Forum lijeve inicijative uz podršku Fondacije Friedrich Ebert je pokrenuo projekat Trening trenera za političku školu socijaldemokratije koji je prvi takve vrste u oblasti političke edukacije i treninga u Bosni i Hercegovini. Projekat je takođe realizovan i u saradnji sa Međunarodnim Centrom Olof Palme. Do sada je 6 generacija mladih aktivista i aktivistica političkih partija i organizacija civilnog društva uspješno završilo program.

 

Tokom trajanja treninga mladi iz cijele Bosne i Hercegovine su imali priliku slušati predavanja iz oblasti osnova socijeldemokratije, razvoja socijaldemokratije u BiH i Evropi, političkom sistemu i izbornim procesima Bosne i Hercegovine, te političkom aktivizmu.

Drugi dio treninga je bio posvećen vještinama javnog nastupa gdje su učesnici i učesnice kroz praktičan rad stekli vještine o organizaciji treninga, javnom nastupu, verbalnim i neverbalnim komunikacijskim vještinama, te su od iskusnih predavača dobili mnoštvo praktičnih savjeta i „trikova“ koji će im dobro doći u njihovom daljem trenerskom radu.

Posebna karakteristika ovog programa jeste da su učesnici i učesnice po završetku programa imali zadatak da samostalno organizuju edukacije u organizacijama i sredinama iz kojih dolaze, te na taj način širiti ideju socijaldemokratije i znanje o političkom sistemu i izbornim procesima u Bosni i Hercegovini.