U saradnji sa Fondacijom Kalevi Sorsa iz Finske, proteklog vikenda na Jahorini, u periodu od 05 – 07. jula 2024. godine, održan je IV modul pod nazivom Multikulturalizam, model budućnosti, u sklopu edukativnog programa Akademija socijalne demokratije. Cilj edukacije je ojačati kapacitete mladih ljudi u promišljanju pojma multikulturalizma kao paradigme u političkom životu BiH.

 

Mladi/e društveno-politički/e aktivisti/ce su razgovarali/e o značaju i važnosti multikulturalizma sa prof. dr. Elvisom Fejzićem, te diskutovali/e o njegovim oblicima kroz različite političke sisteme i historiju, te kako je multikulturalizam oblikovao socijalnu i političku misao svih naroda na ovim prostorima.

Interaktivnu radionicu i diskusiju o etničkoj izgradnji mira i izgradnji države vodila je prof. dr. Maja Savić – Bojanić.

Takođe smo razgovarali/e o više – identitarnim rješenjima naspram separatističkih rješenja kao što su autonomija, institucionalizacija prava manjina i dr. kako bi učesnici/ce izabrali/e potencijalna rješenja i uspješno promovisali/e multikulturalizam u svojim lokalnim zajednicama, sa prof. dr. Dženetom Omerdić.

Pozitivne prakse i institucionalne mehanizme koji štite ljudska prava različitih etničkih grupa u Finskoj predstavila je Jelena Simić, projekt koordinatorica iz partnerske fondacije Kalevi Sorsa, te podjelila iskustva o kulturnoj raznolikosti u Evropi.

Učesnici/ce su razmjenili/e znanja i iskustva na temu Delikti iz mržnje i posljedice na multikulturalizam, zajedno sa dr. sci. Srđanom Vujovićem.  O značaju regionalne saradnje i povezivanju mladih socijaldemokrata govorio je FLI aktivista, Toni Tadić.

 

Ovim modulom zatvorili smo Akademiju socijalne demokratije za tekuću godinu. Nadamo se da će stečena znanja i poznanstva učesnici/ce iskoristiti u svom radu u lokalnim zajednicama iz kojih dolaze, te unaprijediti svoj društveni angažman.

 

Certifikate o uspješno završenoj edukaciji svim polaznicima/cama uručio je Seudin Novalić, predsjednik Skupštine Foruma lijeve inicijative.