Održana POLITIČKA ŠKOLA – YOUTH LEFT WEEK 2023


Politička škola – Youth Left Week je jedinstven edukativni program za mlade ljude iz Bosne i Hercegovine koji žele sticati nova znanja i razmijeniti svoja iskustva u društveno-političkom djelovanju. Ovaj program zajednički organizuju Forum lijeve inicijative i Friedrich Ebert Stiftung BiH.

Ovogodišnja Politička škola (YLW) održana je u periodu od 1 – 5. novembra, u Sarajevu, a učešće su uzeli/e 23 učesnika/ce. Politička škola nudi raznovrstan sadržaj za učenje, interakciju i diskusiju sa predavačima. Tako su učesnici/ce prvog radnog dana imali/e priliku upoznati se međusobno, te iskazati svoja očekivanja od škole, zajedno sa facilitatoricom Edinom Omeragić. O osnovnim vrijednostima socijaldemokratije i političkog spektra učesnici/ce su mogli/e razmijeniti svoje mišljenje i stavove sa Miroslavom Živanovićem, Centar za ljudska prava UNSA i naučiti više o izbornom sistemu u BiH sa Rasimom Ibrahimagićem, FES BIH. U sklopu programa posjetili smo Gradsku Vijećnicu te učili više o radu Gradskog vijeća grada Sarajeva i lokalnim inicijativama, zajedno sa gradskim vijećnicima: Muamer Mekić i Dragan Stevanović.

O progresivnim političkim snagama i današnjim političkim izazovima razgovarali/e smo u na panelu sa Lanom Prlić, zastupnica u PD PFBiH, Belminom Zukanom, zastupnik u PD PFBiH, i Davorom Čičićem, poslanik u Skupštini Kantona Sarajevo. Učesnici/ce su imali/e brojna pitanja, a koja su se ticala politike zapošljavanja, reforme obrazovanja, pravnog sistema i druge. Nakon ove aktivnosti, kao dio druženja i upoznavanja učesnika/ca organizovali smo Pub Quiz u grupama.

Učesnici/ce su imali/e priliku razgovarati sa Dinom Šakanovićem, Front Slobode, o radničkim pravima danas, o organizaciji sindikata i njihovom djelovanju, a nakon projekcije dokumentarnog filma “HAK – mjesto straha”. O rodnoj (ne)ravnopravnosti i rodnoj (ne)zastupljenosti u političkom djelovanju učesnici/ce su imali/e priliku učiti sa Jasminom Čaušević, magistrica rodnih studija. Tema koja je u mnogo čemu zainteresovala učesnike/ce se ticala energetske efikasnosti, energetske tranzicija i budućnosti zelenih gradova u BiH, budući da je ova oblast u sferi interesovanja mladih generacija. Predavanja su održali Damir Filipović, bivši ministar prostornog uređanja, građenja i zaštite okoliša KS, te Fejsal Ćorović, autor Javne politike Budućnost zelenih gradova u BiH.

Kako su učesnici/ce Političke škole aktivni/e u društvenom životu svojih lokalnih zajednica, mnogi/e od njih su prenijeli svoja znanja i iskustva u oblasti djelovanja nevladinih organizacija i njihovog uticaja na pozitivne društvene promjene, a što je ujedno bila i tema našeg predavanja o značaju NVO sektora u BiH, sa Irmom Efendić Adžajlić, udruženje Motivator. O radu lokalnih vijeća i podnošenju inicijativa koje mogu pomoći u rješavanju problema lokalnog stanovništva, učesnici/ce su razgovarali/e sa Anelom Ibeljićem, vijećnik u GV Tuzla, te sa Almirom Babajićem, delegat u DN PFBiH. O upotrebi društvenih mreža i promociji kvalitetnog i targetiranog sadržaja, učesnici/ce su učili od Ene Maglić, Represent Communication. Neizostavan dio programa jesu i teme medija i njihova saradnja sa političkim akterima, o čemu smo imali priliku slušati u N1 BiH.

Po završetku Političke škole, učesnicima/cama su uručeni certifikati, te su zajedno sa Edinom Omeragić, facilitatorica, obavili evaluaciju programa.