Saradnja Foruma Lijeve Inicijative i Motivatora


U organizaciji Udruženja za razvoj civilnog društva Motivator, 11. juna 2013. godine u prostorijama Biznis centra Opštine Centar Sarajevo, održana je jednodnevna radionica pod nazivom „Osnove projektnog menadžmenta.“ Cilj radionice je bio upoznati prisutne sa osnovama projektnog mendžmenta i funkcionisanja samog Udruženja.

Radionici je prisustvovalo oko 20 mladih ljudi zainteresovanih da se aktivno uključe u rad udruženja, te da svojim aktivizmom doprinesu ostvarivanju ciljeva i misije udruženja. Na početku radionice, učesnike je pozdravila predsjednica udruženja Motivator, Efendić Irma. Irma je predstavila ciljeve i djelatnosti te prisutne upoznala sa organima Udruženja.

Nakon izlaganja Irme, koordinatorica za programe i projekte u Forumu lijeve inicijative Jelena Ćebić održala je predavanje o projektnom menadžemntu. Kroz teorijski okvir i konkretne primjere iz prakse, učesnici i učesnice radionice su se upoznali sa osnovnim pojmovima projekt menadžemnta, projektnim ciklusom i ključnim elementima koji svaki projektni prijedlog treba da sadrži, načinu finansiranja projekata i pripremama prijedloga budžeta.

Po završetku predavanja, učesnici i učesnice radionice su dobili priliku, za one koji su to željeli, da postanu i prvi članovi udruženja Motivator. Predsjednica skupštine udruženja Ajla Ahmethodžić informisala je pristune o pravima i obavezama budućih članova, te predstavila tri sektora koji će egzistirati u Udruženju i način na koji se mogu, oni koji žele, aktivno uključiti u rad.
Radionica je uspješno završena te je na prijedlog učesnika i učesnica dogovoreno da će u što skorijem periodu biti organizovana i druga.

Ispred Udruženja Motivator iskazali su veliku zahvalnost Forumu lijeve inicijative na izdvojenom vremenu i odličnom predavanju.