Posjeta NRWJUSOS Forumu lijeve inicijative


U okviru studijskih posjeta i razmjena iskustva i znanja u regionu, Forum lijeve inicijative ugostio je 15 mladih socijaldemokrata iz NRWJusos Düsseldorf, 9. novembra 2023. godine. Mladi društveno-politički aktivisti su imali/e priliku razgovarati o programima i edukacijama koje Forum lijeve inicijative realizira sa određenim grupama učesnika/ca u toku godine.

Razgovarali/e smo projektima i saradnji sa regionom, razmjeni dobrih edukativnih praksi u radu sa mladima, ženama političkim aktivisticama i razvoju javnih politika. U razgovoru smo predstavili trenutnu političku situaciju u BiH, veze sa regionom, funkcionisanje izbornog sistema, te stanje socijaldemokratije u BiH i u društvu.

U susretu sa mladim aktivistima i polaznicima naših programa razgovarali/e smo o opredjeljenosti BiH ka članstvu u Evropskoj uniji, o provedbi tranzicijskog proceca u elektroenergetskom sektoru i zaštiti okoliša. Zaključili/e smo da naši programi vrednuju zajedničke principe i imaju za cilj jačanje kapaciteta mladih političkih aktivista/ica, te da se ovakve saradnje i susreti trebaju nastaviti i u budućnosti.