Neira Kujović

Projektna menadžerica

Magistrirala je iz oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije na Univerzitetu u Sarajevu. Shodno sedmogodišnjem radu u nevladinim i međunarodnim organizacijama posjeduje značajno radno iskustvo i sveobuhvatno znanje u provedbi i upravljanju projektima koji su vezani za  politički aktivizam, jačanju organizacija mladih u Bosni i Hercegovini kao i projektima koji se odnose na unapređenje prava žena.

Kvalificirana je za djelovanje u oblastima kao što su politička participacija, uloga civilnog društva u razvoju demokratije i analiza javnih politika i kreiranje mehanizama za njihovu izradu.  Tokom svog prethodnog angažmana, obavljajući poslove asistentice i koordinatorice na projektima organizirala je značajan broj treninga, seminara, konferencija s učesnicima/ama iz Bosne i Hercegovine, regije zapadnog Balkana i šire.