Na programu Akademija socijalne demokratije kojeg zajednički realizuju Forum lijeve inicijative i fondacija Friedrich Ebert u BiH pružamo mogućnost mladim društveno-političkim aktivistima/cama priliku da se upoznaju sa osnovnim konceptima socijaldemkratije i primjenom socijaldemokratskih vrijednosti u regionu, Evropi i svijetu. U periodu od 7-9. juna 2024. godine održan je treći po redu modul Akademije socijalne demokratije, na Jahorini. Učesnici/ce su imali/e priliku poslušati nekoliko predavanja i ojačati svoje kapacitete kroz neformalno obrazovanje.

Sa Malikom Garibijom, bivšim ministrom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS imali/e smo priliku razmijeniti iskustva i mišljenja na pitanje buduće socijalne politike i mjera prema ugroženim, ranjivim i diskriminisanim grupama bh. društva. Zajedno sa Mirelom Šuman, projekt menadžericom Caritasa Švicarske razgovarali/e smo o važnosti inkluzije i inkluzivnog obrazovanja. O poštovanju ljudskih prava i sloboda kao preduslovu za izgradnju dobrog, pravednog i solidarnog društva diskutovali smo sa prof. dr. Midhatom Izmirlijom. Sa prof. dr. Elmedinom Muratbegovićem razgovarali/e smo o suočavanju sa jednim od najvećih problema u bh. društvu – korupcijom. Učesnici/ce su imali/e mogućnost da kroz otvorene razgovore promišljaju načine prevencije korupcije i osiguranja većeg nivoa transparentnosti javnih institucija. Ublažavanje efekata ekonomske nejednakosti i olakšavanje procesa energetske tranzicije predstavlja jednu od brojnih tema na kojima Forum lijeve inicijative sa partnerima aktivno radi i razvija javne politike i dokumente. Stoga, učesnici/ce su imali/e priliku razgovarati o aspektima pravedne energetske tranzicije sa Amelom Jusufović, aktivistica za zaštitu životne sredine, kao i o budućnosti rada, te uslovima na tržištu rada sa prof. dr. Damirom Arsenijevićem.

Akademija socijalne demokratije ima za cilj ojačati kapacitete i vještine mladih društveno-poltički angažovanih osoba u BiH u cilju izgradnje pravednog i solidarnog društva.