Početkom oktobra u Brezi, održana je edukacija na temu „Šta ja imam od toga?“. Edukaciju su organizovali mladi iz Breze u sklopu Mini granta koji Forum lijeve inicjative realizira uz podršku međunarodnog centra Olof Palme iz Švedske. Učesnici edukacije imali su priliku učiti o tome kako pomoći svojoj lokalnoj zajednici kroz djelovanje u strankama, na javnim funkcijama i također djelovanjem u nevladinim organizacijama. Smatra se da je glavni problem to što mladi rastu sa pogrešnim stavovima i stereotipima, i da očekuju da im neko kaže šta trebaju činiti. Predavači na edukaciji su bili Damir Filipović, vijećnik u Općinskom vijeću Ilijaš, Dejan Šćepanović, vijećnik u Općinskom vijeću Visoko i Amila Dedić, Institut za razvoj mladih KULT.

Prisutni su ocijenili da u Bosni i Hercegovini ne postoji adekvatna saradnja između nevladinog sektora i političkih stranaka, te da je jačanje takve saradnje potrebno kako bi društvo prosperiralo.

Tokom radionice prisutni su naučili na koji način kroz omladinski aktivizam mogu pomoći svojoj lokalnoj zajednici.