Edukacija Uloga i uticaj žena na politički dijalog


O političkoj participaciji i uticaju koji žene ostvaruju na društveno-politički život u BiH razgovarali smo protekli vikend (27-29.10.2023. godine) sa mladima i aktivistima/cama, u okviru dvodnevne edukacije, u Tuzli. Forum lijeve inicijative, u saradnji sa Fondacijom Kalevi Sorsa iz Finske organizovao je ovu edukaciju s ciljem jačanja kapaciteta žena za društveno-politički angažman u bh. društvu. Učesnici/ce su imali/e priliku razmijeniti mišljenja, iskustva i pozitivne prakse svog društveno-političkog djelovanja u lokalnim zajednicama iz kojih dolaze.

Kroz diskusiju o važnosti političkog dijaloga i uključivanja svih relevantnih aktera u socijaldemokratiji razgovarali smo sa prof. dr. Elvisom Fejzićem, Fakultet političkih nauka u Sarajevu. Učesnici/ce su diskutovali/e sa prof. Lejlom Ramić Mesihović o tome koliko je važno imati dobru komunikaciju sa građanima/kama i civilnim sektorom u svom djelovanju u rješavanju pitanja lokalnih zajednica. O stategijama i međunarodnim pravnim normama koji podrazumijevaju i afirmišu veću političku participaciju žena, učesnici/ce su imali/e priliku učiti od Lejle Hodović, savjetnica u Gender Centru FBiH. Učesnici/ce su razmijenili/e iskustva i načine prevencije rodno zasnovanog govora mržnje i diskriminacije žena u javnom prostoru sa Hatidžom Gušić, novinarka i aktivistica, te zaključili da je potrebno uložiti više napora i kapaciteta za suzbijanje ove vrste diskriminacije, posebno na društvenim mrežama, te raditi na jačanju svijesti građana o prevenciji. U okviru edukacije održan je i Storytelling na temu stereotipa koji doprinose diskriminaciji žena u političkom dijalogu. Ovom prilikom ugostili smo Jasminu Zubić, bivšu zastupnicu u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, a moderacija je povjerena Nedžmini Vojniković, TV SA. Učesnici/ce su imali/e priliku poslušati lično iskustvo i primjere iz političkog života naše gošće, te uputiti pitanja.

Ovom edukacijim, Forum lijeve inicijative, nastoji doprinijeti većoj zastupljenosti žena u političkom dijalogu i ravnopravnijem položaju žena u svim segmentima društveno-političkog života u BiH.