Efikasno vođenje lokalnih političkih organizacija – Online kurs

Online edukacija o efikasnom vođenju lokalnih organizacija kreirana je za potrebe političkih aktivista i aktivistica, lidera i liderki za bolje djelovanje političkih partija u lokalnoj zajednici.

 

Vjerujemo da će ova edukacija poslužiti političkim partijama i budućim nosiocima političkih i javnih funkcija na lokalnom nivou, sa ciljem što boljeg organizovanja rada i primjene demokratskih vrijednosti, kako u strankama tako i u društvu.

 

Edukacija se sastoji od pet modula:

I MODUL: Uvodno predavanje o vođenju lokalnih političkih organizacija

II MODUL: Značaj unutarstranačke demokratizacije za demokratizaciju društva

III MODUL: Kampanja

IV MODUL: Formiranje organa u lokalnoj političkoj organizaciji

V MODUL: Politička partija i lokalna samouprava