Proces javnih konsultacija i rasprava pod nazivom „FLI SAVJETOVANJA“ predstavljaju jedno od ključnih područja djelovanja Foruma lijeve inicijative.  Naročito izdvajamo savjetovanja o slijedećim aktuelnim temama u kojem su sudjelovali mladi socijaldemokrati i socijaldemokratkinje:

–          Zakon o mladima FBiH sa stajališta mladih socijaldemokrata

–          Politički aktivizam

–          Mladi socijaldemokrati u borbi protiv korupcije

Prednost ovih savjetovanja jeste da nakon prezentacije uvodiničara o datoj temi, slijedi diskusija, na kraju koje se donesu zaključci sa konkretnim planom za dalje djelovanje mladih. Tom prilikom svi mladi su iskazali spremnost da svojim aktivizmom doprinesu borbi protiv korupcije, da osnaže svoje političko djelovanje kroz izradu omladinske politike, te da se angažuju na projektu osnivanja vijeća mladih po uzoru na Vijeće mladih općine Stari Grad a kako bi odgovorili na potrebe mladih u sredinama iz kojih dolaze.