, te unaprijedite svoja znanja i vještine za društveno i političko djelovanje. Demokratski procesi i položaj žena, institucionalni i zakonski okvir za rodnu ravnopravnost, žene na tržištu rada, zdravlje, roditeljstvo, zaštita djece, starih osoba i invalida, mir i sigurnost su teme koje vas očekuju na Akademiji.

 

Akademija podrazumijeva IV modula:

 

 • I modul (22.-24.6.2018. godine)
  • Teme: Demokratski procesi i položaj žena
  • Institucionalni i zakonski okvir za rodnu ravnopravnost
 • II modul (13.-15.7.2018. godine)
  • Tema: Žene na tržištu rada
 • III modul (03.-05.8.2018. godine)
  • Tema: Zdravlje, roditeljstvo, zaštita djece, starih osoba i invalida
 • IV modul (07.-09.9.2018. godine)
  • Teme: Žene, mir i sigurnost
  • Političke vještine

 

Da bi uspješno završili Akademiju, potrebno je da prisustvujete na svim modulima. Učesnicima i učesnicama će se dodijeliti certifikati o uspješno završenim programima.

 

Svi zainteresovani, mogu se prijaviti putem ON LINE LINK-a:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeATHC4QyCtMMVI2bYyWKf-lM5hLRent09TDH0h6LjFqnDURw/viewform?usp=sf_link

najkasnije do kraja dana 31. maja 2018. godine. Broj polaznika/ca je maksimalno 30 učesnika/ca.

Molimo vas da unutar online aplikacije, popunite polje motivaciono pismo, koje će imati presudnu ulogu u odabiru kandidata/kandidatkinja.

Učešće na Akademiji je potpuno besplatno. Troškove hrane i osvježenja, prevoza, kao i smještaja za učesnike i učesnice pokrivaju organizatori. Za sve dodatne informacije obratite nam se putem kontakta: +387 33 612 529 ili [email protected].

 

FORUM LIJEVE INICIJATIVE

Održana Politička škola 2018 u Doboju

U periodu  od 11. do 13. maja 2018. godine, u Doboju je održana Politička škola 2018, u organizaciji Foruma lijeve inicijative, uz podršku fondacije Friedrich Ebert.

Političku školu je otvorio Marius Müller, direktor FES-a u Bosni i Hercegovini, a učesnici i učesnice su imali priliku da razgovaraju i sa Vojinom Mijatovićem, potpredsjednikom Glavnog odbora SDP BiH.

Drugi dan Političke škole je bio rezervisan za temu političkog aktivizma, koju je prezentovao Nermin Deljkić, vijećnik u OV Tešanj. Anida Šabanović, iz Vanjskopolitičke inicijative je upoznala polaznike/ce sa primjenom projektnog menadžmenta u politici.Kako političke partije sarađuju sa nevladinim organizacijama, objasnila je Ajla Kasumović, program menadžerica u Nacionalnom demokratskom institutu.  Drugi dio dana je bio rezervisan za temu korupcije i kako se izboriti sa istom, o čemu su razgovarali sa Srđanom Vujovićem, magistrom kriminologije. Radionicu javnog nastupa, polaznici i polaznice su odradili sa Sašom Madackim, trenerom za javni nastup i rukovodiocem Službe za nastavu Univerziteta u Sarajevu. Posljednji dan Političke škole, Midhat Izmirlija, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, je prezentovao Politički  i Izborni sistem Bosne i Hercegovine. Izlaganjem Amele Kišić, na temu Žene u politici je završena ovogodišnja Politička škola.

Na samom kraju, polaznicima i polaznicama su uručeni certifikati o uspješno  završenoj edukaciji.

Održana Politička škola 2018 u Sarajevu

Forum lijeve inicijative uz podršku fondacije Friedrich Ebert, je u Sarajevu, protekli vikend,  od 11. do  13. maja 2018 godine, u Sarajevu, realizovao Političku školu 2018. Ove godine su u isto vrijeme održane tri Političke škole, u Sarajevu, Jablanici i Doboju.

Draško Aćimović, potpredsjednik SDP BiH i Mašić Damir, zastupnik u Parlamentu Federacije BiH, su razgovorom sa učesnicima i učesnicama otvorili ovogodišnju školu. Tokom trodnevne edukacije učesnici su slušali predavanja Živanović Miroslava, vijećnika u Gradskom vijeću Grada Sarajeva o političkom aktivizmu, zatim predavanja sa Irmom Efendić Adžajlić,  direktoricom ProjectLab consulting o projektnom menadžmentu. Kako da političke partije lijevog bloka sarađuju sa nevladinim organizacijama, učesnicima i učesnicama je objasnio Damir Filipović,  predsjednik Foruma mladih SDP BiH. Sa Eldanom Mujanovićem, profesorom na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije se razgovaralo o korupciji i o tome koliko je prisutna u Bosni i Hercegovini. Radni dan je završen radionicom  javnog nastupa sa Garibija Malikom, magistrom komunikologije. Tokom edukacije, mladi su imali priliku detaljnije da se upoznaju sa političkim i izbornim sistemom u Bosni i Hercegovini, a koji je na jednostavan i razumljiv način predstavio Irfan Čengić,  generalni sekretar SDP BiH. Edukacija je završena sa Segmedinom Srnom Bajramović, delegatkinjom u Domu naroda Parlamenta FBiH  na temu, žena u politici.

Na samom kraju, polaznicima i polaznicama  su uručeni certifikati o uspješno završenoj Političkoj školi 2018.

Žene i mediji

U organizaciji Foruma lijeve inicijative, uz podršku fondacije Friedrich Ebert za vikend, 12. i 13. maja 2018. godine je u Jablanici realizovano dvodnevno planiranje „Kako do progresivnije politike i veće zastupljenosti žena? – Saradnja sa nevladinim sektorom i medijima“. Učešće na ovome skupu uzele su predstavnice Socijaldemokratske partije BiH i Demokratske fronte.

Prvog dana učesnice programa su imale priliku da dobiju informacije o javnom nastupu. Tokom edukacije, održana je i radionica u verziji dijaloške emisije, koju je sa učesnicima odradio novinar Aleksandar Hršum.

Tokom drugog dana planiranja, bilo je riječi o političkoj komunikaciji u vremenu populizma, govora mržnje i „fake news“. Koliko je vjerodostojna politička komunikacija, predstavio je Vuk Vučetić sa Univerziteta Istočno Sarajevo.

Planiranje je završeno razgovorom sa predstavnicama nevladinih organizacija, Jadrankom Miličević iz fondacije Cure i Eminom Bošnjak iz Sarajevkog otvorenog centra.

ZDRAVA PORODICA –TEMELJ OPSTANKA I RAZVOJA DRUŠTVA

„Regeneracija čovječanstva mora poći od porodice…

samo bolji čovjek kao osnova čovječanstva može da popravi čovječanstvo“

(Vilhem Štekel)

 

 

Porodica , kao kolijevka čovjeka i čovječanstva , ne samo da je spona između biološkog i društvenog, nego je i osnova na kojoj je ljudsko društvo nastalo i stalno se izgrađuje u neprekidnom međuodnosu s „tom malom primarnom lice u lice okrenutom skupinom“.

Iako spada u red najmanjih grupa,porodica  u sebi ujedinjuje različite strane i oblike ljudskog života.S društvenog stajališta porodica vrši bitnu posredujuću funkciju od koje zavisi društveno-kulturni kontinuitet, stabilnost i opstanak svake društvene zajednice. U porodici kao društvenoj grupi odvijaju se dva značajna procesa : proces prirodne reprodukcije i  proces društveno kulturne reprodukcije . S druge strane , porodica posreduje između dva totaliteta-društva  i ličnosti . S antropološkog , socijalno-psihološkog i društveno kulturnog razvoja ličnosti , porodica  predstavlja nezamjenjivu odgojnu sredinu.

Jednako kao i ljudsko društvo , porodica se razvija: uvijek ista , a uvjek drugačija u pokušaju da odgovori zahtjevima koje pred nju postavljaju određeno vrijeme, prostor i društveni sistem.Ova primarna ljudska skupina postoji otkad i ljudsko društvo , a povezujući čovjekovo biološko i socijalno , razvija se i usavršava  zajedno sa čovjekom i cjelokupnim društvom.

Porodica  je neophodna ne samo djetetu u njegovom razvoju , nego i odraslima i svi pokušaju da ona bude zamjenjena ,odgovarajućim društvenim institucijama ,do sada nisu urodila plodom.Iako je porodica do sada izgubila mnoge ranije obavljane funkcije: i ekonomsku,i socijalnu,i obrazovnu ,i zdravstvenu ,i radnu ,i religijsku ,i dr. ostale su joj i dalje  samo one zadaće i uloge u kojima je zapravo porodica nezamjenjiva. Porodica  današnjeg doba  po svemu sudeći ima svoju suštinu iz koje crpi snagu za svoj opstanak.Tu prvenstveno spada onaj osjećaj pripadanja  porodici /roditeljima, ljubav i poštovanje među članovima porodice,sigurnost i stabilnost , a koje niko drugi na takav način ne može „ugrađivati“ u ličnost djeteta.

Nije lako potpuno objasniti šta je zapravo porodica ,iako nam se na prvi pogled čini da je taj pojam toliko jasan da ga ne treba ni definisati . Moguće je razlikovati dva alternativna pristupa definiranju porodice:

U jednom se porodica  određuje kao biološka grupa koju čine roditelji i maloljetna djeca koji žive u zajedničkom domaćinstvu-tj.najčešće kao nuklearna porodica.

U drugom se porodica definiše kao grupa ljudi čiji su odnosi uređeni  zakonom kao što su ženidba ,udaja i nasljeđivanje ,a precizno članstvo u jednoj porodici varira zavisno od okolnosti.

Prva definicija je tradicionalno primjenjivana među naučnicima koji su se bavili porodicom i porodičnim odgojem,a vezuje se za paradigmu porodice karakterističnu sve do kraja 19.vijeka Druga definicija ,odražava model porodične  organizacije, poimane znatno fleksibilnije, kojom se nastoji staviti pod jedan kišobran sav porodični varijetet nastao od početka 20.vijeka  do danas.

Budući da danas imamo različite pojavne oblike organizovanja i funkcionisanja porodičnih zajednica,tradicionalna definicija porodice se čini nedostatnom ,suženom pa čak i nepravednom .

Oblici ponašanja savremene porodice  su veoma raznoliki i tek treba da predstavljaju široku teritoriju koju treba istražiti .Svima je poznata tendencija udaljavanja iz porodica tradicionalnih funkcija rada, religioznog vjerovanja, njegovanja bolesnih i vaspitanja.Porodica  je takođe postala mobilnija,veća je njena tendencija ka slomu,broj razvoda se mjenja ,mjenja se seksualni moral;sve su to izrazi procesa promjena.

Sve intezivnija istraživanja mentalnog zdravlja porodičnog života svjedoče o važnosti ovog problema.Pomjeranjem akcenta sa usamljene individue na individuu u porodici otkrilo nam je koliko je nepotpuno naše današnje razumjevanje porodične dinamike .Ne postoje dvije porodice koje su iste , kao što ne postoje ni dvije iste individue .Pa ipak, postoje neki oblici porodične dinamike koji su ,kao i kod individualne dinamike ,svojestveni životnom razvoju svih porodica .

Porodica je prvi,a u početku i jedini odgojni faktor.U njoj se rađa novi čovjek i u njoj započinje njegovo formiranje .Porodični odnosi su prvi društveni odnosi u kojima dijete živi i stječe razna iskustva.Tu ono dobiva prve moralne spoznaje ,stječe prva uvjerenja ,tu se formiraju prve navike moralnog ponašanja i djelovanja  i postavljaju se čvrsti temelji buduće ličnosti i karaktera .

Koliko je porodica kvalitetno ispunjavala svoje funkcije reflektovat će se na mladom čovjeku i u njegovom odnosu prema životu i radu jer korjeni neposrednog ponašanja odraslih osoba  potiču još iz iskustva integracije sa određenom porodicom u djetinjstvu, ali ga oblikuju i kasnija porodična iskustva. Porodica pruža ona iskustva  koja čine neku osobu sposobnom da se prilagodi raznim životnim situacijama. Posebno treba naglasiti emocionalne veze i odnose . Dom ispunjen ljubavlju  stvara osjećaj  sigurnosti ,a to je  vrlo važan  preduvjet    za oblikovanje stabilne i razborite ličnosti.

Roditelji u ulozi odgajatelja razvijaju u svoje djece smisao vrijednosti koje im osmišljavaju život i čine ga vrijednim življenja .Ako je čovjek društveno biće ,ako nije sebični egoist ,nego i altruist,ako ima osjećaj za druge i spreman je svoja dobra djela dijeliti s njima,ako ne čini drugima ono što ne želi sebi,nego im čini samo dobra djela,ako svojom slobodom i djelima  ne ograničava i ne ugrožava slobodu drugih –za sve to treba zahvaliti porodici .U porodici se polažu temelji ličnosti i značaja svakog pojedinca.U njoj se uči društveno komuniciranje i izgrađuju stavovi i odnosi prema užoj i široj društvenoj zajednici i svim njezinim vrednotama. Porodica  je životna škola čovjekovog moralnog razvoja .Odnos prema ljudima i životu uopće, prema radu i dužnostima ,materijalnim i duhovnim vrijednostima postupno i neprimjetno se izgrađuje u procesu porodičnog života.

Čuvajmo i njegujmo naše porodice!

Održana Politička škola 2018 u Jablanici

Protekli vikend,  od 11. do  13. maja 2018 godine, u Jablanici, održana je Politička škola 2018, u organizaciji Foruma lijeve inicijative uz podršku fondacije Friedrich Ebert.

Politička škola je otvorena razgovorom  sa  Vesnom Saradžić, delegatkinjom u Domu naroda Parlamenta FBiH i Lulić Ismetom, vijećnikom u OV Jablanica. Tokom trodnevne edukacije učesnici i učesnice su sa Ismetom razgovarali o političkom aktivizmu, a nešto više o projektnom menadžmentu su mogli čuti od Jelene Pekić,  direktorice Foruma lijeve inicijative. Kako političke partije sarađuju sa nevladinim organizacijama, objasnila je  Lana Prlić,  potpredsjednica SDP BiH. Sa Muhamedom Budimlićem, profesorom na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije su razgovarali o korupciji i načinu kako da se izboriti sa istom. Radionicu javnog nastupa su odradili sa Aleksandrom Hršumom, urednikom i voditeljem emisije Zabranjeni forum. Tokom edukacije, mladi su se detaljnije upoznali sa političkim i izbornim sistemom u Bosni i Hercegovini, a koji je približio Damir Banović, asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Edukacija je uspješno završena sa Editom Sulejmanović, predsjednicom Kantonalnog odbora Foruma žena SDP BiH Sarajevo na temu, žena u politici.

Tokom edukativnog programa, učesnici i učesnice su posjetili Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi“.

Na samom kraju, polaznicima i polaznicama je direktorica Foruma lijeve inicijative uručila certifikate o uspješno završenoj edukaciji.

II modul Kluba mladih vijećnika i vijećnica

Proteklog vikenda održan je II modul Kluba mladih vijećnika i vijećnica. Učesnici i učesnice na ovom treningu imali su priliku steći znanje i unaprijediti vještine o pokretanju inicijativa i promociji politika te kako u taj proces uključiti i građane i građanke.

Ovaj modul, Forum lijeve inicijative je realizovao uz podršku Westminster fondacije za demokratiju. Tokom trodnevnog treninga, učesnici i učesnice slušali su predavanja o politikama iz oblasti kulture i sporta, ekonomije, zdravstva, obrazovanja,pravde, EU, NATO i  socijalne pravde. Predavači koji su dali svoj doprinos i podijelili svoja iskustva sa vijećnicima i vijećnicama su Nerin Dizdar, Saša Magazinović, Eldan Mujanović, Igor Stojanović, Aner Žuljević, Rusmir Mesihović, Leila Kovačević-Hamzagić.

Modul se održao na Jahorini od 20.-22. aprila 2018.