Udruženje Forum lijeve inicijative u saradnji sa međunarodnim centrom Olof Palme iz Švedske je realizator projekata pod nazivom Youth Empowerment Strategy/ Strategija osnaživanja mladih (YES!!!).

Cilj projekta jeste jačanje lijevo orijentisanih omladinskih foruma u svrhu usvajanja znanja i vještina potrebnih za strateško planiranje i implementiranje politika.

 Forum lijeve inicijative je već kroz svoje ranije aktivnosti imao priliku raditi sa mladim osobama i educirati ih o znanjima i vještinama potrebnim za aktivno djelovanje i stvaranje novih inicijativa potrebnih za poboljšanje društva i društvene zajednice. Ni ovaj projekat nije iznimka, jer podrazumjeva educiranje aktivista omladinskih foruma i njihovih lidera o strateškom planiranju i implementiranju inicijativa namijenjenih promjeni pozicije foruma i jačanju njihovog uticaja unutar lijevo orijentiranih političkih organizacija.

Tokom realizacije projekta, Forum lijeve inicijative izradio je  Priručnik o strateškom planiranju“, osmišljen da služi kao alat pri edukaciji, koji će vam pomoći da kao član omladinskog foruma strateški promišljate i steknete vještine djelovanja, zagovaranja bolje pozicije, te vještine donošenja odluka unutar svoje organizacije. (Priručnik dostupan na upit)

Također za projektni period septembar-decembar 2014, Forum lijeve inicijative je nakon edukacija širom Bosne i Hercegovine, izradio i dokument Analiza stanja i strateški planovi omladinskih organizacija lijeve političke orijentacije“. (dostupan na upit)