Equity is not equality: Women in prison system in Bosnia and Herzegovina

Predrag Puharić, izdavač: Open Society Fund Bosnia & Herzegovina

Kategorije: Korisne publikacije i politike