Aldin Kolar uputio inicijativu o besplatnim udžbenicima

Aktivista Foruma lijeve inicijative Aldin Kolar je u svojoj MZ – Grbavica I, 14.11.2019. godine, uputio usmeno i pismeno prijedlog za dopunu nacrta budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu u oblasti obrazovanja za sufinansiranje besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola od 1-9 razreda.
Upućeni prijedlog Aldin je temeljio na osnovu odluke Skupštine Kantona Sarajevo donjete 15.7.2019. godine kojom se usvaja Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo, kao i zaključak u kojem se traži od Vlade Kantona Sarajevo da primjenom novog Zakona o udžbenicima uradi fiskalnu procjenu i time utvrdi finansijski osnov, kao preduslov usvajanja odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima na području Kantona Sarajevo za školsku 2020/21. godinu. Za realizaciju ovog projekta potrebno je da se uključe i sve općine u Kantonu Sarajevo i učestvuju u sufinansiranju besplatnih udžbenika.
Zbog činjenice da je svake školske godine sve manje upisanih prvačića padom nataliteta, ali i migracije stanovništva, Forum lijeve inicijative pozdravlja ovu ali i sve ostale inicijative koje baštine socijaldemokratske vrijednosti.
Osnovne škole su važan faktor odgoja i obrazovanja svakog djeteta, a školski udžbenici su izvori znanja. BiH je potpisnica Konvencije o pravima djeteta, koji je međunarodni dokument i sadrži univerzalne standarde, koji se moraju omogućiti svakom djetetu. U članu 28. Kovencije se navodi da se treba osigurati obavezno i besplatno školovanje.

Panel diskusija i prezentacija studijskog istraživanja o ulozi predškolskog obrazovanja

Tokom protekle sedmice, 5. novembra 2019. godine u Mostaru je održana panel diskusija i javna prezentacija analize studijskog istraživanja na temu “Uloga predškolskog odgoja i obrazovanja u pružanju jednakih životnih šansi”. Ova studija je urađena u partnerskoj saradnji Foruma lijeve inicijative sa fondaciojm Friedrich Ebert.

Na panel diskusiji se razgovaralo o aktuelnim problemima sa kojima se suočava predškolski obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini. Učesnici na panel diskusiji su bili: Ismet Lulić, Nikolina Obradović i autorica istraživanja Borjana Miković.

Da je ova tema veoma važna pokazao je i veliki broj prisutnih građana, ljudi iz struke kao i predstavnika predškolsko-odgojnih ustanova iz Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Drugi susret Kluba mladih liderki i lidera – Studentski rad i aktivizam u BiH

Tokom prethodnog vikenda u Tuzli, uspješno je završen drugi susret programa mentorstva za mlade, u okviru Kluba mladih liderki i lidera a u partnerskoj suradnji sa Olof Palme međunarodnim centrom. Susret je realizovan u vidu konferencije na temu „Studentski rad i aktivizam u BiH“. Pored konferencije realizovana je ulična akcija na kojoj su učesnici konferenciji podijelili letke i upoznali građanke i građane Tuzle o Studentskom radu u BiH kao i nacrtu zakona o Studentskom radu u Federaciji Bosne i Hercegovine na kojem radi federalna zastupnica Lana Prlić.

Na ovoj konferenciji mladi vijećnici/ce, zastupnici/ce, aktivisti/ce su učestvovali na panel diskusiji sa predstavnicima nevladinog sektora i akademske zajednice tokom koje su razgovarali o problemima studentskog rada, studentskom statusu, studentskom aktivizmu, problemima sa kojim se studenti suočavaju u Bosni i Hercegovini.

Također jedna od tema panela o „Studentskom radu u BiH“ je bio i nact zakona o studentskom radu koji je uputila federalna zastupnica SDPa BiH Lana Prlić a koji možete pogledati ovdje: www.fli.ba/javne-konsultacije/

Panelisti koji su učestvovali na panelu o „Studentskom radu u BiH“ su:

Irhana Čajdin, Admir Čavalić, Đorđe Praštalo, Samir Avdić

Panelisti koji su učestvovali na panelu o „Studentskom aktivizmu“ su:

Amela Kišić, Asja Dizdarević, Merisa Okanović, Erna Delić i Nermin Deljkić

 

U Kupresu uručeni certifikati trećoj generaciji polaznika i polaznica FLI Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti

Tokom prethodnih nekoliko mjeseci, polaznici i polaznice su imali priliku da pohađaju Socijaldemokratsku akademiju rodne ravnopravnosti 2019, koju organizuje Forum lijeve inicijative u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme iz Švedske i fondacijom Kalevi Sorsa iz Finske.

Mogućnost da razmjenjuju iskustva te unaprijede svoja znanja i vještine za društveno i političko djelovanje, učesnici i učesnice su imali/e kroz šest modula, a neke od tema su bile: demokratski procesi i položaj žena, institucionalni i zakonodavni okvir za rodnu ravnopravnost, žene na tržištu rada, učešće žena u političkom dijalogu, mir i sigurnost te političke vještine.

Akademija se odvijala u Zenici, Sarajevu, Ključu i Kupresu. Na posljednjem modulu koji se održao u Kupresu, zajedno smo učili i diskutovali o vrstama i oblicima rodnozasnovanog nasilja, izradi i zagovaranju politika, te se kroz praktičan rad na odabranu temu radilo na pronalasku uzroka problema i prezentovanju mogućih rješenja uz korištenje osnovnih alata pri izradi dokumenta javne politike. Ono što nas posebno veseli jeste spremnost svih učesnika I učesnica na veći angažman te što su prepoznali, upravo, Forum lijeve inicijative kao partnera i podršku u budućem radu i aktivnostima.

Po završetku Akademije, svima su uručeni certifikati za uspješno završenu Akademiju uz poruku da nastave raditi na svom neformalnom obrazovanju, da nadograđuju svoje znanje i usavršavaju stečene vještine, te da nastave sa radom u svojim zajednicama i taj optimizam prenose na druge.

Poziv na konferenciju: Studentski rad i aktivizam u Bosni i Hercegovini

Pozivamo mlade osobe iz Bosne i Hercegovine da prisustvuju konferenciji na temu „STUDENTSKI RAD I AKTIVIZAM U BOSNI I HERCEGOVINI“ koja će se održati u Tuzli 26.10.2019. sa početkom u 10 sati u Ateljeu Ismeta Mujezinovića, ulica Klosterska bb.

Budi dio konferencije koja će okupiti mlade ljude iz cijele Bosne i Hercegovine, a koji dolaze iz organizacija civilnog društva, akademske zajednice i politike. Razgovaramo o temama kako regulisati studentski rad sa ciljem unapređenja studentskog standarda i aktivizma.

Očekuju vas dvije panel diskusije:

Studentski rad u Bosni i Hercegovini i

Studentski aktivizam.

Agenda

9:30-10:00 Registracija učesnika i učesnica

10:00-12:00 Panel I – STUDENTSKI RAD U BOSNI I HERCEGOVINI

12:00-12:30 Finger food i kafe pauza

12:30-14:00 Panel II – STUDENTSKI AKTIVIZAM

14:30-15:00 Ulična akcija –Studentski rad

Broj mjesta je ograničen. Molimo da dolazak potvrdite na mail: info@fli.ba do 24.10.2019.

Završen prvi ciklus treninga – Političko osnaživanje žena

Tokom prethodna dva vikenda, u tri kantona u Bosni i Hercegovini (SBK, KS, TK), održan je prvi edukativni trening u okviru programa Političkog osnaživanja žena, koji Forum liijeve inicijative realizuje u saradnji sa Olof Palme centrom. Cilj programa je osnaživanje lokalnih aktivistkinja kroz kreiranje i upućivanje inicijativa unutar svoje lokalne zajednice.

Kroz interaktivni niz predavanja, sa mentoricama, analizirana je legislativa u oblasti rodne ravnopravnosti, alati zagovaranja i komunikacije s lokalnom samoupravom te načini upućivanja inicijativa ka gradskim/općinskim vijećima, kao važnom faktoru demokratizacije društva.

Najvažnija tema treninga bila je provesti aktivistice u navedena tri kantona, kroz proceduru pokretanja inicijative (kome se obratiti, s kim komunicirati, kako uključiti NGO, kako pregovarati) nakon čega su, kroz praktični dio treninga, definisale teme inicijativa koje će u narednom periodu, kroz komunikaciju sa vijećnicima/vijećnicama uputiti u procedure.

Učesnice su istakle da su ovakvi treninzi od velikog značaja za aktivistkinje koje su u direktnoj komunikaciji s građanima/kama i njihovim problemima na terenu, te da im pomažu da taj protok informacija olakšaju, na relaciji građani/ke – izabrani vijećnici/ce, ali i da osnaže organizaciju i potpomognu izgradnju njih kao budućih nositeljica promjena.

Ovo je bila prva faza programa Političkog osnaživanja žena, koju realizuju FLI i Olof Palme centar te je najavljen niz aktivnosti u okviru edukacije i osnaživanja žena u lokalnim zajednicama širom BiH.

Javni poziv za autora/icu politike na temu „Podsticaj i državna pomoć u funkciji ekonomskog razvoja“

Udruženje Forum lijeve inicijative želi honorarno angažovati autora ili autoricu javne politike koja će tretirati tematiku „Podsticaj i državna pomoć u funkciji ekonomskog razvoja“

Dati posao uključuje izradu dokumenta politike po FLI metodologiji zajedno sa izradom sažetka politike. Prijava na oglas treba da sadrži prijedlog sadržaja javne politike i osnovne teze iz date oblasti a koje će biti obrađene u dokumentu (na maximalno 2 stranice word dokumenta).

Prilikom izrade prijedloga teze važno je navesti ekonomske, socijalne i političke ciljeve podsticaja i državne pomoći u funkciji ekonomskog razvoja. Akcenat bi se trebao stavljati na raspodjeli dobara u drušvtu, te efikasnosti stabilnog ekonomskom razvoju.

Uz prijavu dostaviti CV kao i pregled urađenih politika i studija u prethodnom periodu. Prednost će imati kandidati/kinje sa iskustvom u datoj oblasti.

Krajnji rok za prijavu na oglas je 07. oktobar 2019. godine. Rok za izradu finalnog dokumenta javne politike je 20. decembar 2019.

Upite o visini honorara kao i detaljne informacije možete dobiti na kontakt telefon: + 387 33 612 529. Sve prijave slati na mail: info@fli.ba Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Arnes Jeleč: Od Jahorine do Ključa

Konferencije su sjajan način da se upoznaju novi ljudi, razmjene lična iskustva i nauče nove stvari. Sa svake konferencije se vraćam sa većim znanjem o određenoj temi. Krajem prošlog mjeseca sam učestvovao na regionalnoj konferenciji Vučko 2019 koja je održana na Jahorini gdje je tema bila Evropski projekt na Zapadnom Balkanu. Vratio sam se uz novo znanje i bolje spoznaje važnosti EU integracija Zapadnog Balkana. Isti vikend sam otputovao na Akademiju rodne ravnopravnosti održanoj u Ključu gdje se govorilo ovažnosti borbe protiv rodne diskriminacije na tržištu rada.

Regionalna konferencija Vučko je savršena prilika za upoznavanje progresivnih mladih ljudi uz slušanje i učestvovanje u diskusiji sa raznim ekspertima i ljudima koji se bave temom koja je određena te godine, što je u ovom slučaju bio Evropski projekt Zapadnog Balkana. Budući da me interesuju međunarodni odnosi, geopolitika, EU i NATO,ova tema je bila savršen izbor za mene. Osim dobrih predavača ono što je konferenciju učinilo još boljom su pojedinačna izazovna i provokativna pitanja učesnika čega sigurno nije bilo manjak. Na Vučku ne samo da upoznamo mlade iz raznih država Balkana, već i slušamo predavače iz drugih država i čujemo njihova iskustva i probleme kada govorimo o EU integracijama zemalja Zapadnog Balkana. Koliko god da je tema bila zanimljiva otišao sam ranije za Ključ gdje me čeka druga važna edukacija.

Do Ključa je trebalo 4 sata vožnje i mogu reći da je to jedan fin mali gradić. Ono što me je tu čekalo je III modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti, prethodna dva su bila u Zenici i Sarajevu. Tema ovoga modula je bila Žene na tržištu rada. Na modulu smo mogli naučiti ne samo o položaju žene na tržištu rada već i o mnogim pravnim aspektima rada, zakonu o radu, međunarodnim sporazumima o radu i mobingu. Također smo imali zanimljivu vježbu o rodno odgovornom budžetiranju.

Vratio sam se sa novim znanjem koje sam prikupio sa akademija na Jahorini i Ključu. Stvari koje naučim na seminarima i znanje koje prikupim korisni su mi kao mladoj osobi u politici. Glavna motivacija za dalji politički aktivizam su učenje, nezaboravno društvo i mladi ljudi koje upoznam i za koje znam da imaju cilj da naprave prave promjene u zajednicama iz kojih dolaze.

Završena deveta Regionalna konferencija “Vučko”

Osmog septembra 2019. godine, ozvaničen je završetak devete Regionalne konferencije „Vučko 2019“ u organizaciji Friedrich Ebert Stiftunga i Foruma lijeve inicijative. Regionalna konferencija „Vučko 2019“ je i ove godine okupila političku progresivnu mladež iz Hrvatske, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Slovenije, Albanije i Bosne i Hercegovine, te je za cilj imala jačanje njihove saradnje, učenja i razmjene iskustava koja su značajna za društveno-politički angažman mladih.

Tema ovogodišnje konferencije „Vučko 2019“ bila je „Evropski projekt na Zapadnom Balkanu“, a konferencija je protekla u periodu od 4. do 8. septembra 2019. godine.

Regionalnu konferenciju „Vučko 2019“ su otvorili Jelena Pekić – direkotorica Foruma lijeve inicijative i Peter Hurrelbrink – direktor fondacije Friedrich Eber Stiftung u BiH. Tema uvodnog panela bila je „Zapadni Balkan i njegov značaj za EU“ kojeg je moderirao Adnan Ćerimagić, a panelisti i panelistkinje u bili/e su Nikoloaos Tzifakis, Alexandar Mosgoreanu, Virpi Turnen i Valentina Šarčević.

Tokom prvog panela govorilo se na temu „Nova evropska dinamika! Čemu se može nadati regija Zapadnog Balkana?“, a čiji su panelisti  bili Irfan Čengić (SDP BiH), Maja Videnović (DS Srb.), Folernc Saho (SP Alb.), te Davor Vuletić – bivši savjetnik člana Predsjedništšva BiH i predsjenik Skupštine Vanjskopolitičke inicijative BH.

Tema drugog panela bila je „Vanjske politike WB 6 – Usklađenost sa EU?“, a učešće u njemu uzeli su panelisti/kinje Domagoj Hajduković, Jasmin Hasić i Nedžma Džananović-Miraščija, a drugim panelom moderirao je Đorđe Tomić iz Centra za međunarodne odnose u Banjoj Luci.

Treći panele otvorio je moderator Adnan Rondić, novinar na Al Jazeera Balkans, sa temom „Energetska geopolitike i EU integracije Zapadnog Balkana“. O ovoj temi govoriči su Sead Turčalo, dekant Fakulteta političkih nauka UNSA i Marko Đurišić iz Socijaldemokratke stranke Srbije, te Zastupnik u Parlamentu. Ujedno sa trećim panelom zaključen je prvi dan Regionalne konferencije.

U petak 6. septembra  učesnici i učesnice su od 10:00 do 12:00h imali turističku šetnju gradom Sarajevom, a koja je podrazumijevala obilazak političkih i historijskih lokacija, kao što su: Vijećnica, Sebilj, Kazandžiluk, Katedrala Srca Isusova, Saborna crkva, Vječna vatra, te u konačnici i zgradu Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Četvrti i peti panel „Vučka 2019“ održani su u Swiss hotelu u Sarajevu. Tema četvrtog panela bila je „Saradnja između zemalja Zapadnog Balkana u procesu EU integracije“. Ovim panelom moderirao je Nebojša Lazarević, a panelisti i panelistkinje bili su Jelena Mitrović (SDP CG) i Amer Kapetanović – šef politčkog odjela u Vijeću za regionalnu saradnju.

„Perspektiva iz Brisela prema Zapadnom Balkanu“ je bila tema petog panela kojim je moderirala Aleksandra Tomanić, direktorica Evropskog fonda za Balkan. Diskutantkinja petog panela bila je Delara Burkhardt, članica Evropskog parlamenta i Saša Magazinović Zastupnik u Parlamentu i član Predsjedništva Partije evropskih socijalista.

Posljednji dan Regionalne konferencije „Vučko 2019“ sastojao se od tri panela: „Ko su agenti promjene – Organizacije civilnog društva?“, „Ko su agenti promjene – Mladi?“ i „Ko su agenti promjene – Poslovna zajednica i privreda?“. Prvim panelom moderirala je Anida Šabanović, direktorica Vanjskopolitičke inicijative BH, a učesnici su imali priliku slušati i komunicirati sa sljedećim panelistima: Nebojšom Lazarevićem, Aleksandrom Tomanić i Arsenom Baukom. O tome da li su agenti promjene mladi, u drugom panelu posljednjeg dana konferencije, govorile su Mirna Jusić, Gazela Pudar Draško i Ardita Vejseli. Moderator ovog panela bio je naučni saradnik Friedrich Ebert Stiftunga, ujedno i jedan od organizatora, Nermin Kujović.

„Vučko 2019“ završio je trećim panelom tog dana o čijoj temi su govorili Amer Kapetanović, šef političkog odjela u Vijeću za regionalnu saradnju i Milica Uvalić, profesorica ekonomije na univerzitetu u Peruđi. Posljednji moderator ovogodišnje konferencije bio je Faruk Hadžić sa Univerziteta u Tuzli, koji je ujedno i zatvorio konferenciju zahvaljujući se svim učesnicima/ama na aktivnom učešću.

Treći modul socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti – Ključ

Proteklog vikenda, Forum lijeve inicijative je uz podršku međunarodnog centra Olof Palme održao treći modul Socijademokratske akademije rodne ravnopravnosti.

Treći modul je održan u Ključu, a tema ovog modula je bila „Žene na tržištu rada“. Cilj modula je bio upoznati učesnice i učesnike akademije o neravnopravnosti i položaju žena na tržištu rada, izazovima sa kojim se suočavaju te na koji način je moguće pristupiti i sistemski riješiti problem rodne neravnopravnosti na tržištu rada u našem društvu.

Učesnice i učesnici su slušali izlaganja ekspertica Jelene Močević, Besime Borić, Karoline Leaković i Amele Omić, te su razgovarali o mnogim temama vezanim za žene na tržištu rada kao što su ekonomsko osnaživanje žena, zakon o radu u BiH, međunarodnim ILO standardima, sindikalnim organizacijama žena, rodno odgovornom budžetiranju te mobingu i diskriminaciji na radnom mjestu.

Ismet Lulić: Jedan kanton – milion pravila – život (ne)vrijedi isto!

Živjeti u jednoj državi, bez obzira kako se zoveš, bez obzira kojem se Bogu moliš, bez obzira koja ti je seksualna opredjeljenost…, bi trebalo značiti jednaka prava, slobodu, vrijednost, pravila, mogućnost pa i nemogućnost.

Ali, naglasak je na onom ISTO! Možda je to tako, tačnije sigurno jeste, u mnogim zemljama, ali u Bosni i Hercegovini ipak nije. Nažalost, ili na radost mnogih! Kod nas ni život ne vrijedi isto, i to ti određuje mjesto stanovanja, i to ti određuje koliko novca imaš u džepu, i to ti određuje politika. A ako si, pak, onaj sretnik koji živi samo sekundu dalje, u susjednoj općini, onda se desi da imaš manje problema, da imaš uređeniji sistem, bolje zdravstvo, brigu o starima, o mladima, o svima. I zamisli, to je tako u komšiluku, a i dalje svi živimo u jednoj državi, pa onda u istom entitetu, pa onda u istom kantonu i na kraju shvatimo da je ipak komšiji u Općini pored bolje, uređenije! Njemu je lakše čak i kad se razboli! Koji apsurd jednog društva i jedne države!

Pohvalno je da smo u Hercegovačko-neretvanskom kantonu prepoznali koliko nam tehnologija može olakšati poslovanje i rad u medicinskim institucijama, ne samo zaposlenicima nego i našim građanima. Uveli smo integrirani zdravstveni informacijski sistem (IZIS) koji omogućava da su sve informacije o osiguranicima, liječnicima i medicinskoj dokumentaciji osiguranika na jednom mjestu.

Ovaj sistem je omogućio da imamo e-karton pacijenta, e-historiju bolesti, e-nalaze, e-uputnice, e-recepte, e-naručivanje, e-izbor liječnika, e-otpusna pisma, e-sestrinsku dokumentaciju, DRG, e-ovjere osiguranja i e-ortopedska pomagala. Sve ovo je mnogo pomoglo u radu Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, medicinskog osoblja, menadžmenta domova zdravlja/bolnica, apoteka, ortopedskih kuća, Zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda za javno zdravstvo. I centralni laboratorijski informacijski sistem (LIS) je veoma važan i pohvalan korak u kantonu.

Ali…

Opet smo zaboravili da se kuća pravi od temelja, i da se građani u većini općina u našem kantonu suočavaju već dugo sa problemom prilikom vađenja laboratorijskih nalaza i pretraga. Jedna od općina u kojoj je ova problematika uređena je Prozor. Pitanje je zašto i u drugim općina građani nemaju podršku da se ovo pitanje riješi.

Inače, u svojim općinama građani mogu samo izvaditi osnovne laboratorijske nalaze, dok se ostali nalazi mogu uraditi samo u zdravstvenim ustanovama grada Mostara. Sve ovo znači dodatne troškove jer da bi se odradio specijalistički pregled u Mostaru potrebno je tri puta putovati u Mostar:

• Nošenje uzoraka;
• Odlazak po nalaz;
• Specijalistički pregled.

Sve ovo podrazumijeva troškove koji nisu mali za običnog građanina, ali ukoliko bi postojala dobra volja onih koji trebaju biti zagovornici boljeg života i okruženja onda bi to značilo izdvajanje malih finansijskih sredstava i bilo bi tek jedan od koraka u nizu za vlast, ali ogroman korak za one koji očekuju jednako zdravstvo za sve, i one kojima trebamo pokazati da život zaista vrijedi isto. Najjednostavnije bi bilo, na osnovu primjera prethodno spomenute općine, da Domovi zdravlja organizuju prevoz uzoraka za laboratorijske nalaze dva puta sedmično, a u povratku bi se donosili ranije obrađeni nalazi. Čista win-win situacija!

I eto ga, na malim stvarima vidimo da bi stanje moglo biti mnogo bolje, ali treba imati želju i volju. Sigurno je da se često i sam pitam da li je svijet oduvijek bio ovakav i da li bi stanje moglo biti bolje. Sa sigurnošću mogu reći da na drugo pitanje uvijek odgovorim sa DA, jer se vodim pozitivnim primjerima i idejom socijaldemokratije, a to je, u ovom slučaju, zdravstvo za sve, i zdravstveni sistem i kvalitetne zdravstvene usluge ZA SVE GRAĐANE BIH, koje se temelje na univerzalnosti, solidarnosti, jednakosti i dostupnosti.

Građani moje općine, mog kantona, moje države ne zaslužuju rasparčanost i ograničenost zdravstvenog sistema nego jasno definisan put pacijenta na kojem se mogu razvijati dalja sistemska rješenja, da bi se dobio što zadovoljniji i adekvatno zbrinut pacijent. Međutim, moramo početi malim koracima i sa uklanjanjem prepreka sa kojima se građani susreću svakodnevno u lokalnoj zajednici.

Regionalna akademija „Progressive politics in Western Balkan“

Proteklog vikenda u Sarajevu održan je prvi modul regionalne akademije „Progressive politics in Western Balkan“. Ova akademija održana je uz podršku Olof Palme međunarodnog centra i Centre Party International Foundation a u suradnji fondacije Boris Divković i partnerskih organizacija Forum lijeve inicijative, Progres Institut, Fondacija Kemal Stafa, Centar modernih veština  i Partia Sociodemokrate e Kosoves.

Učesnici akademije su mladi članovi socijaldemokratskih i liberalnih političkih partija koji su i imali priliku slušati predavanja i participirati u radionicama na teme: Socijaldemokratija i liberalizam – šta imaju zajedničko?; Politički sistem Zapadno Balkanskih zemalja; Uvod o razvoju i kreiranju politika; Javni nastupi i komunikacija politika kroz debate; Prezentiranje politika kroz javne forume i debate; Važnost ljudskih prava i pristup u političkom aktivizmu; Feminizam i ravnopravnost spolova; Šta je populizam i kako mu se suprotstaviti te geopolitički pogled na liberalno-socijalne pokrete.

Predavači na akademiji su bili: Dušan Spasojević sa fakulteta Političkih nauka iz Beograda, Aleksandar Spasov i Toshe Zafirov iz Progresivnog instituta za socijaldemokratiju, Brahim Kajević i Jasmina Mrso iz fondacije Boris Divković, Mia Immelback iz Centre party internatonal foundation, Dajana Bakić iz Otvorenog centra Tuzla, Milos Đajić iz Centra modernih vještina, Milosz Hudun iz Projekta Poljska te Sead Turčalo i Sarina Bakić sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

Cilj ove akademije je edukacija i osnaživanje mladih u njihovim političkim partijama i organizacijama za bolju i konkretniju participaciju u procesu donošenja odluka.

Pored radionica i predavanja učesnici su na akademiji napravili pripremu za izradu nacionalnih projekata u svojim zemljama a koje će razviti kroz naredna dva modula ove akademije koji bi se trebali održati u Beogradi i Skoplju.