Regionalni Trening Trenera


Forum lijeve inicijative u saradnji sa Laburističkom partijom Velike Britanije i Fondacijom Max van der Stoel iz Holandije sprovodi regionalni projekat koji ima za cilj povećati inkluziju manjinskih, ranjivih i ugroženih grupa u društvu i u procese donošenja odluka. Trening je održan od 10-12.11. 2023. godine u Skopju, a okupio je mlade ljude iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije kako bi razgovarali/e o položaju i statusu ljudskih prava, te pravima ugroženih grupa.

Učesnici/ce Regionalnog treninga imali/e su priliku razgovarati o vrijednostima socijaldemokratije i ljudskim pravima, nacionalnim zakonodavstvima i mogućnostima povećanja uključivanja pojedinaca i grupa u procese donošenja odluka. Fokus je stavljen na jačanje kapaciteta mladih ljudi kako bi samostalno provodili trenerske programe kod ciljnih grupa i uticali na stvaranje pozitivnih promjena u društvu, te pratili uticaj inkluzije na društvene procese.