Besima Borić, Dr Ivo Rozić, Edhem Trnka, Emina Abrahamsdotter, Jagoda Smajiš, Miro Misita, Rada Lukić, izdavač: Forum sindikalnih aktivista i aktivistica SDP BiH, 2010
Kategorije: Korisne publikacije i politike