Poziv za učešće u programu „Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima“


Nakon uspješnog prvog ciklusa programa koji se održao tokom 2012. i 2013. godine, Fondacija Humanost u akciji Bosna i Hercegovina poziva studente prve i druge godine univerziteta u Bosni i Hercegovini da se prijave za učešće u drugom ciklusu programa pod nazivom „Poticanje demokratskih vrijednosti i građanskog aktivizma među mladima“, koji će početi krajem novembra 2013. godine.

Osmomjesečni program ima za cilj prenošenje znanja o demokratskim principima i ljudskim pravima, stimulisanje kritičkog razmišljanja o osjetljivim pitanjima i poticanje razvoja komunikacijskih i istraživačkih vještina učesnika.

Radi se o osmodnevnom edukacijskom programu (30. novembar – 7. decembar 2013. godine) koji ima za cilj prenošenje znanja o različitim modelima demokratije, demokratskim vrijednostima, osnovnim postulatima aktivnog građanstva i demokratske političke kulture, ljudskim pravima, nacionalizamu i identitetu, te omladinskom aktivizmu.
Praktična komponenta ovog dijela programa će biti usmjerena na razvoj liderskih i komunikacijskih vještina, na promovisanje upotrebe društvenih mreža u svrhu aktivizma, te na razvoj istraživačkih vještina.

Individualno istraživanje (decembar 2013. – februar 2014. godine) će omogućiti učesnicima da istražuju pitanje od njihovog interesa, a koje se u širem smislu odnosi na postojeće prepreke koje onemogućavaju efikasno učešće mladih u njihovim zajednicama, odnosno na primjere diskriminacije ili kršenja ljudskih prava mladih. Učesnicima će biti dodijeljeni i mentori koje će moći konsultovati u procesu istraživanja.

Trodnevni trening (mart 2013. godine) predstavlja priliku za prezentaciju istraživanja, ali i razvoj vještina iz oblasti projektnog i finansijskog menadžmenta. U sklopu seminara učesnici će također biti podijeljeni u 3 grupe i raditi zajedno na razvoju projektnih ideja koje će pokušati adresirati neka od pitanja identificiranih tokom faze istraživanja. Svaka grupa će na kraju ovog seminara imati osmišljen mini projekat i dobiti sredstva za njegovu implementaciju.

Implementacija grupnih projekata (maj – juni 2014. godine)
Učesnici će imati tri mjeseca da realizuju svoje mini projekte i na taj način primjene znanje i vještine koje su stekli u prethodnim fazama programa.

Završna ceremonija (juni 2014. godine) će se održati u Sarajevu i predstavljat će priliku za prezentaciju realizovanih mini projekata, ali i razvoj diskusije o pitanjima od značaja za mlade.

Petnaest kandidata će biti odabrano za učešće u programu.

Organizator snosi troškove puta, smještaja, hrane, radnih materijala za učesnike, kao i druge troškove programa.

Nakon uspješnog završetka programa će kandidatima biti dodijeljeni certifikati o učešću.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 3. novembar 2013. godine.

Više informacija o programu na ovom linku.