Izbor autora politike na temu „ Stanogradnja za mlade – Program za društveno poticanje stanogradnje u BiH.“


Udruženje Forum lijeve inicijative želi angažovati autora ili autoricu politike na temu „Stanogradnja za mlade – Program za društveno poticanje stanogradnje u BiH.“ Dati posao uključuje izradu dokumenta politike po FLI metodologiji zajedno sa izradom sažetka politike. Prijava treba da sadrži prijedlog sadržaja javne politike i osnovne teze iz date oblasti a koje će biti obrađene u dokumentu. Uz prijavu dostaviti CV kao i pregled urađenih politika i studija u prethodnom periodu. Prednost će imati kandidati/kinje sa iskustvom u datoj oblasti. Rok za dostavljanje dokumenta politike je 15. decembar 2018. Krajnji rok za prijavu je 1. oktobar 2018. godine. Sve ponude slati na mail: info@fli.ba Za više informacija kontakt telefon: + 387 33 612 529 Poziv za dostavljanje ponuda