Zašto je bitan integritet političke partije i šta on predstavlja?

U periodu od 17. do 18. januara 2020. g. u Sarajevu, održana je radionica pod nazivom “Integritet političke partije – Zašto je bitan i kako ga jačati?”, a na kojoj su učestvovala rukovodstva lijevo orijentiranih političkih partija i predstavnici nevladninih organizacija. Radionicu je otvorila direktorica Foruma lijeve inicijative Jelena Pekić i Adi Škaljić iz fondacije Boris Divković, naglasivši kako im iznimno zadovoljstvo predstavlja suradnja političkih partija i NVO sektora, a koja se manifestuje upravo na ovoj radionici. Ovu radionicu Forum lijeve inicijative organizovao je uz podršku međunarodnog Olof Palme centra.

Na početku same radionice učesnici i učesnice razgovarali su o svijesti o integritetu političkih partija i o tome šta za njih predstavlja ideja integriteta. Facilitaciju uvodnog dijela vodio je Rasim Ibrahimagić, koji je ujedno i autor Analize o integritetu političkih partije građanske orijentacije u Bosni i Hercegovini, a koja je bila predstavljena drugi dan ove radionice. Svaki od elemenata radionice popraćen je aktivnom diskusijom učesnika i učesnica, te razmjenom argumentovanih stavova, što je u konačnici dovelo do posljednjeg dijela aktivnosti, a to je radionica o razvoju Akcionih planova za jačanje integriteta politički partija. Facilitaciju o radionici vezanu za razvoj Akcionih planova vodila je Hana Sokolović. U posljednjem dijelu ove aktivnosti, između učesnika i učesnica, usaglašeni su koraci za dalje unutarpartijsko djelovanje kako bi se poboljšao integritet političkih partija, što je bio i cilj same radionice.

Polaznici i polaznice KML-a u studijskoj posjeti Švedskoj

U periodu od 10. do 14. decembra, učesnice i učesnici programa Klub mladih liderki i lidera, u organizaciji Foruma lijeve inicijative, a u saradnji sa Međunarodnim Olof Palme centrom, su boravili u Švedskoj u okviru studijske posjete koju nudi ovaj program. Prvog dana posjete, u gradu Jönköpingu, susreli su se sa Ilanom De Bassom – predsjednikom SDP-a i vijećnikom u ovom gradu, te sa Edvinom Jusufspahićem – predstavnikom Trade uniona. Posjetili su i ABF – The workers educational association, i SSU – organizaciju mladih SDP-a. Sa sagovornicima/ama su imali priliku da razgovaraju o političkoj situaciji u Švedskoj, posebno u gradu Jönköpingu, sindikatima radnika i tome šta oni predstavljaju. Također razgovarali su i o pravima radnika/ca i njihovom osposobljavanju za tržište rada, migrantima i njihovoj integraciji u švedsko društvo te o položaju mladih i njihovih organizacija u Švedskoj.

Drugog dana posjete u Štokholmu, u zgradi Parlamenta Kraljevine Švedske, susreli su se sa Jasenkom Omanovićem i Denisom Begićem – zastupnicima u Parlamentu Švedske, gdje su se upoznali s radom Parlamenta, izbornim zakonima i vanjskom politikom Švedske.
Nakon posjete Parlamentu, razgovarali su sa Aidom Hadžialić, bivšom ministricom u Vladi Kraljevine Švedske i predsjednicom Regionalnog vijeća socijaldemokrata, kojeg čine grad Štokholm i još 28 gradova. S gospođom Hadžialić imali su priliku razgovarati o socijalnom sistemu, razvoju i ekonomiji, te o odnosima Švedske i Bosne i Hercegovine.
Treći dan posjete bio je rezerviran za posjete i razgovore sa generalnim sekretarom lokalne Socijaldemokratske partije – Johanom Sjölanderom te predstavnicima Međunarodnog Olof Palme centra.

Studijsku posjetu, učesnici i učesnice su iskoristili za dogovaranje buduće suradnje i povezivanja na svim nivoima. Domaćini su izrazili spremnost za suradnju, ponudili podršku u potrebnim oblastima kao što su oblasti o ljudskim pravima i radničkim sindikatima, te također ponudili finansijsku pomoć za sprovođenje politika koje imaju za cilj unapređenje kvaliteta života građanki i građana BiH. Kraljevina Švedska je jedna od najuređenijih zemalja na svijetu i može poslužiti kao model u usmjeravanja politika te je primjer socijaldemokratije i društva jednakosti.

Na Trebeviću održan sastanak učesnica – Program mentorstva za žene

Dosadašnji rad na “Programu mentorstva za žene” krunisan je dvodnevnom radionicom na Trebeviću od 6. do 7. decembra 2019. godine. Ovaj sastanak Forum lijeve inicijative je organizovao u suradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme i fondacijom Kalevi Sorsa iz Finske.

Cilj ovog sastanka je bila prezentacija inicijativa i aktivnosti koje su učesnice ovog programa, zajedno sa mentoricama, pokrenule u svojim lokalnim zajednicama. Učesnice Programa mentorstva za žene su dolazile iz četiri kantona: Sarajevski, Tuzlanski, Srednjo-Bosanski i Hercegovačko-neretvanski kanton.

O uspješnosti ovog programa govori i to da su se mnoge učesnice aktivno angažovane u svojim lokalnim zajednicama te da su pokrenule inicijative, na kojima sada rade uz pomoć vijećnika i zastupnika iz njihovih općina i kantona.

Prezentacija i panel diskusija studijskog istraživanja – Uloga predškolskog odgoja i obrazovanja u pružanju jedanakih životnih šansi

Proteklog vikenda 5. decembra 2019. godine uspješno je održana posljednja prezentacija i panel diskusija studijskog istraživanja na temu “Uloga predškolskog odgoja i obrazovanja u pružanju jednakih životnih šansi”. Ova panel diskusija održana je u ateljeu Ismeta Mujezinovića Tuzli, a u organizovao ju je Forum lijeve inicijative u suradnji sa fondacijom Friedrich Ebert.

Na ovaj događaj odazvali su se predstavnici privatnih i državnih vrtića kao i predstavnici Pedagoškog zavoda iz Tuzle. Učesnici/e su ovom prilikom još jednom naglasili/e važnost predškolskog obrazovanja za razvoj djeteta.

Panelistkinje su bile Mirela Memić – zastupnica iz Tuzlanskog Kantona, Lejla Kišić – edukatorica i trenerica inkluzije te Borjana Miković autorica već navedenog studijskog istraživanja.

Poziv: Okrugli sto – Online nasilje nad ženama

Forum lijeve inicijative, povodom realizacije 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama, organizuje okrugli sto o temi Online nasilje nad ženama, koji će se održati 9. decembra 2019. godine, s početkom u 18h, u Međunarodnom centru za djecu i omladinu, Novo Sarajevo (adresa Kemala Kapetanovića 17).

Na okruglom stolu sudjelovat će profesor sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije – Muhamed Budimlić, zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo – Segmedina Srna-Bajramović, aktivistica One World Platform – Valida Hromadžić te docentica pravnih nauka Benjamina Londrc.

Žene su redovito izložene prijetnjama putem interneta, maltretiranju na mreži, internetskom zlostavljanju, ucjenama i još mnogo čemu. Nemogućnost da se osjećaju sigurno na internetu ženama predstavlja prepreku slobodi i osnovnim ljudskim pravima. Za nas je ključno da se bavimo nasiljem s kojima se žene suočavaju u stvarnosti, odnosno i u stvarnom i virtualnom svijetu. Bitno je da znamo da i internetsko nasilje jeste nasilje. Žene to shvataju, ali vrlo često njihovo okruženje ne. Prestanak internetskog nasilja nad ženama mora biti dio svakog plana za zaustavljanje nasilja nad ženama u cjelini.

Ovim putem pozivamo sve aktere civilnog društva koji djeluju na području Kantona Sarajevo da nam se pridruže i svojim prisustvom doprinesu kako podizanju svijesti o online nasilju nad ženama tako i njegovog zaustavljanja.

On-line nasilje nad ženama JESTE nasilje!

U susret Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama, u Briselu je 21. novembra održana godišnje konferencija PES Women (Partija Evropskih Socijalista & Demokrata – Žene). Tema konferencije je bila «Prekinimo tišinu o online nasilju nad ženama». Konferencija je organizirana u 2 panela na kojima su učešće uzeli ugledni izlagači iz svijeta politike i javnog života. Panel 1 obradio je veoma aktuelnu oblast – Internetsko nasilje na temelju spola – Demontiranje tabua i slijepe tačke. Učesnici konferencije aktivno su se uključili u diskusiju iznoseći vlastita iskustva i probleme sa kojima se suočavaju. U drugom dijelu konferencije, na Panelu 2, razgovaralo se o Holističkom pristupu učinkovitim rješenjima – dnevni red nove politike. FLI ekspertica i članica Predsjedništva SDP BiH, Edita Sulejmanović, uz punu podršku Foruma lijeve inicijative prisustvovala je Briselskoj konferenciji te je kao doprinos radu konferencije izložila nekoliko bitnih činjenica o online nasilju nad ženama:

  • Neophodno je prikupljati i dokumentirati dokaze, vršiti izvještavanje i analizirati online nasilje u vezi sa ženama;
  • Graditi i jačati žensko liderstvo u pravcu suradnje sa nacionalnim kreatorima politika i ključnim akterima u identificiranju dostupnih rješenja u postojećim zakonima i propisima i, prema potrebi, razvijati nove politike koje nastoje zaštititi ženska prava, uključujući njihovu sigurnost i zaštitu;
  • Graditi i jačati sposobnost žena da utječu na internetske i telekomunikacijske tvrtke kako bi razvili korporativne korisničke politike i prakse koje poštuju ženska prava. To uključuje odgovarajuću zastupljenost žena u postupcima kreiranja politika i postavljanja standarda.
  • Raditi kampanju za stvaranje internetskog okruženja i kulture koja potvrđuje svačije pravo na sigurnost i zaštitu. Takva internetska kultura ne bi tolerirala ponašanje i postupke koji su štetni i nasilni za žene i djevojke.

Žene su redovito izložene prijetnjama putem interneta, maltretiranju na mreži, internetskom zlostavljanju, ucjenama i još mnogo čemu. Nemogućnost da se osjećaju sigurno na internetu ženama predstavlja prepreku slobodi i osnovnim ljudskim pravima. Za nas je ključno da se bavimo nasiljem s kojima se žene suočavaju u stvarnosti, tj. i u stvarnom i virtualnom svijetu. Bitno je da znamo da i internetsko nasilje JESTE nasilje. Žene to shvataju, ali vrlo često njihovo okruženje ne.

Prestanak internetskog nasilja nad ženama mora biti dio svakog plana za zaustavljanje nasilja nad ženama u cjelini.

e – priručnik „Socijaldemokratija i prava LGBTI osoba“

Forum lijeve inicijative se u svom radu čvrsto zalaže za rodnu ravnopravnost, jednakost i prava LGBTI zajednice, osnaživanje mladih, žena kao i ostalih skupina. Tokom realizacije aktivnosti  i kroz promociju socijaldemokratskih vrijednosti, posebna pozornost se obraća na uključivanje svih skupina u rad.

Vodeći se upravo socijaldemokratskim vrijednostima jednakosti, slobode i pravde želimo Vam preporučiti e-priručnik „Socijaldemokratija i prava LGBTI osoba“ koji objedinjuje sve teme o pravima LGBTI osoba iz naše regije u jedu riznicu znanja. Priručnik je pripremila naša partnerska organizacija Centar modernih vještina iz Srbije. #SDandLGBTI #cms

Dokument možete pronaći na srpskom jeziku i engleskom na linkovima ispod:

SRB: https://cmv.org.rs/publikacije/socijaldemokratija-i-prava-lgbti-osoba/ ;

ENG: https://cmv.org.rs/publikacije/social-democracy-and-rights-of-lgbti-people/

Aldin Kolar uputio inicijativu o besplatnim udžbenicima

Aktivista Foruma lijeve inicijative Aldin Kolar je u svojoj MZ – Grbavica I, 14.11.2019. godine, uputio usmeno i pismeno prijedlog za dopunu nacrta budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu u oblasti obrazovanja za sufinansiranje besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola od 1-9 razreda.
Upućeni prijedlog Aldin je temeljio na osnovu odluke Skupštine Kantona Sarajevo donjete 15.7.2019. godine kojom se usvaja Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo, kao i zaključak u kojem se traži od Vlade Kantona Sarajevo da primjenom novog Zakona o udžbenicima uradi fiskalnu procjenu i time utvrdi finansijski osnov, kao preduslov usvajanja odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima na području Kantona Sarajevo za školsku 2020/21. godinu. Za realizaciju ovog projekta potrebno je da se uključe i sve općine u Kantonu Sarajevo i učestvuju u sufinansiranju besplatnih udžbenika.
Zbog činjenice da je svake školske godine sve manje upisanih prvačića padom nataliteta, ali i migracije stanovništva, Forum lijeve inicijative pozdravlja ovu ali i sve ostale inicijative koje baštine socijaldemokratske vrijednosti.
Osnovne škole su važan faktor odgoja i obrazovanja svakog djeteta, a školski udžbenici su izvori znanja. BiH je potpisnica Konvencije o pravima djeteta, koji je međunarodni dokument i sadrži univerzalne standarde, koji se moraju omogućiti svakom djetetu. U članu 28. Kovencije se navodi da se treba osigurati obavezno i besplatno školovanje.

Panel diskusija i prezentacija studijskog istraživanja o ulozi predškolskog obrazovanja

Tokom protekle sedmice, 5. novembra 2019. godine u Mostaru je održana panel diskusija i javna prezentacija analize studijskog istraživanja na temu “Uloga predškolskog odgoja i obrazovanja u pružanju jednakih životnih šansi”. Ova studija je urađena u partnerskoj saradnji Foruma lijeve inicijative sa fondaciojm Friedrich Ebert.

Na panel diskusiji se razgovaralo o aktuelnim problemima sa kojima se suočava predškolski obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini. Učesnici na panel diskusiji su bili: Ismet Lulić, Nikolina Obradović i autorica istraživanja Borjana Miković.

Da je ova tema veoma važna pokazao je i veliki broj prisutnih građana, ljudi iz struke kao i predstavnika predškolsko-odgojnih ustanova iz Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Drugi susret Kluba mladih liderki i lidera – Studentski rad i aktivizam u BiH

Tokom prethodnog vikenda u Tuzli, uspješno je završen drugi susret programa mentorstva za mlade, u okviru Kluba mladih liderki i lidera a u partnerskoj suradnji sa Olof Palme međunarodnim centrom. Susret je realizovan u vidu konferencije na temu „Studentski rad i aktivizam u BiH“. Pored konferencije realizovana je ulična akcija na kojoj su učesnici konferenciji podijelili letke i upoznali građanke i građane Tuzle o Studentskom radu u BiH kao i nacrtu zakona o Studentskom radu u Federaciji Bosne i Hercegovine na kojem radi federalna zastupnica Lana Prlić.

Na ovoj konferenciji mladi vijećnici/ce, zastupnici/ce, aktivisti/ce su učestvovali na panel diskusiji sa predstavnicima nevladinog sektora i akademske zajednice tokom koje su razgovarali o problemima studentskog rada, studentskom statusu, studentskom aktivizmu, problemima sa kojim se studenti suočavaju u Bosni i Hercegovini.

Također jedna od tema panela o „Studentskom radu u BiH“ je bio i nact zakona o studentskom radu koji je uputila federalna zastupnica SDPa BiH Lana Prlić a koji možete pogledati ovdje: www.fli.ba/javne-konsultacije/

Panelisti koji su učestvovali na panelu o „Studentskom radu u BiH“ su:

Irhana Čajdin, Admir Čavalić, Đorđe Praštalo, Samir Avdić

Panelisti koji su učestvovali na panelu o „Studentskom aktivizmu“ su:

Amela Kišić, Asja Dizdarević, Merisa Okanović, Erna Delić i Nermin Deljkić

 

U Kupresu uručeni certifikati trećoj generaciji polaznika i polaznica FLI Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti

Tokom prethodnih nekoliko mjeseci, polaznici i polaznice su imali priliku da pohađaju Socijaldemokratsku akademiju rodne ravnopravnosti 2019, koju organizuje Forum lijeve inicijative u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme iz Švedske i fondacijom Kalevi Sorsa iz Finske.

Mogućnost da razmjenjuju iskustva te unaprijede svoja znanja i vještine za društveno i političko djelovanje, učesnici i učesnice su imali/e kroz šest modula, a neke od tema su bile: demokratski procesi i položaj žena, institucionalni i zakonodavni okvir za rodnu ravnopravnost, žene na tržištu rada, učešće žena u političkom dijalogu, mir i sigurnost te političke vještine.

Akademija se odvijala u Zenici, Sarajevu, Ključu i Kupresu. Na posljednjem modulu koji se održao u Kupresu, zajedno smo učili i diskutovali o vrstama i oblicima rodnozasnovanog nasilja, izradi i zagovaranju politika, te se kroz praktičan rad na odabranu temu radilo na pronalasku uzroka problema i prezentovanju mogućih rješenja uz korištenje osnovnih alata pri izradi dokumenta javne politike. Ono što nas posebno veseli jeste spremnost svih učesnika I učesnica na veći angažman te što su prepoznali, upravo, Forum lijeve inicijative kao partnera i podršku u budućem radu i aktivnostima.

Po završetku Akademije, svima su uručeni certifikati za uspješno završenu Akademiju uz poruku da nastave raditi na svom neformalnom obrazovanju, da nadograđuju svoje znanje i usavršavaju stečene vještine, te da nastave sa radom u svojim zajednicama i taj optimizam prenose na druge.

Poziv na konferenciju: Studentski rad i aktivizam u Bosni i Hercegovini

Pozivamo mlade osobe iz Bosne i Hercegovine da prisustvuju konferenciji na temu „STUDENTSKI RAD I AKTIVIZAM U BOSNI I HERCEGOVINI“ koja će se održati u Tuzli 26.10.2019. sa početkom u 10 sati u Ateljeu Ismeta Mujezinovića, ulica Klosterska bb.

Budi dio konferencije koja će okupiti mlade ljude iz cijele Bosne i Hercegovine, a koji dolaze iz organizacija civilnog društva, akademske zajednice i politike. Razgovaramo o temama kako regulisati studentski rad sa ciljem unapređenja studentskog standarda i aktivizma.

Očekuju vas dvije panel diskusije:

Studentski rad u Bosni i Hercegovini i

Studentski aktivizam.

Agenda

9:30-10:00 Registracija učesnika i učesnica

10:00-12:00 Panel I – STUDENTSKI RAD U BOSNI I HERCEGOVINI

12:00-12:30 Finger food i kafe pauza

12:30-14:00 Panel II – STUDENTSKI AKTIVIZAM

14:30-15:00 Ulična akcija –Studentski rad

Broj mjesta je ograničen. Molimo da dolazak potvrdite na mail: info@fli.ba do 24.10.2019.