Regionalna akademija „Progressive politics in Western Balkan“

Proteklog vikenda u Sarajevu održan je prvi modul regionalne akademije „Progressive politics in Western Balkan“. Ova akademija održana je uz podršku Olof Palme međunarodnog centra i Centre Party International Foundation a u suradnji fondacije Boris Divković i partnerskih organizacija Forum lijeve inicijative, Progres Institut, Fondacija Kemal Stafa, Centar modernih veština  i Partia Sociodemokrate e Kosoves.

Učesnici akademije su mladi članovi socijaldemokratskih i liberalnih političkih partija koji su i imali priliku slušati predavanja i participirati u radionicama na teme: Socijaldemokratija i liberalizam – šta imaju zajedničko?; Politički sistem Zapadno Balkanskih zemalja; Uvod o razvoju i kreiranju politika; Javni nastupi i komunikacija politika kroz debate; Prezentiranje politika kroz javne forume i debate; Važnost ljudskih prava i pristup u političkom aktivizmu; Feminizam i ravnopravnost spolova; Šta je populizam i kako mu se suprotstaviti te geopolitički pogled na liberalno-socijalne pokrete.

Predavači na akademiji su bili: Dušan Spasojević sa fakulteta Političkih nauka iz Beograda, Aleksandar Spasov i Toshe Zafirov iz Progresivnog instituta za socijaldemokratiju, Brahim Kajević i Jasmina Mrso iz fondacije Boris Divković, Mia Immelback iz Centre party internatonal foundation, Dajana Bakić iz Otvorenog centra Tuzla, Milos Đajić iz Centra modernih vještina, Milosz Hudun iz Projekta Poljska te Sead Turčalo i Sarina Bakić sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

Cilj ove akademije je edukacija i osnaživanje mladih u njihovim političkim partijama i organizacijama za bolju i konkretniju participaciju u procesu donošenja odluka.

Pored radionica i predavanja učesnici su na akademiji napravili pripremu za izradu nacionalnih projekata u svojim zemljama a koje će razviti kroz naredna dva modula ove akademije koji bi se trebali održati u Beogradi i Skoplju.

Javni poziv za autora/icu politike na temu DJECA BEZ RODITELJSKOG STARANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Udruženje Forum lijeve inicijative želi honorarno angažovati autora ili autoricu javne politike koja će tretirati tematiku DJECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA U BOSNI I HERCEGOVINI.

Dati posao uključuje izradu dokumenta politike po FLI metodologiji zajedno sa izradom sažetka politike. Prijava na oglas treba da sadrži prijedlog sadržaja javne politike i osnovne teze iz date oblasti a koje će biti obrađene u dokumentu (na maximalno 2 stranice word dokumenta). Uz prijavu dostaviti CV kao i pregled urađenih politika i studija u prethodnom periodu. Prednost će imati kandidati/kinje sa iskustvom u datoj oblasti.

Krajnji rok za prijavu na oglas je 26. juli 2019. godine. Rok za izradu finalnog dokumenta javne politike je 1. novembar 2019.

Sve prijave slati na mail: info@fli.ba Za više informacija kontakt telefon: + 387 33 612 529

Neigbourhood Dialogue – Dijalog u susjedstvu

Proteklog vikenda, od 28. do 30. juna Forum lijeve inicijative učestvovao je na radnom sastanku u organizaciji fondacije Max van der Stoel i Fondacije za Europske progresivne studije koji je održan u Beogradu. Radni sastanak je nazvan „Neighbourhood Dialogue – Dijalog u susjedstvu“ a prisustvovali su predstavnici iz deset različitih zemalja. Na sastanku se razgovaralo o pozitivnim rezultatima Deepening Democracy projekta koji se realizovao od 2010. – 2018. godine.

Cilj ovog radnog sastanka bila je evaluacija i unaprijeđenje projekata koji će se nastaviti nakon što je uspješno završen ciklus prethodnih projekata. Također sastavni dio bila je i izgradnja mreže i dijaloga između različitih organizacija koje su učestovale u ovom projektu.

Tokom sastanka učesnike su pozdravili Vassilis Ntousas iz FEPS-a i Marina Ohanjanyan iz FMS-a. Nakon uvodnog obraćanja učesnicima su se obratili prof. dr Ivo Josipović i aktivista Dobrica Veselinović koji su razgovarali sa učesnicima o važnosti socijalno-društvenih pokreta i o tome kakvu ulogu civilno društvo i političke partije imaju na tom putu. Drugi dio sastanka fokus je bio na razmjeni iskustava koji su učesnici imali u svojim državama koji je moderirao Bohdan Ferens te i diskusija kako da se unaprijedi i uradi implementacija programa koji su moderirali Hedwig Giusto iz FEPS-a i Danijel Tadić iz FMS-a.

Javni oglas za izbor autora/autorice analize iz oblasti „Integriteta političkih partija“

Udruženje Forum lijeve inicijative želi honorarno angažovati autora ili autoricu analize na temu „Integriteta političkih partija“. Dati posao uključuje izradu dokumenta analize po FLI metodologiji. Analiza treba da sadrži osnovno teorijsko utemeljenje iz date oblasti te analizu integriteta političkih partija u BiH iz lijevog političkog spektra. Prijava na oglas treba da sadrži prijedlog sadržaja analize i osnovne teze iz date oblasti a koje će biti obrađene u dokumentu (na maximalno 2 stranice word dokumenta). Uz prijavu dostaviti CV kao i pregled urađenih politika, studija i analiza u prethodnom periodu. Prednost će imati kandidati/kinje sa iskustvom u datoj oblasti.

Krajnji rok za prijavu na oglas je 10. juli 2019. godine. Rok za izradu finalnog dokumenta analize je 1. novembar 2019.

Sve prijave slati na mail: info@fli.ba Za više informacija kontakt telefon: + 387 33 612 529

Završen drugi modul Akademija socijalne demokratije 2019

Tokom vikenda u Sarajevu je uspješno održan drugi modul Akademije socijalne demokratije od 14.-16. juna na temu „Multikulturalizam, model budućnosti“.  Akademija je realizovana u partnerskoj saradnji Foruma lijeve inicijative sa fondacijom Kalevi Sorsa.

Cilj ovog modula Akademije je bio da se učesnici upoznaju sa pojmom multikulturalizma te zašto je multikulturalizam model budućnosti kao i to gdje se nalazimo kao društvo.

Ova tema okupila je  mnogo učesnika iz nevladinog i političkog sektora.

Tokom ovog modula Akademije socijalne demokratije, učesnice i učesnici su imali priliku slušati predavanja doc. dr. Benjamine Londrc o multikulturalizmu i njegovim oblicima kroz historiju, zatim Jasmina Hasića o etničkoj izgradnji mira, Damira Banovića o institucionalizaciji i pravima manjina. Drugi dan je također obilježen predavanjem Hanne- Mari Tarvonen, novinarkom iz Finske o ulozi medija u multikulturalizmu, te predavanjem Srđana Vujovića o posljedicama na multikulturalizam.

Zadnji dan učesnici su zajedno sa panelistima; Ivanom Marić, Hanne- Mari Tarvonen i Ismetom Lulićem diskutovali o porastu desnog vala u Evropi i svijetu.

Javni oglas za izbor autora/autoricu javne politike

Udruženje Forum lijeve inicijative želi honorarno angažovati autora ili autoricu javne politike na temu „Studentski rad u BiH.“ Dati posao uključuje izradu dokumenta politike po FLI metodologiji zajedno sa izradom sažetka politike. Prijava na oglas treba da sadrži prijedlog sadržaja javne politike i osnovne teze iz date oblasti a koje će biti obrađene u dokumentu (na maximalno 2 stranice word dokumenta). Uz prijavu dostaviti CV kao i pregled urađenih politika i studija u prethodnom periodu. Prednost će imati kandidati/kinje sa iskustvom u datoj oblasti.

Krajnji rok za prijavu na oglas je 17. juni 2019. godine. Rok za izradu finalnog dokumenta javne politike je 1. novembar 2019.

Sve prijave slati na mail: info@fli.ba Za više informacija kontakt telefon: + 387 33 612 529

Uloga i uticaj žena na politički dijalog

Uspješno je održan treći modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti u Sarajevu od 24. Do 25. maja 2019. godine.

Ove godine ovaj program se održava u suradnji sa međunarodnim centrom Olof Palme i fondacijom Kalevi Sorsa iz Finske. Ovog vikenda treći modul je održan uz podršku fondacije Kalevi Sorsa. Tema modula je bila „Uloga i uticaj žena na politički dijalog“. Tom prilikom održano je nekoliko radionica i predavanja o ulozi, uticaju i dijalogu žena u političkim partijama i politici.
Jedan od pradavača je bila i trenerica iz Finske Maria Nyroos koja je prenijela pozitivna iskustva iz Finske o unutarstranačkoj participaciji žena i njihovoj komunikaciji sa građanima.

Za kraj održana je i panel diskusija na temu „Stereotipi i norme koje dominiraju javnom sferom. Diskriminacija žena u političkom dijalogu“. Panelistice na ovom panelu su bile: Maria Nyroos, Tajma Kapić i Nermina Voloder.

Politika u vrijeme digitalizacije

Proteklog vikenda u Sarajevu održana je konferencija na temu „Politika u vrijeme digitalizacije“. Konferenciji su prisustvovali mladi vijećnici, vijećnice, parlamentarke i parlamentarci kao i predstavnici nevladinih organizacija i aktivisti iz cijele Bosne i Hercegovine. Konferencija je realizovana uz podršku Laburističke partije iz Velike Britanije.

Tokom dvije panel diskusije učesnici su imali priliku diskutovati o dvije teme „Moderne tehnologije u komunikaciji sa građanima i građankama“ i „Perspektive Freelancinga u Bosni i Hercegovini“. Na panel diskusiji su učestvovali Ivan Barbalić, Irfan Čengić, Mersiha Novalić, Almir Babajić, Ismet Lulić, Feđa Kulenović, Ajdin Kahrović, Elena Babić, Adnan Družić. Pozivu za učestvovanje u panel diskusijama odazvao se i veliki broj mladih osoba iz Bosne i Hercegovine.

Ova konferencija je imala za cilj upoznavanja trenutnog stanja i relevantnih stakeholdera u društvu radi boljeg pristupanja ovoj problematici i kreiranju konkretnih inicijativa u lokalnim zajednicama.

Poziv: Konferencija “Politika u vrijeme digitalizacije”

Pozivamo mlade osobe iz Bosne i Hercegovine da prisustvuju konferenciji POLITIKA U VRIJEME DIGITALIZACIJE u Sarajevu 18. maja 2019. godine sa početkom u 10:00 sati u hotelu Ibis Styles, ulica Džemala BIjedića 169a.

Budi dio konferencije koja će okupiti mlade ljude iz politike, organizacija civilnog društva i akademske zajednice kako bi zajedno razgovarali o perspektivama freelancing-a u Bosni i Hercegovini te kako politiku približiti građanima i građankama u doba digitalizacije.

Na konferenciji očekuju vas panelisti/ce:

PANEL I:  „MODERNE TEHNOLOGIJE U KOMUNIKACIJI S GRAĐANIMA I GRAĐANKAMA“

PANEL II:  „PERSPEKTIVE RAZVOJA FREELANCING-a U BOSNI I HERCEGOVINI“

 

 

 

Agenda

9:30-10:00 Dolazak učesnika i učesnica

10:00-12:00 Panel I

12:00-12:30 Kafe Pauza

12:30-14:00 Panel II

Broj mjesta je ograničen. Molimo da dolazak potvrdite na mail: info@fli.ba do 14.5.2019.

JAVNI POZIV za učešće u programu AKADEMIJA SOCIJALNE DEMOKRATIJE

Friedrich-Ebert-Stiftung BiH i Forum lijeve inicijative i u 2019. godini nastavljaju sa programom za mlade pod nazivom Akademija socijalne demokratije. Drugi modul Akademije se realizuje uz podršku partnerske fondacije Kalevi Sorsa iz Finske.Cilj Akademije je da kroz rad sa eminentnim stručnjakinjama i stručnjacima doprinese boljem razumijevanju principa i vrijednosti socijalne demokratije u različitim oblastima društvenog djelovanja. Polaznice/i će se kroz učešće na pet modula upoznati sa konceptima i uspješnim praksama primjene vrijednosti socijalne demokratije u Evropi i svijetu, kao i analizirati ključne razlike u vrijednosnim stajalištima političkog spektra.

Kad?

Akademija obuhvata pet modula i da biste uspješno završili Akademiju, morate prisustvovati na više od 80% nastave i predavanja.

I modul: POLITIČKA EKONOMIJA 31.maj  – 02. juni 2019. – JAHORINA, SARAJEVO

II modul: MULTIKULTURALIZAM 14. -16. juni 2019.  – DOBOJ

III modul:  POLITIČKA KOMUNIKACIJA, LIDERSTVO I TIMSKI RAD 6. – 8. septembar 2019.- TUZLA

IV modul: DIPLOMATIJA I VANJSKA POLITIKA 27. – 29. septembar 2019. – NEUM

V modul: IZGRADNJA DOBROG DRUŠTVA 18.-20. oktobar 2019. VITEZ

 

Pravo prijave?

Poziv za učešće u programu je otvoren za sve mlade aktiviste i aktivistice koji su uspješno završili dosadašnji edukativni program partnerskih organizacija i to „Političku školu“, a dodatna prednost je i završen „Socijaldemokratski kratki otvoreni kurs – SKOK.“  Izuzetno ovome i u određenom broju aplikacija, priliku ćemo pružiti i mladim vijećnicama/ima i zastupnicama/ima na svim nivoima vlasti, istaknutim lokalnim liderkama/ima, članovima/cama organizacija civilnog društva, te nosiocima izvršnih funkcija lijeve političke orijentacije.

Rok za prijavu?

Rok za prijavu je 07. maj 2019. godine do 00:00h, te se možete prijaviti putem linka: https://docs.google.com/forms/d/1Bo7JVkKmycPN2SJItkbKRZHkt2T-PzDCaCcwFMNadzo

U razmatranje neće biti uzete prijave koje:

  • pristignu nakon predviđenog roka za prijave ( 07.05.2019.godine),
  • prekoračen broj karaktera za esej i motivaciono pismo ( 3.000 karaktera)

 

Za sve dodatne informacije kontakt: mrnjavac.ajla@gmail.com  i +387 61 564 953.

Okrugli sto: Reformama do klasno određenog dostojanstva rada i radnika

Povodom obilježavanja Međunarodnog praznika 1. Maj, Forum lijeve inicijative u saradnji sa Laburističkom partijom Velike Britanije organizovao je okrugli sto na temu Reformama do klasno određenog dostojanstva rada i radnika.

Okrugli sto se održao u Gradskom vijeću grada Sarajeva 23. aprila 2019. godine.

Debata je okupila pripadnike BH bloka iz Socijaldemokratske partije i Naše stranke koji su razgovarali o opozicijskom djelovanju i socijalnom položaju radnika sa ciljem unaprijeđenja njihovog položaja i očuvanja dostojanstva.

Panelisti na okruglom stolu su bili prof.dr. Anto Domazet na temu Klasni karakter reformi za dostojantvo rada i radnika, prof.dr. Žarko Papić na temu Ekonomsko-socijalni položaj radnika i ključna pitanja reformi za poboljšanje položaja rada i radnika i Faris Šehović na temu Opozicijsko djelovanje Građanskog bloka u parlamentima za reforme u poboljšanju položaja rada i radnika.
Forum lijeve inicijative vjeruje da je sada u BiH nužnost ući u duboke reforme za okončanje tranzicije, s jedne strane, a s druge strane osigurati poboljšanje položaja radničke klase i prekarijata. Partije BH Bloka u svom opozicijskom djelovanju u narednom mandatu moraju ekonomske reforme staviti u vrh prioriteta, a u okviru toga osigurati prioritet u poreskoj reformi koja treba da da brzo vidljive efekte u rastu plaća i životnog standarda radnika i radnica.

Tema je izazvala veliko interesovanje predstavnika organizacija civilnog društva, sindikata kao i građana i građanki koji su se odazvali pozivu te aktivno učestvovali u diskusiji.

Poziv za aktivistice za sudjelovanje u programu: Političko osnaživanje žena

Forum lijeve inicijative u suradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme iz Švedske, poziva sve zainteresovane aktivistice da se prijave na učešće u program „Političko osnaživanje žena“.

Program ima za cilj osnaživanje kapaciteta žena za društveno-političko djelovanje u okviru kreiranja javnih politika i inicijativa baziranih na socijaldemokratskim vrijednostima i principima. Kroz program mentorstva učesnice programa će imati priliku da se upoznaju sa svim procesima izrade javne politike i pokretanja inicijativa baziranih na istraživanju, konsultacijama, promociji i zagovaranju kao važnog aspekta razvoja svijesti kod građana/ki za aktivno uključivanje u procese donošenja odluka. Krajnji cilj je približiti značaj javnih politika kao ključnog alata za rješavanje socio-ekonomskih problema, te osnažiti žene da budu nositeljice datih promjena.

Učesnice će zajedno sa mentorima/cama dodatno raditi na pripremi javnog nastupa i komuniciranja pokrenutih inicijativa prema javnosti.

Program traje dvije godine te uključuje povremene susrete i edukacije sa organizatorima i mentorima na programu, te konstinuiran online rad sa mentorima/cama.

Poziv za učešće u programu je otvoren za sve osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:

  • Obavezno prisustvo na 80% svih aktivnosti u programu
  • Članstvo i aktivizam u političkoj partiji, članstvo i aktivizam u NVO te istaknuti aktivizam i društveno djelovanje kroz lokalnu zajednicu

Svi zainteresovane učesnice mogu se prijaviti na ovaj program putem ONLINE LINKA:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH1g7CDAPSKAlPfvGjFPOftsypNrypNS2XFUE1WQIG0oi0lw/viewform

Krajnji rok za prijavu do: 06.05.2019. godine

Za sve dodatne informacije kontakt: info@fli.ba i +387 33 612 529.