Završena 9. regionalna konferencija VUČKO


U periodu od 30. augusta do 2. septembra  na Jahorini održana je regionalna konferencija „Vučko“. Tema ovogodišnje regionalne konferencije bila je klimatske promjene, održivi razvoj i zagađenje okoliša gdje su učešće uzeli učesnici i učesnice iz BIH i regiona- Srbija, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Albanija i Crna Gora.

Na samom  početku konferencijskog dijela uvodnu riječ je dala Jelena Pekić, direktorica Foruma lijeve inicijative, a potom i  Marius Muller Henning direktor Friedrich-Ebert-Stiftung-a u BiH.  Nakon uvodnog dijela, putem video poruke obratila se je zastupnica u njemačkom Parlamentu u Bundestagu – Nina Scheer. Nakon uvodnih obraćanja održane su panel diskusije. 

Tema prvog panela glasila je „Klimatske promjene  – Globalni, regionalni i lokalni trendovi – posljednice JIE“ “. Učesnici ovog panela su bili:  Igor Kalaba, Lana Prlić Mirjana Vila i Jan Škoberne.

Tokom drugog panela govorilo se o  Energetskoj transformaciji/ Pravedna tranzicija. Panelisti su bili Aleksandar Macura , Irfan Čengić, Tedi Deraj i Maja Mitevska. Tema trećeg panela bila je „Održiva industrijska politika“ o kojoj su govorili Duška Kudra, Katarina Senić i Stefan Jelić.

Drugi dan regionalne konferencije „Vučko“  je bilo terensko putovanje na kojem bi učesnici programa mogli vidjeti koliko je data tema važna za lokalnu zajednicu. Prva adresa  je bio Vitez, a tema ovog panela bila je „Hidropotencijal za sprječavanje klimatskih promjena?“. Nakon Viteza putovanje učesnika i učesnica se nastavilo prema Zenici  kako bi se na odličnom primjeru mogla prikazati sama tema, a to je zagađenje zraka i njegove posljednice. Nakon Zenice, učesnici su posjetili solarno postrojenje – Energy Kakanj te imali priliku da razgovaraju sa Feridom Čalukom vlasnikom i derketorom Energy Kaknja.

Za posljednji dan planirana je zajednička radionica pod nazivom „Kako učiniti klimatske promjene politički relevantnim?“ koju su moderirali Klaus Schneider i Helen Bohmler.

Marius Mulle Henning, direktor FES BIH i  Damir Filipović predsjednik Foruma mladih SDP BiH, su  zatvorili  ovogodišnju regionalnu konferenciju Vučko, gdje su istakli važnost teme o kojoj se govorilo te se zahvalili učesnicima/cama na aktivnom učešću.