U protekloj godini, Forum lijeve inicijative i fondacija Friedrich Ebert Stiftung intenzivno su radili na prezentaciji rezultata istraživanja „ Uloga predškolskog odgoja i obrazovanja u pružanju jednakih životnih šansi“.

U nadi da građanima Bosne i Hercegovine približimo ovaj problem i ukažemo na značaj predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu, porodicu i društvo, rezultate istraživanja predstavili smo i u formi videa.

Vjerujemo da ćete u videu pronaći odgovore od strane stručnjaka na veoma važna pitanja poput, da li se socijalne nejednakosti u društvu cementiraju već od najranijeg uzrasta tj. da li djete pohađa javni ili privatni vrtić, da li sva djeca imaju priliku na predškolsko obrazovanje i odgoj u Bosni i Hercegovini, te na koji način izostanak sistemskog pristupa u rješavanju ovog problema utiče na isključivanje velikog broja žena sa tržišta rada usljed njihove odluke da preuzmu brigu o djeci.

Različiti društveni akteri, u videu daju objašnjenja o važnosti dostupnosti vrtića i predškolskog odgoja i obrazovanja kao ključnog preduslova za stvaranje jednakih životnih šansi za djecu.