Poziv za aktivistice za sudjelovanje u programu: Političko osnaživanje žena

Forum lijeve inicijative u suradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme iz Švedske, poziva sve zainteresovane aktivistice da se prijave na učešće u program „Političko osnaživanje žena“.

Program ima za cilj osnaživanje kapaciteta žena za društveno-političko djelovanje u okviru kreiranja javnih politika i inicijativa baziranih na socijaldemokratskim vrijednostima i principima. Kroz program mentorstva učesnice programa će imati priliku da se upoznaju sa svim procesima izrade javne politike i pokretanja inicijativa baziranih na istraživanju, konsultacijama, promociji i zagovaranju kao važnog aspekta razvoja svijesti kod građana/ki za aktivno uključivanje u procese donošenja odluka. Krajnji cilj je približiti značaj javnih politika kao ključnog alata za rješavanje socio-ekonomskih problema, te osnažiti žene da budu nositeljice datih promjena.

Učesnice će zajedno sa mentorima/cama dodatno raditi na pripremi javnog nastupa i komuniciranja pokrenutih inicijativa prema javnosti.

Program traje dvije godine te uključuje povremene susrete i edukacije sa organizatorima i mentorima na programu, te konstinuiran online rad sa mentorima/cama.

Poziv za učešće u programu je otvoren za sve osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:

  • Obavezno prisustvo na 80% svih aktivnosti u programu
  • Članstvo i aktivizam u političkoj partiji, članstvo i aktivizam u NVO te istaknuti aktivizam i društveno djelovanje kroz lokalnu zajednicu

Svi zainteresovane učesnice mogu se prijaviti na ovaj program putem ONLINE LINKA:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH1g7CDAPSKAlPfvGjFPOftsypNrypNS2XFUE1WQIG0oi0lw/viewform

Krajnji rok za prijavu do: 06.05.2019. godine

Za sve dodatne informacije kontakt: info@fli.ba i +387 33 612 529.

POZIV za aktiviste/ce za sudjelovanje u programu: Kluba mladih liderki i lidera (KML)

Forum lijeve inicijative uz suradnju sa Westminster Foundation for Democracy iz Velike Britanije realizuju program pod nazivom Klub mladih liderki i lidera 2019.

Cilj programa je povećanje političke participacije mladih liderki i lidera kroz mentorski program o javnom upravljanju.

Klub mladih liderki i lidera okuplja mlade zastupnike/ce, vijećnike/ce i aktiviste/ce lijeve političke orijantacije koji će u naredne dvije godine raditi na iniciranju, zagovaranju i implementaciji politika i inicijativa od interesa za mlade u Bosni i Hercegovini. Organizovanje panel diskusija i debata o aktuelnim pitanjima važan su dio programa koji će biti praćen uz mentorski rad stručnjaka i asistenata prilikom izrade inicijativa i akcionog plana djelovanja. Krajni cilj programa je poboljšanja legislativnog procesa i povećanja političke participacije mladih

Datum održavanja prve aktivnosti u okviru dvogodišnjeg programa će se održati: 11.05 – 12.05.2019. godine, Sarajevo.

Poziv za učešće na edukaciji je otvoren za sve osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:

  • Mlade osobe do 35 godina starosti
  • Obavezno prisustvo na 80% svih aktivnosti u programu
  • Članstvo i aktivizam u političkoj partiji, članstvo i aktivizam u NVO te istaknuti aktivizam i društveno djelovanje kroz lokalnu zajednicu
  • Sudjelovanje na minimalno dvije edukacije u organizaciji Foruma lijeve inicijative

OBAVEZNO: Pismo preporuke poslati na email info@fli.ba

Učsnici koji budu prošli prvi krug bit će pozvani na intervju. Nepotpune prijave koje ne budu unutar tačno određenih kriterija neće biti uzete u razmatranje.

Rok za prijavu je 29. april 2019. godine, a prijaviti se možete putem linka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMJWdAWyVAbA67cFdFP-qEzDxoR8K-lc2PMg2weDCsz0h93w/viewform

Za sve dodatne informacije kontakt: info@fli.ba i +387 33 612 529.

Okrugli sto: Reformama do klasno određenog dostojanstva rada i radnika

Forum lijeve inicijative vjeruje da je sada u BiH nužnost ući u duboke reforme za okončanje tranzicije, s jedne strane, a s druge strane osigurati poboljšanje položaja radničke klase i prekarijata. Partije Građanskog bloka u svom opozicijskom djelovanju u narednom mandatu moraju ekonomske reforme staviti u vrh prioriteta, a u okviru toga osigurati prioritet u poreskoj reformi koja treba da da brzo vidljive efekte u rastu plaća i životnog standarda radnika i radnica.

S tim u vezi Forum lijeve inicijative organizuje okrugli sto na kojem će se diskutovati o problemima i izazovima dubokih klasnih podjela u Bosni i Hercegovini te o tome na koji način je moguće doći do potenicjalnih rješenja za trenutni položaj radničke klase koja se usljed procesa tranzicije našla priklještena između interesa kapitalističke klase za maksimizacijom profita, s jedne i nastojanja političke klase za povećanjem javnih prihoda, s druge strane.

Cilj okruglog stola je da se iznesu stavovi o tome kako kroz reforme osigurati klasni pristup i dostojanstvo rada i radnika. Povodom Prvog maja, međunarodnog praznika rada potrebno je iznijeti jasan i snažan apel za ubrzanje reforme i poboljšanje položaja radnika sada i odmah.

Okrugli sto će se realizovati 23. aprila 2019. godine u 17 sati u sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Uvodna izlaganja će podnijeti:
– Anto Domazet: Klasni karakter reformi za dostojanstvo rada i radnika
– Žarko Papić: Ekonomsko – socijalni položaj radnika i ključna pitanja reformi za poboljšanje položaja rada i radnika
– Opozicijsko djelovanje Građanskog bloka u parlamentima za reforme u poboljšanju položaja rada i radnika, TBC

Molimo vas da vaš dolazak potvrdite do petka 19. aprila 2019. godine na mail info@fli.ba

Javni poziv za izbor mentora/ice i asistenta/ice u okviru programa Kluba mladih liderki i lidera

Forum lijeve inicijative u suradnji sa Westminster Fundation for Democracy iz Velike Britanije, u okviru programa Klub mladih liderki i lidera objavljuju javni poziv za izbor mentora/ice i asistenta/ice:

1. Mentor/ica (2 pozicije)
2. Asistent/ica (2 pozicije)

Generalne informacije o programu: Klub mladih liderki i lidera okuplja mlade zastupnike/ce, vijećnike/ce i aktiviste/ce lijeve političke orijantacije koji će u naredne dvije godine raditi na iniciranju, zagovaranju i implementaciji politika i inicijativa od interesa za mlade u Bosni i Hercegovini. Organizovanje panel diskusija i debata o aktuelnim pitanjima važan su dio programa koji će biti praćen uz mentorski rad stručnjaka i asistenata prilikom izrade inicijativa i akcionog plana djelovanja. Krajni cilj programa je poboljšanja legislativnog procesa i povećanja političke participacije mladih.

1. Opis poslova Mentora/ice: Glavni zadaci mentora/ice će biti surađivanje sa učesnicima i učesnicama programa, te usmjeravanje rada uz, ekspertsku pomoć i savjetovanje, učesnika/ca kroz program mentorstva koji kao krajnji cilj ima kreiranja radnih dokumenata i inicijativa, nadgledanje implementacije radnih dokumenata i inicijativa, te realizacija istih u zadatim rokovima.
Posebni uslovi: fakultet političkih nauka, pravni i ekonomski fakultet. Relevantno iskustvo u sličnim poslovima mentorisanja i spremnost na višemjesečnu suradnju.

2. Opis poslova Asistent/ica: Glavni zadaci asistenta/ice će biti asistiranje mentorima u istraživačkom radu i surađivanje za učesnicima/ama Programa. Asistiranje pri kreiranju radnih dokumenata i inicijativa, asistencija i nadgledanje implementacije radnih dokumenata i realizacije istih u zadatim rokovima.
Posebni uslovi: fakultet društvenih nauka. Relevantno iskustvo u sličnim poslovima istraživanja i spremnost na višemjesečnu suradnju.

Prijavljivanje: Prijavu pošaljite na email info@fli.ba sa naznakom pozicije na koju aplicirate, a koja će u sebi sadržiti CV i kratko pismo motivacije zašto želite biti dio Programa.

Rok za prijavu je srijeda 24.04.2019. godine do 14h.

Realizovana 8. Politička škola – Youth Left Week

U Sarajevu je u periodu od 10. do 14. aprila 2019. godine realizovana 8. Politička škola i prva ovakvog tipa „Youth Left Week“ u organizaciji Foruma lijeve inicijative u saradnji sa Friedrich-Ebert-Stiftung.

Teme o kojima je bilo riječi na ovogodišnjoj Političkoj školi ticale su se smjera kretanja socijaldemokratije, zatim pitanja zašto vidimo povratak desnih ideologija u Europi i koja je budućnost socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini. Tokom edukativnog programa, uz diskusiju se razgovaralo o problemima korupcije sa kojima se sučavamo, rodnoj ravnopravnosti, izbornom procesu kao stubu demokratije, sindikalnim i nevladinim organizacijama i javnom nastupu i utjecaju medija na javno mnijenje.

Učesnici i učesnice su imali/e priliku slušati predavanja profesora i interaktivno razgovarati sa zastupnicima i zastupnicama, bivšim ministrima i drugim dužnosnicima, a koji su kroz praktične primjere prenijeli svoja iskustva na polaznike i polaznice.

Cjelokupni program je imao za cilj edukaciju učesnika o socijaldemokratiji u 21. vijeku, promjenama u drušvu i preprekama sa kojima se suočava ideja socijaldemokratije.

U Zenici počela Socijaldemokratska akademija rodne ravnopravnosti

Forum lijeve inicijative u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme, proteklog vikenda, 12.-14. aprila 2019. godine u Zenici, je realizovao I i II modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti pod nazivom „Demokratski procesi i položaj žena, institucionalni okvir za rodnu ravnopravnost“.

Modul su otvorile prof. Nermina Zaimović Uzunović, predsjednica FOŽ SDP BiH i Jelena Pekić, direktorica Foruma lijeve incijative. U svom uvodnom obraćanju su ukazale na važnost tema koje će se obrađivati tokom I i II modula Akademije te su polaznicama i polaznicima poželjele uspješan rad.

Cilj Akademije je da se učesnice i učesnici upoznaju sa demokratskim procesima i položajem žena, institucionalnim i zakonskim okvirom za rodnu ravnopravnost, položaju žena na tržištu rada, uloga i uticaj žena na politički dijalog, žene, mir i sigurnost.

Tokom dvodnevnog seminara, učesnici i učesnice su imali priliku da kroz radionice saznaju o ženama u političkim partijama, ženama u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti te o primjeni zakona o ravnopravnosti spolova u Bosne i Hercegovine.

Mala škola ljudskih prava

U Sarajevu je 29. – 31. marta održan treći regionalni seminar „Socijaldemokratija i ljudska prava“ . Seminar je realizovan u saradnji Foruma lijeve incijative sa fondacijom Max van der Stoel, Westminster fondacijom iz Velike Britanije, te Centrom modernih veština iz Beograda.

Cilj seminara jeste da se mladi ljudi upoznaju sa osnovnim konceptom ljudskih prava i načinom prevazilaženja stereotipa i predsrasuda.
Mala škola ljudskih prava okupila je dvadeset polaznika iz političkog i nevladinog sektora. Učesnici ovog trodnevnog seminara mogli su se upoznati sa osnovnim ljudskim pravima, stereotipima i predrasudama, te sa trenutnim položajem i pravima LGBTI populacije u Bosni i Hercegovini.

Trenerski tim Centra modernih veština (CMV) koga su činili Miloš Đajić i Ivana Đorđević kao i predavač Ian Thomas iz Velike Britanije su kroz seriju radionica, vježbi i predavanja motivisali učesnike i učesnice da se aktivnije uključe u borbu za ljudska prava, tolerantnije društvo i saradnju sa LGBTI zajednicom.

Poziv za učešće u Socijaldemokratskoj akademiji rodne ravnopravnosti 2019

Forum lijeve inicijative uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme, poziva sve zainteresovane osobe, da se prijave za učešće u Socijaldemokratskoj akademiji rodne ravnopravnosti 2019. Jedan od modula Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti će biti realizovan uz podršku fondacije Kalevi Sorsa iz Finske.

Sudjelovanjem u Akademiji rodne ravnopravnosti, imate priliku da razmjenite iskustva, te unaprijedite svoja znanja i vještine za društveno i političko djelovanje. Demokratski procesi i položaj žena, institucionalni i zakonski okvir za rodnu ravnopravnost, žene na tržištu rada, učešću žena u političkom dijalogu, mir i sigurnost, političke vještine, su teme koje vas očekuju na Akademiji.

Akademija podrazumijeva VI modula:

I i II modul (12.-14.4.2019. godine)
 Teme: Demokratski procesi i položaj žena
 Institucionalni i zakonski okvir za rodnu ravnopravnost
III modul (24.-26.5.2019. godine)
 Tema: Uloga i uticaj žena na politički dijalog
IV modul (14.-16.6.2019. godine)
 Tema: Žene na tržištu rada
V i VI modul (06.-08.9.2019. godine)
 Teme: Žene, mir i sigurnost
 Političke vještine

Da bi uspješno završili Akademiju, potrebno je da prisustvujete na svim modulima.

Svi zainteresovani, mogu se prijaviti putem ONLINE LINK-a:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFDN1uXgCO1_x3QIWzr2Ah2YkMIk6yFXxkW7QnryM5KDPfSQ/viewform?usp=sf_link

najkasnije do kraja dana 31. marta 2019. godine. Broj polaznika/ca je maksimalno 20 učesnika/ca.

Molimo vas da unutar online aplikacije, popunite polje motivaciono pismo, koje će imati presudnu ulogu u odabiru kandidata/kandidatkinja.

Učešće na Akademiji je potpuno besplatno. Troškove hrane i osvježenja, prevoza, kao i smještaja za učesnike i učesnice pokrivaju organizatori. Za sve dodatne informacije obratite nam se putem kontakta: +387 33 612 529 ili info@fli.ba.

FORUM LIJEVE INICIJATIVE

POZIV: Mala škola ljudskih prava

Fondacija Max van der Stoel iz Holandije, Centar modernih veština iz Srbije i Forum lijeve inicijative u 2019. godini realizuju regionalni program pod nazivom Socijaldemokratija i ljudska prava.

Cilj programa je unapređenje položaja marginalizovanih grupa u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji. Program obuhvata predavanja, radionice i kreiranje akcionih planova na teme ljudskih prava, stereotipa i predrasuda, riječnika pojmova, pravnog okvira, rezultata istraživanja javnog mnijenja.

Učesnici i učesnice koji se prijave na program će imati priliku da uče i razvijaju svoje kapacitete na temu socijaldemokratije, ljudskih prava, predrasuda, stereotipa, komunikacije i LGBTI prava.

Kad? Gdje?

29.- 31 mart 2019., Sarajevo.

Poziv za učešće na edukaciji je otvoren za sve mlade do 35 godina starosti.

Rok za prijavu?

Rok za prijavu je 18.mart 2019. godine, a prijaviti se možete putem linka:

https://docs.google.com/forms/d/1A1bRk4vA7_B4QZw0N-sh7z4cCqnsnRZcUqRQKpR8xeM/edit

Radni jezik: BHS

Za sve dodatne informacije kontakt: info@fli.ba i +387 33 612 529.

POZIV za učešće u Političkoj školi 2019

Friedrich-Ebert-Stiftung BiH, zajedno sa Forumom lijeve inicijative, pozivaju sve mlade od 18 do 30 godina starosti, koji su bili polaznici_e edukacijskih programa poput SKOK – Socijaldemokratski kratki otvoreni kurs i drugih neformalnih programa obrazovanja, kao i istaknutih mladih lidera_ki, te predstavnika_ca organizacija civilnog društva, da se prijave na Političku školu.

Sudjelovanjem na Političkoj školi, imate priliku da razmijenite iskustva, te unaprijedite svoja znanja i vještine za društveno i političko djelovanje. Tehnike dobrog javnog nastupa, projektni menadžment, političko-pravno uređenje Bosne i Hercegovine kao i izborni proces su samo neke od tema koje vas očekuju na Školi, i to sa eminentnim predavačima iz datih oblasti. Nakon što uspješno završite Političku školu, imate mogućnost da se prijavite na priznatu Akademiju socijalne demokratije.

Politička škola traje od 10.-14. aprila 2019. godine i održava se u Sarajevu, a po završetku cjelokupnog programa edukacije, učesnicima_ama će se dodijeliti certifikati o uspješno završenim programima. U srijedu 10.4.2019. je predviđen dolazak učesnika i smještaj u hotel u večernjim satima, sa radom se počinje u četvrtak 11.4.2019., a završetak edukacije je predviđen u nedjelju 14.4.2019. u popodnevnim satima.

Svi zainteresovani, koji su pohađali neformalne edukacijske programe i koji su istaknuti lideri_ke u svojim lokalnim zajednicama, predstavnici_ce organizacija civilnog društva, mogu se prijaviti putem ON LINE LINK-a:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIl5IwbS8-TtE1LiqVOxK_Spvs8m9MgfJjRme9oun-dZXC8A/viewform?usp=sf_link

najkasnije do 17. marta 2019 godine do 00:00. Broj polaznika_ca je maksimalno 50.

Učešće na Političkoj školi je potpuno besplatno. Troškove hrane i osvježenja, kao i smještaja za učesnike i učesnice pokrivaju organizatori. Organizatori će u određenim slučajevima pokriti putne troškove i omogućiti organizovani prevoz.

Nepotpune aplikacije, te motivaciona pisma koja prelaze zadati broj karaktera neće biti uzeta u razmatranje.

Za sve dodatne informacije obratite nam se putem slijedećih kontakata: +387 33 612 529 ili info@fli.ba.
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG BiH
FORUM LIJEVE INICIJATIVE

Sejo Ivković: Moja priča o Frontal Blog Challenge-u

Moja priča počinje tako što sam vidio članak lokalnog portala Novikonjic.ba u grupi nevladine organizacije „Volonteri i prijatelji konjičke regije“, u kojoj djelujem. Bio je to poziv za specijalizovanu obuku za blogere, za one koji to žele postati, ali i za one koji žele naučiti nešto više o blogu.

Do tada nisam imao iskustva sa blogom, iako je ta riječ veoma prisutna u našem medijskom prostoru i društvenim mrežama, pa sam odlučio da se prijavim s ciljem usvajanja novih znanja. Nakon sedmicu dana stigao mi je e-mail od organizatora u kojem su potvrdili da sam primljen na obuku uz logističke informacije o održavanju seminara.

Prvi modul ove obuke se održavao na Kozari, te smo uz kvalitetne predavače uvedeni u osnove kreiranja web sadržaja, bloga, strukturu bloga i također smo imali razgovor sa blogerima. Uz predavanja učestvovali smo u radionicama pisanja u kojima smo trebali da implementiramo znanja iz prethodno odrađenih radionica. Nakon toga smo na svoje radove dobili stručna mišljenja predavača, organizatora kao i kolega koji učestvuju na obuci. U periodu između prvog i drugog modula imali smo zadatak i mogućnost da naši tekstovi budu objavljeni na portalu Frontal koji su bili autorski, prevodi tekstova ili intervjui.

Drugi modul ove obuke se održavao na Jahorini, a tema je bila o zaradi i promociji bloga, priređivanju sadržaja, optimizaciji tekstova u skladu sa trendovima i analizi ključnih riječi bloga. Nakon predavanja održana je samostalna radionica u kojoj smo trebali primjeniti znanja i napisati tekst na osnovu istraživanja ključnih riječi i trendova. Naši tekstovi su, kao i nakon prvog modula, dobili mišljenja kolega, predavača ali i prisutnih blogera sa kojim smo razgovarali.

Oba modula su i više nego ispunila moja očekivanja pa sam se kući vratio sa mnogo znanja o brojnim temama koje smo obrađivali i ta znanja koristitim u svom radu. Drago mi je da sam rad svoje nevladine organizacije, gradove i okolinu u kojoj provodim svoje školske dane predstavio u najboljem svjetlu izvan svoje lokalne zajednice.

U konkurenciji od 30 jako kvalitetnih učesnika, zauzeo sam 3. mjesto na ovom takmičenju i možda ono što mi je najveći uspjeh je to da mi je uručena titula Najperspektivnijeg autora ovog takmičenja.

Također moj rad nakon Frontal blog challenge-a ne završava, drago mi je što su lokalni mediji prepoznali moj potencijal, trud i rad te sam zbog toga dobio ponude za rad na istim medijima koje sam prihvatio. Ovom prilikom da se zahvalim predavačima, portalu Frontal i njegovim saradnicima na pruženoj prilici i obuci.

Leonardo Pavičić: Digitalizacija

Prema pisanjima nekih portala prva internet vijest poslana je 1984.godine za vrijeme Zimskih olimpijskih igara iz Sarajeva. Ponukan tim pisanjima krenuo sam u jedno malo istraživanje, sa krajnjim ciljem da ustanovim tačnost ili netačnost gore navedene informacije. U ovom momentu, bez obzira na sve mogućnosti interneta, nemoguće je utvrditi pouzdanosti date informacije. Bilo kako bilo, uzet ćemo s rezervom tvrdnju da je ta vijest bila prva koja je poslana u bespuća interneta, pogotovo uzevši u obzir to da je prva internet poruka poslana još 1969. godine nekih 15 godina prije Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, ali je definitivno bila među prvima koje su poslane putem interneta.
Internet se naziva još i “mrežom svih mreža” i danas predstavlja gotovo pa osnovnu komunikacijsku osnovu, postepeno svi zaboravljamo na SMS-ove, donekle i na pozive, a alternativu za to nam pruža internet. Ali da li koristimo sve mogućnosti koje nam moderno doba, na čelu sa internetom kao svojom osnovnom značajkom, pruža?
Mislim da ne.
Recimo digitalizacija, ona je nekako ponikla iz interneta. Svjesni smo svi da živimo, manje više, u digitalnom dobu, da se sve oko nas razvija u skladu sa digitalizacijskim trendovima i da sve teži ka digitalizaciji. Napori i resursi koje moderni svijet ulaže u trendove digitalizacije i digitaliziranje kompletnog društva su nemjerljivi. Situacija u Bosni i Hercegovini pomalo je drugačija. Naše bh društvo, pa mogu slobodno reći i ono regionalno, bez obzira bila neka od regionalnih zemalja korak iza ili ispred nas, se po ovom pitanju nalazi na jednoj mrtvoj tačci. Kod nas se pojam “digitalizacija” veže isključivo za prelazak, odnosno za uvođenje digitalne zemaljske televizije (prelazak s analognog na digitalno zemaljsko emitovanje TV signala), te ga se, manje više, ne posmatra u bilo kojem drugom kontekstu.
Svi mi kojima to nalaže struka, kojima to nalažu naše težnje ka modernom životu u kombinaciji sa tokovima modernog življenja, morali bismo se intenzivnije zalagati za digitalizaciju. Ponajprije na digitalizaciju sistema javne uprave (trom, skup i neefikasan), a potom izbornog sistema (trom, skup, neefikasan, neprovjeren, pun prostora za manipulacije). Digitalizacija javne uprave predstavlja osnov za samu reformu javne uprave, a poznato je da se upravo glomaznost javne uprave navodi kao jedan od glavnih kočničara daljeg napretka društva i to iz raznih razloga. Digitalizacija izbornog sistema predstavlja osnov za fer i poštene izbore, provođenjem digitalizacije na adekvatan način unutar izbornog sistema Bosne i Hercegovine mogućnosti manipulacije glasovima bili bi svedeni na minimum, te bi u konačnici nakon što se sprovedu „digitalni izbori“ imali do sada najrealnije rezultate. U oba slučaja kao rezultat bismo dobili povećan stepen životnog zadovoljstva građana, povećan stepen povjerenja u izborni sistem, a samim tim i u organe zakonodavne vlasti, izvršne vlasti, te u slučaju digitalizacije javne uprave veće povjerenje u administraciju i njenu efikasnost.

Na taj način, uspješnom provedbom digitalizacije, za početak unutar ova dva sistema, bismo znatno pospješili i ubrzali procese unutar samog društva, a vrlo vjerovatno bismo ponukali i one koji rukovode nekim drugim sistemima na primjenu novih i bržih rješenja. Implementacija digitalnih rješenja u slučaju gore navedena dva sistema osloboditi će nas birokratije, značajno će umanjiti razne troškove, pospješiti će naš način života, te u konačnici, ako posmatramo samo izborni sistem, ulit će novo povjerenje građanima koji biraju svoje političke predstavnike.
Moramo svakodnevnim radom pokušati objasniti i dokazati da digitalizacija nije nikakav bauk, da će njenim provođenjem ostvariti značajan napredak i poboljšanje kvaliteta življenja, da neće doći do masovnih otpuštanja i izumiranja radnih mjesta i sl. Švedski ambasador Jan Lundin na jednom seminaru o iskustvima nordijskih zemalja u oblasti digitalizacije izjavio je: “Da je postojao strah da će digitalizacija stvoriti veliku nezaposlenost, ali da se desilo suprotno – otvaraju se nova radna mjesta, za koja treba obezbjediti adekvatno obrazovanje, i koja nisu lošija ili dosadnija od dosadašnjih.”
Iz izjave švedskog amabasadora jasno je da ne postoji nikakva bojaznost od digitalizacije za one koji se ne boje budućnosti, promjena, cjeloživotnog učenja i usavršavanja. Iskreno se nadam se da je onih koji se boje sve manje, a u prilog mojim nadama ide i činjenica da svi koji napuštaju naše zemlje svakako prolaze kroz procese prekvalifikacije kako bi mogli adekvatno zadovoljiti moderno europsko tržište rada, pa ako to već rade zašto to ne bi radili i kod kuće, ukoliko se kroz procese stvori pozitivna klima za takvo što!?
Očito je da smo, ukoliko je informacija s početka teksta istinita i ukoliko široko posmatramo stvari, pioniri interneta. Da li je vrijeme da se ponovno intenzivno uključimo u moderne svjetske tokove i smjestimo se na mjesto kojem zapravo pripadamo?