Friedrich-Ebert-Stiftung BiH i Forum lijeve inicijative i u 2019. godini nastavljaju sa programom za mlade pod nazivom Akademija socijalne demokratije. Drugi modul Akademije se realizuje uz podršku partnerske fondacije Kalevi Sorsa iz Finske.Cilj Akademije je da kroz rad sa eminentnim stručnjakinjama i stručnjacima doprinese boljem razumijevanju principa i vrijednosti socijalne demokratije u različitim oblastima društvenog djelovanja. Polaznice/i će se kroz učešće na pet modula upoznati sa konceptima i uspješnim praksama primjene vrijednosti socijalne demokratije u Evropi i svijetu, kao i analizirati ključne razlike u vrijednosnim stajalištima političkog spektra.

Kad?

Akademija obuhvata pet modula i da biste uspješno završili Akademiju, morate prisustvovati na više od 80% nastave i predavanja.

I modul: POLITIČKA EKONOMIJA 31.maj  – 02. juni 2019. – JAHORINA, SARAJEVO

II modul: MULTIKULTURALIZAM 14. -16. juni 2019.  – DOBOJ

III modul:  POLITIČKA KOMUNIKACIJA, LIDERSTVO I TIMSKI RAD 6. – 8. septembar 2019.- TUZLA

IV modul: DIPLOMATIJA I VANJSKA POLITIKA 27. – 29. septembar 2019. – NEUM

V modul: IZGRADNJA DOBROG DRUŠTVA 18.-20. oktobar 2019. VITEZ

 

Pravo prijave?

Poziv za učešće u programu je otvoren za sve mlade aktiviste i aktivistice koji su uspješno završili dosadašnji edukativni program partnerskih organizacija i to „Političku školu“, a dodatna prednost je i završen „Socijaldemokratski kratki otvoreni kurs – SKOK.“  Izuzetno ovome i u određenom broju aplikacija, priliku ćemo pružiti i mladim vijećnicama/ima i zastupnicama/ima na svim nivoima vlasti, istaknutim lokalnim liderkama/ima, članovima/cama organizacija civilnog društva, te nosiocima izvršnih funkcija lijeve političke orijentacije.

Rok za prijavu?

Rok za prijavu je 07. maj 2019. godine do 00:00h, te se možete prijaviti putem linka: https://docs.google.com/forms/d/1Bo7JVkKmycPN2SJItkbKRZHkt2T-PzDCaCcwFMNadzo

U razmatranje neće biti uzete prijave koje:

  • pristignu nakon predviđenog roka za prijave ( 07.05.2019.godine),
  • prekoračen broj karaktera za esej i motivaciono pismo ( 3.000 karaktera)

 

Za sve dodatne informacije kontakt: mrnjavac.ajla@gmail.com  i +387 61 564 953.