Završena deveta Regionalna konferencija “Vučko”

Osmog septembra 2019. godine, ozvaničen je završetak devete Regionalne konferencije „Vučko 2019“ u organizaciji Friedrich Ebert Stiftunga i Foruma lijeve inicijative. Regionalna konferencija „Vučko 2019“ je i ove godine okupila političku progresivnu mladež iz Hrvatske, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Slovenije, Albanije i Bosne i Hercegovine, te je za cilj imala jačanje njihove saradnje, učenja i razmjene iskustava koja su značajna za društveno-politički angažman mladih.

Tema ovogodišnje konferencije „Vučko 2019“ bila je „Evropski projekt na Zapadnom Balkanu“, a konferencija je protekla u periodu od 4. do 8. septembra 2019. godine.

Regionalnu konferenciju „Vučko 2019“ su otvorili Jelena Pekić – direkotorica Foruma lijeve inicijative i Peter Hurrelbrink – direktor fondacije Friedrich Eber Stiftung u BiH. Tema uvodnog panela bila je „Zapadni Balkan i njegov značaj za EU“ kojeg je moderirao Adnan Ćerimagić, a panelisti i panelistkinje u bili/e su Nikoloaos Tzifakis, Alexandar Mosgoreanu, Virpi Turnen i Valentina Šarčević.

Tokom prvog panela govorilo se na temu „Nova evropska dinamika! Čemu se može nadati regija Zapadnog Balkana?“, a čiji su panelisti  bili Irfan Čengić (SDP BiH), Maja Videnović (DS Srb.), Folernc Saho (SP Alb.), te Davor Vuletić – bivši savjetnik člana Predsjedništšva BiH i predsjenik Skupštine Vanjskopolitičke inicijative BH.

Tema drugog panela bila je „Vanjske politike WB 6 – Usklađenost sa EU?“, a učešće u njemu uzeli su panelisti/kinje Domagoj Hajduković, Jasmin Hasić i Nedžma Džananović-Miraščija, a drugim panelom moderirao je Đorđe Tomić iz Centra za međunarodne odnose u Banjoj Luci.

Treći panele otvorio je moderator Adnan Rondić, novinar na Al Jazeera Balkans, sa temom „Energetska geopolitike i EU integracije Zapadnog Balkana“. O ovoj temi govoriči su Sead Turčalo, dekant Fakulteta političkih nauka UNSA i Marko Đurišić iz Socijaldemokratke stranke Srbije, te Zastupnik u Parlamentu. Ujedno sa trećim panelom zaključen je prvi dan Regionalne konferencije.

U petak 6. septembra  učesnici i učesnice su od 10:00 do 12:00h imali turističku šetnju gradom Sarajevom, a koja je podrazumijevala obilazak političkih i historijskih lokacija, kao što su: Vijećnica, Sebilj, Kazandžiluk, Katedrala Srca Isusova, Saborna crkva, Vječna vatra, te u konačnici i zgradu Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Četvrti i peti panel „Vučka 2019“ održani su u Swiss hotelu u Sarajevu. Tema četvrtog panela bila je „Saradnja između zemalja Zapadnog Balkana u procesu EU integracije“. Ovim panelom moderirao je Nebojša Lazarević, a panelisti i panelistkinje bili su Jelena Mitrović (SDP CG) i Amer Kapetanović – šef politčkog odjela u Vijeću za regionalnu saradnju.

„Perspektiva iz Brisela prema Zapadnom Balkanu“ je bila tema petog panela kojim je moderirala Aleksandra Tomanić, direktorica Evropskog fonda za Balkan. Diskutantkinja petog panela bila je Delara Burkhardt, članica Evropskog parlamenta i Saša Magazinović Zastupnik u Parlamentu i član Predsjedništva Partije evropskih socijalista.

Posljednji dan Regionalne konferencije „Vučko 2019“ sastojao se od tri panela: „Ko su agenti promjene – Organizacije civilnog društva?“, „Ko su agenti promjene – Mladi?“ i „Ko su agenti promjene – Poslovna zajednica i privreda?“. Prvim panelom moderirala je Anida Šabanović, direktorica Vanjskopolitičke inicijative BH, a učesnici su imali priliku slušati i komunicirati sa sljedećim panelistima: Nebojšom Lazarevićem, Aleksandrom Tomanić i Arsenom Baukom. O tome da li su agenti promjene mladi, u drugom panelu posljednjeg dana konferencije, govorile su Mirna Jusić, Gazela Pudar Draško i Ardita Vejseli. Moderator ovog panela bio je naučni saradnik Friedrich Ebert Stiftunga, ujedno i jedan od organizatora, Nermin Kujović.

„Vučko 2019“ završio je trećim panelom tog dana o čijoj temi su govorili Amer Kapetanović, šef političkog odjela u Vijeću za regionalnu saradnju i Milica Uvalić, profesorica ekonomije na univerzitetu u Peruđi. Posljednji moderator ovogodišnje konferencije bio je Faruk Hadžić sa Univerziteta u Tuzli, koji je ujedno i zatvorio konferenciju zahvaljujući se svim učesnicima/ama na aktivnom učešću.

Treći modul socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti – Ključ

Proteklog vikenda, Forum lijeve inicijative je uz podršku međunarodnog centra Olof Palme održao treći modul Socijademokratske akademije rodne ravnopravnosti.

Treći modul je održan u Ključu, a tema ovog modula je bila „Žene na tržištu rada“. Cilj modula je bio upoznati učesnice i učesnike akademije o neravnopravnosti i položaju žena na tržištu rada, izazovima sa kojim se suočavaju te na koji način je moguće pristupiti i sistemski riješiti problem rodne neravnopravnosti na tržištu rada u našem društvu.

Učesnice i učesnici su slušali izlaganja ekspertica Jelene Močević, Besime Borić, Karoline Leaković i Amele Omić, te su razgovarali o mnogim temama vezanim za žene na tržištu rada kao što su ekonomsko osnaživanje žena, zakon o radu u BiH, međunarodnim ILO standardima, sindikalnim organizacijama žena, rodno odgovornom budžetiranju te mobingu i diskriminaciji na radnom mjestu.

Regionalna akademija „Progressive politics in Western Balkan“

Proteklog vikenda u Sarajevu održan je prvi modul regionalne akademije „Progressive politics in Western Balkan“. Ova akademija održana je uz podršku Olof Palme međunarodnog centra i Centre Party International Foundation a u suradnji fondacije Boris Divković i partnerskih organizacija Forum lijeve inicijative, Progres Institut, Fondacija Kemal Stafa, Centar modernih veština  i Partia Sociodemokrate e Kosoves.

Učesnici akademije su mladi članovi socijaldemokratskih i liberalnih političkih partija koji su i imali priliku slušati predavanja i participirati u radionicama na teme: Socijaldemokratija i liberalizam – šta imaju zajedničko?; Politički sistem Zapadno Balkanskih zemalja; Uvod o razvoju i kreiranju politika; Javni nastupi i komunikacija politika kroz debate; Prezentiranje politika kroz javne forume i debate; Važnost ljudskih prava i pristup u političkom aktivizmu; Feminizam i ravnopravnost spolova; Šta je populizam i kako mu se suprotstaviti te geopolitički pogled na liberalno-socijalne pokrete.

Predavači na akademiji su bili: Dušan Spasojević sa fakulteta Političkih nauka iz Beograda, Aleksandar Spasov i Toshe Zafirov iz Progresivnog instituta za socijaldemokratiju, Brahim Kajević i Jasmina Mrso iz fondacije Boris Divković, Mia Immelback iz Centre party internatonal foundation, Dajana Bakić iz Otvorenog centra Tuzla, Milos Đajić iz Centra modernih vještina, Milosz Hudun iz Projekta Poljska te Sead Turčalo i Sarina Bakić sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

Cilj ove akademije je edukacija i osnaživanje mladih u njihovim političkim partijama i organizacijama za bolju i konkretniju participaciju u procesu donošenja odluka.

Pored radionica i predavanja učesnici su na akademiji napravili pripremu za izradu nacionalnih projekata u svojim zemljama a koje će razviti kroz naredna dva modula ove akademije koji bi se trebali održati u Beogradi i Skoplju.

Javni poziv za autora/icu politike na temu DJECA BEZ RODITELJSKOG STARANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Udruženje Forum lijeve inicijative želi honorarno angažovati autora ili autoricu javne politike koja će tretirati tematiku DJECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA U BOSNI I HERCEGOVINI.

Dati posao uključuje izradu dokumenta politike po FLI metodologiji zajedno sa izradom sažetka politike. Prijava na oglas treba da sadrži prijedlog sadržaja javne politike i osnovne teze iz date oblasti a koje će biti obrađene u dokumentu (na maximalno 2 stranice word dokumenta). Uz prijavu dostaviti CV kao i pregled urađenih politika i studija u prethodnom periodu. Prednost će imati kandidati/kinje sa iskustvom u datoj oblasti.

Krajnji rok za prijavu na oglas je 26. juli 2019. godine. Rok za izradu finalnog dokumenta javne politike je 1. novembar 2019.

Sve prijave slati na mail: info@fli.ba Za više informacija kontakt telefon: + 387 33 612 529

Neigbourhood Dialogue – Dijalog u susjedstvu

Proteklog vikenda, od 28. do 30. juna Forum lijeve inicijative učestvovao je na radnom sastanku u organizaciji fondacije Max van der Stoel i Fondacije za Europske progresivne studije koji je održan u Beogradu. Radni sastanak je nazvan „Neighbourhood Dialogue – Dijalog u susjedstvu“ a prisustvovali su predstavnici iz deset različitih zemalja. Na sastanku se razgovaralo o pozitivnim rezultatima Deepening Democracy projekta koji se realizovao od 2010. – 2018. godine.

Cilj ovog radnog sastanka bila je evaluacija i unaprijeđenje projekata koji će se nastaviti nakon što je uspješno završen ciklus prethodnih projekata. Također sastavni dio bila je i izgradnja mreže i dijaloga između različitih organizacija koje su učestovale u ovom projektu.

Tokom sastanka učesnike su pozdravili Vassilis Ntousas iz FEPS-a i Marina Ohanjanyan iz FMS-a. Nakon uvodnog obraćanja učesnicima su se obratili prof. dr Ivo Josipović i aktivista Dobrica Veselinović koji su razgovarali sa učesnicima o važnosti socijalno-društvenih pokreta i o tome kakvu ulogu civilno društvo i političke partije imaju na tom putu. Drugi dio sastanka fokus je bio na razmjeni iskustava koji su učesnici imali u svojim državama koji je moderirao Bohdan Ferens te i diskusija kako da se unaprijedi i uradi implementacija programa koji su moderirali Hedwig Giusto iz FEPS-a i Danijel Tadić iz FMS-a.

Javni oglas za izbor autora/autorice analize iz oblasti „Integriteta političkih partija“

Udruženje Forum lijeve inicijative želi honorarno angažovati autora ili autoricu analize na temu „Integriteta političkih partija“. Dati posao uključuje izradu dokumenta analize po FLI metodologiji. Analiza treba da sadrži osnovno teorijsko utemeljenje iz date oblasti te analizu integriteta političkih partija u BiH iz lijevog političkog spektra. Prijava na oglas treba da sadrži prijedlog sadržaja analize i osnovne teze iz date oblasti a koje će biti obrađene u dokumentu (na maximalno 2 stranice word dokumenta). Uz prijavu dostaviti CV kao i pregled urađenih politika, studija i analiza u prethodnom periodu. Prednost će imati kandidati/kinje sa iskustvom u datoj oblasti.

Krajnji rok za prijavu na oglas je 10. juli 2019. godine. Rok za izradu finalnog dokumenta analize je 1. novembar 2019.

Sve prijave slati na mail: info@fli.ba Za više informacija kontakt telefon: + 387 33 612 529

Završen drugi modul Akademija socijalne demokratije 2019

Tokom vikenda u Sarajevu je uspješno održan drugi modul Akademije socijalne demokratije od 14.-16. juna na temu „Multikulturalizam, model budućnosti“.  Akademija je realizovana u partnerskoj saradnji Foruma lijeve inicijative sa fondacijom Kalevi Sorsa.

Cilj ovog modula Akademije je bio da se učesnici upoznaju sa pojmom multikulturalizma te zašto je multikulturalizam model budućnosti kao i to gdje se nalazimo kao društvo.

Ova tema okupila je  mnogo učesnika iz nevladinog i političkog sektora.

Tokom ovog modula Akademije socijalne demokratije, učesnice i učesnici su imali priliku slušati predavanja doc. dr. Benjamine Londrc o multikulturalizmu i njegovim oblicima kroz historiju, zatim Jasmina Hasića o etničkoj izgradnji mira, Damira Banovića o institucionalizaciji i pravima manjina. Drugi dan je također obilježen predavanjem Hanne- Mari Tarvonen, novinarkom iz Finske o ulozi medija u multikulturalizmu, te predavanjem Srđana Vujovića o posljedicama na multikulturalizam.

Zadnji dan učesnici su zajedno sa panelistima; Ivanom Marić, Hanne- Mari Tarvonen i Ismetom Lulićem diskutovali o porastu desnog vala u Evropi i svijetu.

Javni oglas za izbor autora/autoricu javne politike

Udruženje Forum lijeve inicijative želi honorarno angažovati autora ili autoricu javne politike na temu „Studentski rad u BiH.“ Dati posao uključuje izradu dokumenta politike po FLI metodologiji zajedno sa izradom sažetka politike. Prijava na oglas treba da sadrži prijedlog sadržaja javne politike i osnovne teze iz date oblasti a koje će biti obrađene u dokumentu (na maximalno 2 stranice word dokumenta). Uz prijavu dostaviti CV kao i pregled urađenih politika i studija u prethodnom periodu. Prednost će imati kandidati/kinje sa iskustvom u datoj oblasti.

Krajnji rok za prijavu na oglas je 17. juni 2019. godine. Rok za izradu finalnog dokumenta javne politike je 1. novembar 2019.

Sve prijave slati na mail: info@fli.ba Za više informacija kontakt telefon: + 387 33 612 529

Uloga i uticaj žena na politički dijalog

Uspješno je održan treći modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti u Sarajevu od 24. Do 25. maja 2019. godine.

Ove godine ovaj program se održava u suradnji sa međunarodnim centrom Olof Palme i fondacijom Kalevi Sorsa iz Finske. Ovog vikenda treći modul je održan uz podršku fondacije Kalevi Sorsa. Tema modula je bila „Uloga i uticaj žena na politički dijalog“. Tom prilikom održano je nekoliko radionica i predavanja o ulozi, uticaju i dijalogu žena u političkim partijama i politici.
Jedan od pradavača je bila i trenerica iz Finske Maria Nyroos koja je prenijela pozitivna iskustva iz Finske o unutarstranačkoj participaciji žena i njihovoj komunikaciji sa građanima.

Za kraj održana je i panel diskusija na temu „Stereotipi i norme koje dominiraju javnom sferom. Diskriminacija žena u političkom dijalogu“. Panelistice na ovom panelu su bile: Maria Nyroos, Tajma Kapić i Nermina Voloder.

Politika u vrijeme digitalizacije

Proteklog vikenda u Sarajevu održana je konferencija na temu „Politika u vrijeme digitalizacije“. Konferenciji su prisustvovali mladi vijećnici, vijećnice, parlamentarke i parlamentarci kao i predstavnici nevladinih organizacija i aktivisti iz cijele Bosne i Hercegovine. Konferencija je realizovana uz podršku Laburističke partije iz Velike Britanije.

Tokom dvije panel diskusije učesnici su imali priliku diskutovati o dvije teme „Moderne tehnologije u komunikaciji sa građanima i građankama“ i „Perspektive Freelancinga u Bosni i Hercegovini“. Na panel diskusiji su učestvovali Ivan Barbalić, Irfan Čengić, Mersiha Novalić, Almir Babajić, Ismet Lulić, Feđa Kulenović, Ajdin Kahrović, Elena Babić, Adnan Družić. Pozivu za učestvovanje u panel diskusijama odazvao se i veliki broj mladih osoba iz Bosne i Hercegovine.

Ova konferencija je imala za cilj upoznavanja trenutnog stanja i relevantnih stakeholdera u društvu radi boljeg pristupanja ovoj problematici i kreiranju konkretnih inicijativa u lokalnim zajednicama.

Poziv: Konferencija “Politika u vrijeme digitalizacije”

Pozivamo mlade osobe iz Bosne i Hercegovine da prisustvuju konferenciji POLITIKA U VRIJEME DIGITALIZACIJE u Sarajevu 18. maja 2019. godine sa početkom u 10:00 sati u hotelu Ibis Styles, ulica Džemala BIjedića 169a.

Budi dio konferencije koja će okupiti mlade ljude iz politike, organizacija civilnog društva i akademske zajednice kako bi zajedno razgovarali o perspektivama freelancing-a u Bosni i Hercegovini te kako politiku približiti građanima i građankama u doba digitalizacije.

Na konferenciji očekuju vas panelisti/ce:

PANEL I:  „MODERNE TEHNOLOGIJE U KOMUNIKACIJI S GRAĐANIMA I GRAĐANKAMA“

PANEL II:  „PERSPEKTIVE RAZVOJA FREELANCING-a U BOSNI I HERCEGOVINI“

 

 

 

Agenda

9:30-10:00 Dolazak učesnika i učesnica

10:00-12:00 Panel I

12:00-12:30 Kafe Pauza

12:30-14:00 Panel II

Broj mjesta je ograničen. Molimo da dolazak potvrdite na mail: info@fli.ba do 14.5.2019.

JAVNI POZIV za učešće u programu AKADEMIJA SOCIJALNE DEMOKRATIJE

Friedrich-Ebert-Stiftung BiH i Forum lijeve inicijative i u 2019. godini nastavljaju sa programom za mlade pod nazivom Akademija socijalne demokratije. Drugi modul Akademije se realizuje uz podršku partnerske fondacije Kalevi Sorsa iz Finske.Cilj Akademije je da kroz rad sa eminentnim stručnjakinjama i stručnjacima doprinese boljem razumijevanju principa i vrijednosti socijalne demokratije u različitim oblastima društvenog djelovanja. Polaznice/i će se kroz učešće na pet modula upoznati sa konceptima i uspješnim praksama primjene vrijednosti socijalne demokratije u Evropi i svijetu, kao i analizirati ključne razlike u vrijednosnim stajalištima političkog spektra.

Kad?

Akademija obuhvata pet modula i da biste uspješno završili Akademiju, morate prisustvovati na više od 80% nastave i predavanja.

I modul: POLITIČKA EKONOMIJA 31.maj  – 02. juni 2019. – JAHORINA, SARAJEVO

II modul: MULTIKULTURALIZAM 14. -16. juni 2019.  – DOBOJ

III modul:  POLITIČKA KOMUNIKACIJA, LIDERSTVO I TIMSKI RAD 6. – 8. septembar 2019.- TUZLA

IV modul: DIPLOMATIJA I VANJSKA POLITIKA 27. – 29. septembar 2019. – NEUM

V modul: IZGRADNJA DOBROG DRUŠTVA 18.-20. oktobar 2019. VITEZ

 

Pravo prijave?

Poziv za učešće u programu je otvoren za sve mlade aktiviste i aktivistice koji su uspješno završili dosadašnji edukativni program partnerskih organizacija i to „Političku školu“, a dodatna prednost je i završen „Socijaldemokratski kratki otvoreni kurs – SKOK.“  Izuzetno ovome i u određenom broju aplikacija, priliku ćemo pružiti i mladim vijećnicama/ima i zastupnicama/ima na svim nivoima vlasti, istaknutim lokalnim liderkama/ima, članovima/cama organizacija civilnog društva, te nosiocima izvršnih funkcija lijeve političke orijentacije.

Rok za prijavu?

Rok za prijavu je 07. maj 2019. godine do 00:00h, te se možete prijaviti putem linka: https://docs.google.com/forms/d/1Bo7JVkKmycPN2SJItkbKRZHkt2T-PzDCaCcwFMNadzo

U razmatranje neće biti uzete prijave koje:

  • pristignu nakon predviđenog roka za prijave ( 07.05.2019.godine),
  • prekoračen broj karaktera za esej i motivaciono pismo ( 3.000 karaktera)

 

Za sve dodatne informacije kontakt: mrnjavac.ajla@gmail.com  i +387 61 564 953.