Završena 9. regionalna konferencija VUČKO

U periodu od 30. augusta do 2. septembra  na Jahorini održana je regionalna konferencija „Vučko“. Tema ovogodišnje regionalne konferencije bila je klimatske promjene, održivi razvoj i zagađenje okoliša gdje su učešće uzeli učesnici i učesnice iz BIH i regiona- Srbija, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Albanija i Crna Gora.

Na samom  početku konferencijskog dijela uvodnu riječ je dala Jelena Pekić, direktorica Foruma lijeve inicijative, a potom i  Marius Muller Henning direktor Friedrich-Ebert-Stiftung-a u BiH.  Nakon uvodnog dijela, putem video poruke obratila se je zastupnica u njemačkom Parlamentu u Bundestagu – Nina Scheer. Nakon uvodnih obraćanja održane su panel diskusije. 

Tema prvog panela glasila je „Klimatske promjene  – Globalni, regionalni i lokalni trendovi – posljednice JIE“ “. Učesnici ovog panela su bili:  Igor Kalaba, Lana Prlić Mirjana Vila i Jan Škoberne.

Tokom drugog panela govorilo se o  Energetskoj transformaciji/ Pravedna tranzicija. Panelisti su bili Aleksandar Macura , Irfan Čengić, Tedi Deraj i Maja Mitevska. Tema trećeg panela bila je „Održiva industrijska politika“ o kojoj su govorili Duška Kudra, Katarina Senić i Stefan Jelić.

Drugi dan regionalne konferencije „Vučko“  je bilo terensko putovanje na kojem bi učesnici programa mogli vidjeti koliko je data tema važna za lokalnu zajednicu. Prva adresa  je bio Vitez, a tema ovog panela bila je „Hidropotencijal za sprječavanje klimatskih promjena?“. Nakon Viteza putovanje učesnika i učesnica se nastavilo prema Zenici  kako bi se na odličnom primjeru mogla prikazati sama tema, a to je zagađenje zraka i njegove posljednice. Nakon Zenice, učesnici su posjetili solarno postrojenje – Energy Kakanj te imali priliku da razgovaraju sa Feridom Čalukom vlasnikom i derketorom Energy Kaknja.

Za posljednji dan planirana je zajednička radionica pod nazivom „Kako učiniti klimatske promjene politički relevantnim?“ koju su moderirali Klaus Schneider i Helen Bohmler.

Marius Mulle Henning, direktor FES BIH i  Damir Filipović predsjednik Foruma mladih SDP BiH, su  zatvorili  ovogodišnju regionalnu konferenciju Vučko, gdje su istakli važnost teme o kojoj se govorilo te se zahvalili učesnicima/cama na aktivnom učešću.

Osnažimo žene!

Forum lijeve inicijative je u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme, proteklog vikenda 04. – 05. augusta 2018. godine na Jahorini, realizovao III modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti na temu Žene na tršištu rada.
Na dvodnevnoj edukaciji, učesnice i učesnici su imali priliku slušati predavavanja i diskutovati na temu ekonomskog osnaživanja žena, mobinga i diskriminacije, sindikalnog organizovanosti žena.
Po završetku edukacije, urađena je radionica na temu rodno odgovornog budžetiranja čijom su implementacijom učesnici postali svjesni o važnosti i odgovornosti koju nosi strateško i sistemsko rodno odgovorno budžetiranje.
Posljednji modul Akademije je planiran za septembar.

Još jedan uspješan Klub mladih vijećnica i vijećnika

Mlade vijećnice, vijećnici, aktivistice, aktivisti, kanidatkinje i kandidati završili su još jedan trening u okviru programa Klub mladih vijećnica i vijećnika, koji Forum lijeve inicijative realizuje od 2016. godine. Realizaciju ovog treninga su podržali Međunarodni centar Olof Palme i Westminster fondacija za demokratiju.
Klub mladih vijećnica i vijećnika je edukativni program kroz koji se godišnje realizuju četiri modula na teme koje su od koristi vijećnicama i vijećnicima u radu u opštinskim vijećima. Na ovom modulu, edukaciji su se pridružile i mlade kandidatkinje i kandidati sa područja cijele Bosne i Hercegovine, koji su iskoristili trening kako bi usavršili tehnike i vještine koje će im pomoći prlikom vođenja kampanje.
Trening se održao u Etno selu Stanišići od 27.-29. augusta 2018. godine.

Završen treći modul Akademije socijalne demokratije u Vitezu


Proteklog vikenda završen je treći modul Akademije socijalne demokratije na temu Evropske unije i vanjske politike, a koji je od strane učesnika i učesnica ocjenjen kao veoma korisna tema budući da je po prvi put ista uvrštena u program Akademije.

Ovaj modul je bio posvećen temama značaja i uloge vanjske politike generalno, zatim ulozi velikih sila na globalnoj političkoj sceni – SAD, Rusija, Kina, te ulozi regionalnih sila u međunarodnim odnosima. Drugi blok predavanja bio je fokusiran na teme Evropske unije u ulozi globalnog igrača, sa osvrtom na politički kontekst i put BiH prema EU kroz procedure i pravila. Zadnji dan trećeg modula je završen predavanjima o značaju regionalne saradnje za razvoj zemalja Zapadnog Balkana, te odnosima između BiH i zemalja u regionu. Edukatori/ce su bile eminentni profesori i eksperti iz date oblasti.

Akademija je realizovana u partnerskoj saradnji Foruma lijeve inicijative i Fondacije Friedrich Ebert.

Vodimo brigu o zdravlju!

Forum lijeve inicijative je u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme, proteklog vikenda 13. – 15. jula 2018. godine u Banja Luci, realizovao II modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti.

Na trodnevnoj edukaciji, učesnice i učesnici su imali priliku slušati predavavanja i diskutovati na temu zdravstva, roditeljstva, brige o djeci invalidima i starim osobama.

Po završetku edukacije, urađena je radionica na kojoj su učesnici i učesnice napisali, po njima, najbitniji izazov sa kojim se suočavaju prilikom usklađivanja privatnog, profesionalnog i društvenog života.

Naredni modul je planiran u augustu.

Realizovan trening Neurolingvističko programiranje

Forum lijeve inicijative, uz podršku fondacije Friedrich Ebert je nastavio sa edukativnim programom i 06. i 07. jula 2018. godine na Ilidži, okupio učesnice za rad na temu „Kako do progresivnije politike i veće zastupljenosti žena? Neurolingvističko programiranje”

Edukacija je namjenjena političarkama kao i aktivisticama koje aktivno učestvuju u političkim dešavanjima u Bosni i Hercegovini, te predstavnicama organizacija civilnog društva, koje žele usavršiti lične motivacijske tehnike i komunikaciju poruka prema javnosti.je rad na osnaživanju žena u politici i izgradnja političkog profila žene kandidatkinje, kroz tehnike i alate neurolingvističkog programiranja.

Treneri su bili: Visković Jelenom i Ćatić Mirsadom, NLP praktičari i  life couch.

Rodna ravnopravnost u politici

Forum lijeve inicijative je u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme, proteklog vikenda 22. – 24. juna 2018. godine u Livnu, realizovao I i II modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti.

Cilj modula Akademije je da ukaže na rodnu neravnopravnost muškaraca i žena na radnom mjestu, porodici, sportu, kulturi, obrazovanju i u svim drugim segmentima bosanskohercegovačkog društva.

Modul je otvorila, direktorica udruženja Forum lijeve incijative, Pekić Jelena, te je zajedno sa domaćinima iz Livna, predsjednikom OO SDP BiH Livno, Pivčić Amerom, razgovarala sa učesnicama i učesnicima o temama koje će se obrađivati na Socijaldemokratskoj akademiji rodne ravnopravnosti tokom 2018. godine.

Tokom trajanja trodnevne edukacije učesnici i učesnice su slušali predavanja i učestvovali u diskusijama o izbornom zakonodavstvu i ženama u političkim partijama, izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, feminizmu, međunarodnim dokumentima i standardima rodne ravnopravnosti i drugim temamama sa Mujagić Nerminom,  Prof. dr. na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Sulejmanović Editom, predsjednicom KO FOŽ SDP BiH Sarajevo, Bakić Dajanom, izvršnom direktoricom Tuzlanskog otvorenog centra, i Mr. sci. Bećirović Fatimom.

Svoj doprinos otvorenju Akademije su dale i predstavnice SDP-a iz Hrvatske, Ana Lorić, Mirela Mišić i Suzana Kačić Bartulović.

Naredni modul je planiran u julu.

Završen Prvi modul Akademije socijalne demokratije

Mladi socijaldemokrati i socijldemokratkinje iz cijele Bosne i Hercegovine su imali priliku proteklog vikenda slušati predavanja eminentnih predavača iz oblasti političke ekonomije. O osnovama teorije ekonomije sa razmatranjem uloge „nevidljive ruke“ tržišta do državnog intervencionizma, te o ekonomskim sistemima i porecima su razgovarali sa asistentom na Ekonomskom fakultetu Adnanom Muminovićem.

 

Posbenu pažnju učesnika i učesnica je izazvalo predavanje i praktična radionica o budžetskoj politici koju je prezentovao Irfan Čengić, vijećnik u opštinskom vijeću Stari Grad Sarajevo, nakon čega je i uslijedilo predavanje o poreskoj reformi koje je održao dr. ekonomskih nauka i delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH, Aner Žuljević.

 

Drugi dan akademije je počeo predavanjem dr. Samire Nuhanović iz Kooperative na temu radničkog samoupravljanja uz razmatranje potencijala zadruga, zatim predavanje o upravljanju javnim preduzećima i prvirednim društvima, sa osvrtom na privatizacija i njene posljedice, koje je održao magistar ekonomije Senad Redžić. Prvi modul je završen predavanjem dr. Selme Kadić – Maglajlić na temu prednosti i izazova digitalizacije i automatizacija ekonomije.

 

Prvi modul akademije koji se održao na Jahorini, su otvorili Jelena Pekić direktorica Foruma lijeve inicijative i Marius Müller Hennig direktor Fondacije Friedrich Ebert.

 

Naredni modul će se održati početkom jula u Tuzli.

 

JAVNI POZIV za učešće u programu AKADEMIJA SOCIJALNE DEMOKRATIJE

Friedrich-Ebert-Stiftung BiH i Forum lijeve inicijative i u 2018. godini nastavljaju sa programom za mlade pod nazivom Akademija socijalne demokratije. Cilj Akademije je da kroz rad sa eminentnim stručnjakinjama i stručnjacima doprinese boljem razumijevanju principa i vrijednosti socijalne demokratije u različitim oblastima društvenog djelovanja. Polaznice/i će se kroz učešće na četiri modula upoznati sa konceptima i uspješnim praksama primjene vrijednosti socijalne demokratije u Evropi i svijetu, kao i analizirati ključne razlike u vrijednosnim stajalištima političkog spektra.

 

Kad?

 

Akademija obuhvata četiri modula i da biste uspješno završili Akademiju, morate prisustvovati na više od 80% nastave i predavanja.

 

I modul: POLITIČKA EKONOMIJA 8. – 10. juni 2018.

II modul:  POLITIČKA KOMUNIKACIJA, LIDERSTVO I TIMSKI RAD 6. – 8. juli 2018.

III modul: EVROPSKA UNIJA I VANJSKA POLITIKA 20. – 22. juli 2018.

IV modul: IZGRADNJA DOBROG DRUŠTVA 19.-21. oktobar 2018.

 

Pravo prijave?

 

Poziv za učešće u programu je otvoren za sve mlade aktiviste i aktivistice koji su uspješno završili dosadašnje edukativne programe partnerskih organizacija i to „Političku školu“ i „Socijaldemokratski kratki otvoreni kurs – SKOK“. Izuzetno ovome i u određenom broju aplikacija, priliku ćemo pružiti i mladim vijećnicama/ima i zastupnicama/ima na svim nivoima vlasti, istaknutim lokalnim liderkama/ima, članovima/cama organizacija civilnog društva, te nosiocima izvršnih funkcija lijeve političke orijentacije.

Rok za prijavu?

Rok za prijavu je 29. maj 2018. godine do 00:00h, te se možete prijaviti putem linka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJzg-scD2oRQ1NJdJTINPEBnUUFbUWmmv9HSK110aiIbCtFA/viewform?usp=sf_link

Za sve dodatne informacije kontak: info@fli.ba i +387 33 612 529.

Poziv za učešće u Socijaldemokratskoj akademiji rodne ravnopravnosti 2018

Forum lijeve inicijative uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme,  poziva sve zainteresovane osobe, da se prijave za učešće u Socijaldemokratskoj akademiji rodne ravnopravnosti 2018.

 

Sudjelovanjem u Akademiji rodne ravnopravnosti, imate priliku da razmjenite iskustva, te unaprijedite svoja znanja i vještine za društveno i političko djelovanje. Demokratski procesi i položaj žena, institucionalni i zakonski okvir za rodnu ravnopravnost, žene na tržištu rada, zdravlje, roditeljstvo, zaštita djece, starih osoba i invalida, mir i sigurnost su teme koje vas očekuju na Akademiji.

 

Akademija podrazumijeva IV modula:

 

 • I modul (22.-24.6.2018. godine)
  • Teme: Demokratski procesi i položaj žena
  • Institucionalni i zakonski okvir za rodnu ravnopravnost
 • II modul (13.-15.7.2018. godine)
  • Tema: Žene na tržištu rada
 • III modul (03.-05.8.2018. godine)
  • Tema: Zdravlje, roditeljstvo, zaštita djece, starih osoba i invalida
 • IV modul (07.-09.9.2018. godine)
  • Teme: Žene, mir i sigurnost
  • Političke vještine

 

Da bi uspješno završili Akademiju, potrebno je da prisustvujete na svim modulima. Učesnicima i učesnicama će se dodijeliti certifikati o uspješno završenim programima.

 

Svi zainteresovani, mogu se prijaviti putem ON LINE LINK-a:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeATHC4QyCtMMVI2bYyWKf-lM5hLRent09TDH0h6LjFqnDURw/viewform?usp=sf_link

najkasnije do kraja dana 31. maja 2018. godine. Broj polaznika/ca je maksimalno 30 učesnika/ca.

Molimo vas da unutar online aplikacije, popunite polje motivaciono pismo, koje će imati presudnu ulogu u odabiru kandidata/kandidatkinja.

Učešće na Akademiji je potpuno besplatno. Troškove hrane i osvježenja, prevoza, kao i smještaja za učesnike i učesnice pokrivaju organizatori. Za sve dodatne informacije obratite nam se putem kontakta: +387 33 612 529 ili info@fli.ba.

 

FORUM LIJEVE INICIJATIVE

Održana Politička škola 2018 u Doboju

U periodu  od 11. do 13. maja 2018. godine, u Doboju je održana Politička škola 2018, u organizaciji Foruma lijeve inicijative, uz podršku fondacije Friedrich Ebert.

Političku školu je otvorio Marius Müller, direktor FES-a u Bosni i Hercegovini, a učesnici i učesnice su imali priliku da razgovaraju i sa Vojinom Mijatovićem, potpredsjednikom Glavnog odbora SDP BiH.

Drugi dan Političke škole je bio rezervisan za temu političkog aktivizma, koju je prezentovao Nermin Deljkić, vijećnik u OV Tešanj. Anida Šabanović, iz Vanjskopolitičke inicijative je upoznala polaznike/ce sa primjenom projektnog menadžmenta u politici.Kako političke partije sarađuju sa nevladinim organizacijama, objasnila je Ajla Kasumović, program menadžerica u Nacionalnom demokratskom institutu.  Drugi dio dana je bio rezervisan za temu korupcije i kako se izboriti sa istom, o čemu su razgovarali sa Srđanom Vujovićem, magistrom kriminologije. Radionicu javnog nastupa, polaznici i polaznice su odradili sa Sašom Madackim, trenerom za javni nastup i rukovodiocem Službe za nastavu Univerziteta u Sarajevu. Posljednji dan Političke škole, Midhat Izmirlija, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, je prezentovao Politički  i Izborni sistem Bosne i Hercegovine. Izlaganjem Amele Kišić, na temu Žene u politici je završena ovogodišnja Politička škola.

Na samom kraju, polaznicima i polaznicama su uručeni certifikati o uspješno  završenoj edukaciji.

Održana Politička škola 2018 u Sarajevu

Forum lijeve inicijative uz podršku fondacije Friedrich Ebert, je u Sarajevu, protekli vikend,  od 11. do  13. maja 2018 godine, u Sarajevu, realizovao Političku školu 2018. Ove godine su u isto vrijeme održane tri Političke škole, u Sarajevu, Jablanici i Doboju.

Draško Aćimović, potpredsjednik SDP BiH i Mašić Damir, zastupnik u Parlamentu Federacije BiH, su razgovorom sa učesnicima i učesnicama otvorili ovogodišnju školu. Tokom trodnevne edukacije učesnici su slušali predavanja Živanović Miroslava, vijećnika u Gradskom vijeću Grada Sarajeva o političkom aktivizmu, zatim predavanja sa Irmom Efendić Adžajlić,  direktoricom ProjectLab consulting o projektnom menadžmentu. Kako da političke partije lijevog bloka sarađuju sa nevladinim organizacijama, učesnicima i učesnicama je objasnio Damir Filipović,  predsjednik Foruma mladih SDP BiH. Sa Eldanom Mujanovićem, profesorom na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije se razgovaralo o korupciji i o tome koliko je prisutna u Bosni i Hercegovini. Radni dan je završen radionicom  javnog nastupa sa Garibija Malikom, magistrom komunikologije. Tokom edukacije, mladi su imali priliku detaljnije da se upoznaju sa političkim i izbornim sistemom u Bosni i Hercegovini, a koji je na jednostavan i razumljiv način predstavio Irfan Čengić,  generalni sekretar SDP BiH. Edukacija je završena sa Segmedinom Srnom Bajramović, delegatkinjom u Domu naroda Parlamenta FBiH  na temu, žena u politici.

Na samom kraju, polaznicima i polaznicama  su uručeni certifikati o uspješno završenoj Političkoj školi 2018.