Online edukacija o rodnoj ravnopravnosti kreirana je sa ciljem predstavljanja i objašnjavanja ključnih koncepata rodne ravnopravnosti i diskriminacije na rodnoj osnovi. Ova edukacija je namijenjena svim ženama i muškarcima, djevojkama i mladićima.

Edukativni moduli obrađuju pitanja:

  • Šta je spol, rod, rodni identitet, seksualna orijentacija?
  • Šta je različitost?
  • Šta su predrasude, stereotipi i diskriminacija?
  • Ravnopravnost nasuprot diskriminacije
  • Ostvarivanje rodne ravnopravnosti.
  • Uloga muškaraca u rodnoj ravnopravnosti.

Svaka edukativna cjelina završava provjerom znanja, koja se simbolično nagrađuje certifikatom Foruma lijeve inicijative.

Slušaj i ti online predavanje, te provjeri svoje znanje o rodnoj ravnopravnosti.

Pošalji mail sa naznakom „Prijava za online kurs“ na forum.lijeve.inicijative@gmail.com, mi ćemo kreirati tvoj nalog, te poslati link i validacijski kod putem kojeg možeš pristupiti edukaciji.