Zbornik radova: LEVICA U POSTKRIZNOM KONTEKSTU

Izdavač: Friedrich Ebert Stiftung i Centar za demokratiju Beograd
Kategorije: Korisne publikacije i politike