Regulacija lobiranja u Bosni i Hercegovini: Međunarodni standardi i prakse primjenjivi na situaciju i regulatorni okvir u Bosni i Hercegovini

Alma Šakota, izdavač: Fond otvoreno društvo BiH

Kategorije: Korisne publikacije i politike