Kako postati bolji političar, Priručnik o političkim vještinama

Izdavač: Fondacija Alfred Mozer i Međunarodna Socijaldemokratska Fondacija

Kategorije: Korisne publikacije i politike