U saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini proteklog vikenda (15-17. mart 2024. godine) održan je drugi modul Mentoring programa: Političko osnaživanje žena – “Politička komunikacija, dijalog i izborna kampanja”. Učesnice iz čitave Bosne i Hercegovine imale su priliku da na trodnevnim aktivnostima usvoje znanja i vještine iz oblasti digitalnih medija, javnog nastupa i komuniciranja sa publikom. Proteklog vikenda radili/e smo sa stručnjacima/kinjama i ekspertima/cama kako bismo ojačali/e kapacitete žena koje se bave društveno-političkim radom u svojim lokalnim zajednicama.

O važnosti komunikacije na društvenim mrežama, uređivanju i plasiranju sadržaja razgovarali/e smo sa Enom Maglić. O izuzetne važnosti je odabrati adekvatan sadržaj koji će biti plasiran određenoj publici kako bismo provisali/e svoj rad, inicijative i ideje za poboljšanje kvalitete života svih građana/ki u lokalnim zajednicama. O dobroj pripremi za javni nastup, kreiranju i slanju poruke različitim grupama u publici razgovarali/e smo sa Mirsadom Ćatićem. Kao istaknute članice u svojim lokalnim zajednicama ili predstavnice u svojim organizacijama učesnice su imale priliku raditi vježbe javnog nastupa, pripremanja izjave i nastupa u medijima. Zajedno sa Aleksandrom Hršumom učesnice su sudjelovale u interaktivnim vježbama govora, pripremama za nastup i prezentovanja svog rada.

Kroz Mentoring program nastojimo osnažiti što veći broj žena kako bismo postigli veći broj izabranih žena u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Mentoring program je osmišljen u svrhu razmjene iskustava i mišljenja o pokretanju zajedničkih projekata, umrežavanja i dijeljenja ideja za rad u lokalnim zajednicama.