Proteklog vikenda, Forum lijeve inicijative je uz podršku međunarodnog centra Olof Palme održao treći modul Socijademokratske akademije rodne ravnopravnosti.

Treći modul je održan u Ključu, a tema ovog modula je bila „Žene na tržištu rada“. Cilj modula je bio upoznati učesnice i učesnike akademije o neravnopravnosti i položaju žena na tržištu rada, izazovima sa kojim se suočavaju te na koji način je moguće pristupiti i sistemski riješiti problem rodne neravnopravnosti na tržištu rada u našem društvu.

Učesnice i učesnici su slušali izlaganja ekspertica Jelene Močević, Besime Borić, Karoline Leaković i Amele Omić, te su razgovarali o mnogim temama vezanim za žene na tržištu rada kao što su ekonomsko osnaživanje žena, zakon o radu u BiH, međunarodnim ILO standardima, sindikalnim organizacijama žena, rodno odgovornom budžetiranju te mobingu i diskriminaciji na radnom mjestu.