U periodu od 2-3.6.2024. godine održan je četvrti po redu socio-ekološki forum u Skopju, Sjeverna Makedonija. Ovaj forum predstavlja jedinstvenu platformu za razmjenu mišljenja, iskustava i pozitivnih praksi zemalja Zapadnog Balkana u procesu energetske tranzicije i zaštite životne okoline. 

Kroz nekoliko tematskih panela i razgovora predstavnici/ce izvršne i zakonodavne vlasti, predstavnici/ce nevladinog sektora, novinari/ke, predstavnici/ce sindikata imali/e su priliku razgovarati o transformaciji energetskog sektora koji nudi stabilnost i socijalni mir. Prema istraživanjima, svaki četvrti stanovnik na Zapadnom Balkanu živi u energetskom siromaštvu, što ne predstavlja samo tehnički ili ekonomski problem, već i društveni i politički problem. Teme na kojima je stavljen fokus ove godine ticale su se osiguranja društvene pravednosti energetske tranzicije u periodu rastućeg siromaštva i društvene nejednakosti, doprinos nevladinog sektora kao posrednika u društveno pravednoj energetskoj tranziciji, kao i lokalne zajednice na svom putu postizanja energetske efikasnosti.

Stoga, socio-ekološki forum okupljajući progresivne lidere/ke, civilno društvo, think-tank organizacije, predstavnike/ce akademske zajednice i mlade društveno-političke aktiviste/ce nastoji osigurati društvenu pravednost energetske tranzicije i transformacije.

Forum lijeve inicijative kao think-tank oranizacija iz Bosne i Hercegovine kroz svoj program i razvoj javnih politika i dokumenta iz oblasti zaštite životne sredine i društveno pravedne energetske tranzicije nastoji kroz aktivno učešće i umrežavanje na regionalnim događajima dati svoj doprinos ovom značajnom procesu.