Završena druga generacija polaznika i polaznica FLI Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti

Tokom četiri mjeseca, polaznici i polaznice su pohađali Socijaldemokratsku akademiju rodne ravnopravnosti 2018, koju organizuje Forum lijeve inicijative u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme.

Akademija je obuhvatala VI modula na kojima su polaznice i polaznici proučavali neke od sljedećih teme: žene u zakonodavnoj i izvšnoj vlasti, roditeljstvo i porodiljsko odsustvo, zaštita djece i starih osoba, mobing i diskriminacija, izrada i zagovaranje politika.

Akademija se odvijala u četiri susreta, u Livnu, Banjoj Luci, Jahorini i Mostaru. Posljednjim modulom, koji se održao od 27.– 28. oktobra 2018. godine u Mostaru, učesnici i učesnice su učili o vrstama i oblicima rodnozasnovanog nasilja, izradi i zagovaranju politika, zatim su na radionici imali mogućnost da na odabranu temu rade na pronalasku uzroka problema i daju moguće rješenje, što predstavlja korištenje osnovnih alata pri izradi dokumenta javne politike.

Po završetku Akademije direktorica Foruma lijeve inicijative, Pekić Jelena se prisutnima obratila sa porukom da nastave raditi na svom neformalnom obrazovanju, da nadograđuju svoje znanje i usavršavaju stečene vještine, zatim da se aktivno uključe u rad Foruma lijeve inicijative i u rad svoje društvene zajednice.

Polaznicima i polaznicama su uručeni certifikati.

POZIV ZA PRIJAVU NA SEMINAR

Fondacija Max van der Stoel i Forum lijeve inicijative i u 2018. godini nastavljaju sa programom za mlade pod nazivom Future of Social Democracy in Europe and its Neighbourhood: Deeping Democracy / Budućnost socijaldemokratije u Evropi i susjedstvu

Cilj edukacije je osnaživanje mladih za društveno političko djelovanje! Kako to planiramo postići: kroz edukaciju iz oblasti izrade strategije aktivističkog djelovanja, definisanja ciljeva, identifikovanja ciljnih grupa, swot analize i analize stakeholder-a; kroz edukaciju o načinima i modelima organizovanja aktivista i aktivistica za političku akciju. Također, proći ćemo metode pregovaranja i lobiranja uz primjere uspješne prakse u Evropi i svijetu.

Kad? Gdje?
16.- 18 novembar 2018., Jahorina.

Poziv za učešće na edukaciji je otvoren za sve mlade do 35 godina starosti.

Rok za prijavu?
Rok za prijavu je 28.oktobar 2018. godine, a prijaviti se možete putem linka: https://docs.google.com/forms/d/1C0qTvXecBIO5s8V1JQE3vpMSHApfFrJroLNFeCD-mVA/edit

Radni jezik: BHS

Za sve dodatne informacije kontakt: [email protected] i +387 33 612 529.

Borba za progresivni svet

Tokom poslednjih nedelja prisustvovao sam različitim međunarodnim skupovima i razgovarao sa brojnim koleginicama i kolegama iz socijaldemokratskih stranaka Evrope. Uglavnom su nam teme bile o pitanjima opasnosti koje su se nadvile nad Evropom i predstojećim evropskim izborima. Svi razgovori su se završavali čekanjem rezultata švedskih izbora kao lakmus papira o tome šta nas sve čeka od maja 2019.

Pre neki dan Marine Le Pen je pozvala desne populiste da se “ujedine protiv liberalnog establišmenta na izborima za Evropski parlament”. Bivši Trampov savetnik i ideolog trampizma Stive Benon se viđa sa desnim populistima koje ubeđuje da su migranti njihov najveći problem, a posetio je i naš region. Borba za BREXIT u Britaniji i dalje traje. Italijanski ministar Salvini se viđa sa Orbanom, prave koaliciju i zalažu se za izgradnju “Evrope tvrđave”.

Desni populisti su uspeli da izazove imigracije nametnu kao pitanje nacionalne bezbednosti i ključno pitanje izbornih kampanja u EU. Uspešno ih povezuju sa pitanjima smanjenja socijalnih davanja i ugrožavanjem nacionalnih i kulturnih identiteta. Sve vreme se bave razgradnjom globalnog konsenzusa o rodnoj ravnopravnosti postignutog na Svetskoj konferenciji UN u Pekingu. Sve ovo je gurnulo Evropu u desni diskurs i nametnulo teme u kojima dominiraju strah, rasističke predrasude i sve veća agresivnost prema najranjivijim društvenim grupama i njihovim političkim zagovornicima. Desni populisti se ozbiljno spremaju za evropske izbore nadajući se da bez njih neće biti nove Evropske komisije.

Marševi desničara sa nacističkom ikonografijom, stvaranje paravojnih formacija za „odbranu“ od izbeglica i Roma trebalo bi da zabrinu celokupan progresivni svet. Normalizacija laži političara, post-istine i industrija plasiranih lažnih vesti sluđuju javnost i poručuju joj: liberalna demokratija i institucije ne funkcionišu. Potrebno ih je zameniti čvrstom rukom novog, pravednog, militarizovanog poretka koji će nas vratiti u vreme tradicionalnih društvenih normi. Jača pritisak crkvenog klera na položaj žena kroz zahteve da se iz škola izbace naučna saznanja o polu, rodu, seksualnosti i ženskom pravu na sopstveno telo. Incidenti sa izbeglicama pumpaju se u medijima podstičući atmosferu ugroženosti. U takvoj atmosferi mnogi su spremni da žrtvuju slobodu i demokratiju zarad lažne sigurnosti. Zabrinjavajuća retradicionalizacija koja urušava društveni dijalog, ugrožava žene i sve manjine kršeći osnovna ljudska prava danas je uobičajen način vođenja vladinih politika u mnogim evropskim zemljama.

Iako su Švedske socijaldemokrate postigle relativan uspeh predstoje im teški pregovori. Svuda gde su snage radikalne populističke desnice postale relevantne, socijaldemokate su prisiljene na velike ustupke neoliberalnoj desnici koja bira i može svakog časa naći izgovor za koaliciju sa populistima. Ponavlja se i greška stalnih podela na levom spektru. Pre neki dan je i Yanis Varufahis pozvao na stvaranje “Nove internacionale” što tumačim kao grešku i otpis evropskog S&D pokreta u celosti.

Na Korčulanskoj školi, jednoj od pomenutih prilika, posvetili smo blok budućim evropskim izborima i borbi protiv orbanizacije. Plaši to što za sada nema novih ideja i što će PES i S&D ekipa raditi skoro sve kao prošli put. Novi kontekst zahteva i nove metode pa sam pokušao da lobiram za nove ideje. Ključno pitanje na koje S&D kolege treba da odgovore je kako ustrojiti buduću EU ali i vlastite zemlje unutar nje. Što se tiče reforme EU, mi danas na stolu već imamo Orbanov, kao i predlog predsednika Makrona. Nijedan od njih ne odgovara na pitanja pravednijeg uređenja SVETA u uslovima globalizovanog kapitala i usitnjenog polja rada. Rezultat reforme EU ne može biti ni vraćanje na klasične autokratski vođene nacionalne države, niti pretvaranje Evrope u centralizovanu nad-državu u kojoj konce vuku velike i razvijene zemlje na uštrb zemalja periferije. Neophodno je tražiti progresivni odgovor koji će se baviti izazovima sa kojima se susreće prosečan čovek: ekonomskim, ekološkim, socijalnim, kao i pitanjima ukidanja osnovnih ljudskih prava na: mir, život bez nasilja i straha, normalno plaćeni i socijalno osiguran rad, krov nad glavom, pravo na kvalitetnu hranu i vodu, zdravstvenu zaštitu, znanje i kulturu, privatnost, izbor stila života, informisanost i demokratsko građansko udruživanje. Potrebna nam je EU koja svet vodi svojim primerom, i koja privlačnošću svojih vrednosti i demokratskih institucija privlači birače.

Građenje socijaldemokratske alternative podrazumeva pravljenje različitih vrsta progresivnih koalicija. Nađimo način da se svi progresivni ljudi okupe na istoj strani: S&D, nova levica, zeleni, DIeM, ALDE, američke demokrate, Balkan, sindikati, akademici, kulturni radnici, društveni pokreti, i pokušaju ne da odbrane EU već da kreiraju novu progresivnu EU. Socijaldemokrate na nivou EU treba da naprave listu od maksimalno 5 prioriteta i krenu da grade koalicije svih progresivnih društvenih snaga. Populističku desnicu može da zaustavi samo svakodnevni aktivistički rad progresivnih snaga povezanih jasnom vizijom izgradnje alternativnog pravednijeg društva.

Želeći da na konstruktivan način i na vreme ukažem na smer u kom ja očekujem da se stvari kreću i kao neko ko živi pod vlašću desnih populista, nikako ne bih voleo da se ljudima u čitavoj Evropi desi ovo što mi danas živimo. Pobeda S&D u Švedskoj i očekivana pobeda demokrata u Americi mogu biti inspiracija da se pripreme dobre stvari za sledeće EU izbore. Kao neko ko je oduvek bio za priključenje EU, veoma me zanima kako progresivne snage vide novu ojačanu EU. Važno je da se progresivne snage u Srbiji i regionu ujedine i odmah krenu u akciju. Potražimo zajedničke tačke slaganja. Istaknimo i izgradimo vidljive ljude koji bi taj proces nosili. To je jedina šansa da ne dozvolimo da desničari ponove istoriju prošlog veka. Progresivci, pamet u glavu i krenite sa ujednjenjem već danas.

Izbor autora politike na temu „ Stanogradnja za mlade – Program za društveno poticanje stanogradnje u BiH.“

Udruženje Forum lijeve inicijative želi angažovati autora ili autoricu politike na temu „Stanogradnja za mlade – Program za društveno poticanje stanogradnje u BiH.“

Dati posao uključuje izradu dokumenta politike po FLI metodologiji zajedno sa izradom sažetka politike.

Prijava treba da sadrži prijedlog sadržaja javne politike i osnovne teze iz date
oblasti a koje će biti obrađene u dokumentu.

Uz prijavu dostaviti CV kao i pregled urađenih politika i studija u prethodnom periodu. Prednost će imati kandidati/kinje sa iskustvom u datoj oblasti.

Rok za dostavljanje dokumenta politike je 15. decembar 2018.

Krajnji rok za prijavu je 1. oktobar 2018. godine.

Sve ponude slati na mail: [email protected]

Za više informacija kontakt telefon: + 387 33 612 529

Poziv za dostavljanje ponuda

Završena 9. regionalna konferencija VUČKO

U periodu od 30. augusta do 2. septembra  na Jahorini održana je regionalna konferencija „Vučko“. Tema ovogodišnje regionalne konferencije bila je klimatske promjene, održivi razvoj i zagađenje okoliša gdje su učešće uzeli učesnici i učesnice iz BIH i regiona- Srbija, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Albanija i Crna Gora.

Na samom  početku konferencijskog dijela uvodnu riječ je dala Jelena Pekić, direktorica Foruma lijeve inicijative, a potom i  Marius Muller Henning direktor Friedrich-Ebert-Stiftung-a u BiH.  Nakon uvodnog dijela, putem video poruke obratila se je zastupnica u njemačkom Parlamentu u Bundestagu – Nina Scheer. Nakon uvodnih obraćanja održane su panel diskusije. 

Tema prvog panela glasila je „Klimatske promjene  – Globalni, regionalni i lokalni trendovi – posljednice JIE“ “. Učesnici ovog panela su bili:  Igor Kalaba, Lana Prlić Mirjana Vila i Jan Škoberne.

Tokom drugog panela govorilo se o  Energetskoj transformaciji/ Pravedna tranzicija. Panelisti su bili Aleksandar Macura , Irfan Čengić, Tedi Deraj i Maja Mitevska. Tema trećeg panela bila je „Održiva industrijska politika“ o kojoj su govorili Duška Kudra, Katarina Senić i Stefan Jelić.

Drugi dan regionalne konferencije „Vučko“  je bilo terensko putovanje na kojem bi učesnici programa mogli vidjeti koliko je data tema važna za lokalnu zajednicu. Prva adresa  je bio Vitez, a tema ovog panela bila je „Hidropotencijal za sprječavanje klimatskih promjena?“. Nakon Viteza putovanje učesnika i učesnica se nastavilo prema Zenici  kako bi se na odličnom primjeru mogla prikazati sama tema, a to je zagađenje zraka i njegove posljednice. Nakon Zenice, učesnici su posjetili solarno postrojenje – Energy Kakanj te imali priliku da razgovaraju sa Feridom Čalukom vlasnikom i derketorom Energy Kaknja.

Za posljednji dan planirana je zajednička radionica pod nazivom „Kako učiniti klimatske promjene politički relevantnim?“ koju su moderirali Klaus Schneider i Helen Bohmler.

Marius Mulle Henning, direktor FES BIH i  Damir Filipović predsjednik Foruma mladih SDP BiH, su  zatvorili  ovogodišnju regionalnu konferenciju Vučko, gdje su istakli važnost teme o kojoj se govorilo te se zahvalili učesnicima/cama na aktivnom učešću.

Osnažimo žene!

Forum lijeve inicijative je u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme, proteklog vikenda 04. – 05. augusta 2018. godine na Jahorini, realizovao III modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti na temu Žene na tršištu rada.
Na dvodnevnoj edukaciji, učesnice i učesnici su imali priliku slušati predavavanja i diskutovati na temu ekonomskog osnaživanja žena, mobinga i diskriminacije, sindikalnog organizovanosti žena.
Po završetku edukacije, urađena je radionica na temu rodno odgovornog budžetiranja čijom su implementacijom učesnici postali svjesni o važnosti i odgovornosti koju nosi strateško i sistemsko rodno odgovorno budžetiranje.
Posljednji modul Akademije je planiran za septembar.

Još jedan uspješan Klub mladih vijećnica i vijećnika

Mlade vijećnice, vijećnici, aktivistice, aktivisti, kanidatkinje i kandidati završili su još jedan trening u okviru programa Klub mladih vijećnica i vijećnika, koji Forum lijeve inicijative realizuje od 2016. godine. Realizaciju ovog treninga su podržali Međunarodni centar Olof Palme i Westminster fondacija za demokratiju.
Klub mladih vijećnica i vijećnika je edukativni program kroz koji se godišnje realizuju četiri modula na teme koje su od koristi vijećnicama i vijećnicima u radu u opštinskim vijećima. Na ovom modulu, edukaciji su se pridružile i mlade kandidatkinje i kandidati sa područja cijele Bosne i Hercegovine, koji su iskoristili trening kako bi usavršili tehnike i vještine koje će im pomoći prlikom vođenja kampanje.
Trening se održao u Etno selu Stanišići od 27.-29. augusta 2018. godine.

Završen treći modul Akademije socijalne demokratije u Vitezu


Proteklog vikenda završen je treći modul Akademije socijalne demokratije na temu Evropske unije i vanjske politike, a koji je od strane učesnika i učesnica ocjenjen kao veoma korisna tema budući da je po prvi put ista uvrštena u program Akademije.

Ovaj modul je bio posvećen temama značaja i uloge vanjske politike generalno, zatim ulozi velikih sila na globalnoj političkoj sceni – SAD, Rusija, Kina, te ulozi regionalnih sila u međunarodnim odnosima. Drugi blok predavanja bio je fokusiran na teme Evropske unije u ulozi globalnog igrača, sa osvrtom na politički kontekst i put BiH prema EU kroz procedure i pravila. Zadnji dan trećeg modula je završen predavanjima o značaju regionalne saradnje za razvoj zemalja Zapadnog Balkana, te odnosima između BiH i zemalja u regionu. Edukatori/ce su bile eminentni profesori i eksperti iz date oblasti.

Akademija je realizovana u partnerskoj saradnji Foruma lijeve inicijative i Fondacije Friedrich Ebert.

Vodimo brigu o zdravlju!

Forum lijeve inicijative je u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme, proteklog vikenda 13. – 15. jula 2018. godine u Banja Luci, realizovao II modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti.

Na trodnevnoj edukaciji, učesnice i učesnici su imali priliku slušati predavavanja i diskutovati na temu zdravstva, roditeljstva, brige o djeci invalidima i starim osobama.

Po završetku edukacije, urađena je radionica na kojoj su učesnici i učesnice napisali, po njima, najbitniji izazov sa kojim se suočavaju prilikom usklađivanja privatnog, profesionalnog i društvenog života.

Naredni modul je planiran u augustu.

Realizovan trening Neurolingvističko programiranje

Forum lijeve inicijative, uz podršku fondacije Friedrich Ebert je nastavio sa edukativnim programom i 06. i 07. jula 2018. godine na Ilidži, okupio učesnice za rad na temu „Kako do progresivnije politike i veće zastupljenosti žena? Neurolingvističko programiranje”

Edukacija je namjenjena političarkama kao i aktivisticama koje aktivno učestvuju u političkim dešavanjima u Bosni i Hercegovini, te predstavnicama organizacija civilnog društva, koje žele usavršiti lične motivacijske tehnike i komunikaciju poruka prema javnosti.je rad na osnaživanju žena u politici i izgradnja političkog profila žene kandidatkinje, kroz tehnike i alate neurolingvističkog programiranja.

Treneri su bili: Visković Jelenom i Ćatić Mirsadom, NLP praktičari i  life couch.

Rodna ravnopravnost u politici

Forum lijeve inicijative je u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme, proteklog vikenda 22. – 24. juna 2018. godine u Livnu, realizovao I i II modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti.

Cilj modula Akademije je da ukaže na rodnu neravnopravnost muškaraca i žena na radnom mjestu, porodici, sportu, kulturi, obrazovanju i u svim drugim segmentima bosanskohercegovačkog društva.

Modul je otvorila, direktorica udruženja Forum lijeve incijative, Pekić Jelena, te je zajedno sa domaćinima iz Livna, predsjednikom OO SDP BiH Livno, Pivčić Amerom, razgovarala sa učesnicama i učesnicima o temama koje će se obrađivati na Socijaldemokratskoj akademiji rodne ravnopravnosti tokom 2018. godine.

Tokom trajanja trodnevne edukacije učesnici i učesnice su slušali predavanja i učestvovali u diskusijama o izbornom zakonodavstvu i ženama u političkim partijama, izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, feminizmu, međunarodnim dokumentima i standardima rodne ravnopravnosti i drugim temamama sa Mujagić Nerminom,  Prof. dr. na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Sulejmanović Editom, predsjednicom KO FOŽ SDP BiH Sarajevo, Bakić Dajanom, izvršnom direktoricom Tuzlanskog otvorenog centra, i Mr. sci. Bećirović Fatimom.

Svoj doprinos otvorenju Akademije su dale i predstavnice SDP-a iz Hrvatske, Ana Lorić, Mirela Mišić i Suzana Kačić Bartulović.

Naredni modul je planiran u julu.

Završen Prvi modul Akademije socijalne demokratije

Mladi socijaldemokrati i socijldemokratkinje iz cijele Bosne i Hercegovine su imali priliku proteklog vikenda slušati predavanja eminentnih predavača iz oblasti političke ekonomije. O osnovama teorije ekonomije sa razmatranjem uloge „nevidljive ruke“ tržišta do državnog intervencionizma, te o ekonomskim sistemima i porecima su razgovarali sa asistentom na Ekonomskom fakultetu Adnanom Muminovićem.

 

Posbenu pažnju učesnika i učesnica je izazvalo predavanje i praktična radionica o budžetskoj politici koju je prezentovao Irfan Čengić, vijećnik u opštinskom vijeću Stari Grad Sarajevo, nakon čega je i uslijedilo predavanje o poreskoj reformi koje je održao dr. ekonomskih nauka i delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH, Aner Žuljević.

 

Drugi dan akademije je počeo predavanjem dr. Samire Nuhanović iz Kooperative na temu radničkog samoupravljanja uz razmatranje potencijala zadruga, zatim predavanje o upravljanju javnim preduzećima i prvirednim društvima, sa osvrtom na privatizacija i njene posljedice, koje je održao magistar ekonomije Senad Redžić. Prvi modul je završen predavanjem dr. Selme Kadić – Maglajlić na temu prednosti i izazova digitalizacije i automatizacija ekonomije.

 

Prvi modul akademije koji se održao na Jahorini, su otvorili Jelena Pekić direktorica Foruma lijeve inicijative i Marius Müller Hennig direktor Fondacije Friedrich Ebert.

 

Naredni modul će se održati početkom jula u Tuzli.