Forum lijeve inicijative u saradnji sa Forumom sindikalnih aktivista i aktivistica Socijaldemokratske partije BiH, kao inicijatorom i idejnim tvorcima projekta, je i u 2012. godini podržao rad na uspostavljanju i jačanju partnerstva između sindikata i socijaldemokrata.

Na osnovu zaključaka donesenih na regionalnoj radionici “Socijaldemokrati i sindikati: Partnerstvom do pravde za radnike i radnice” održane u Sarajevu u junu 2010. godine, predstavnici socijaldemokratskih partija i saveza sindikata iz zemalja Jugoistočne Evrope ponovo su se okupili u oktobru 2012. godine u Sarajevu, radi političke diskusije o radničkim i sindikalnim pitanjima u regionu.

Cilj radionice bio je povećati opredijeljenost za buduću regionalnu saradnju između sindikata i političkih partija u Jugoistočnoj Europi te poboljšati razumijevanje o zajedničkim ciljevima i vrijednostima socijaldemokratskih partija i sindikata.

Očekivani rezultat ovog projekta bio je Sporazum o saradnji kojim se definira forma, struktura i sadržaj buduće regionalne saradnje između socijaldemokratskih partija i sindikalnih konfederacija Jugoistočne Europe.

Tekst sporazuma možete pronaći ovdje.