1. Zakon o ravnopravnosti spolova BIH
  1. Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH
  1. Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini 
  2. Zakon o zabrani diskriminacije Sl. Glasnik BiH broj 59-09
  3. Zakon o radu FBiH
  4. Zakon o radu u institucijama BiH
  5. “Pravni vodic za svaku zenu”, Centar za pravnu pomoc Zenica
  6. “Pravni vodic za marginalizirane i ranjive grupe”, Centar za pravnu pomoc Zenica
  7. Izvjestaj bh. ombudsmena o diskriminaciji za 2014
  8. Prvi izvjestaj o pracenju sudske prakse u slucajevima seksualne i rodne diskriminacije iz 2011
  9. Izvjestaj o pracenju sudske prakse u slucajevima seksualne i rodne diskriminacije iz 2014