Razvijanje odnosa sa javnošću

Plavsic P., Ristic N., Tisma V., Đajić M., izdavač: Centar modernih veština, Beograd, Srbija
Kategorije: Korisne publikacije i politike