Forum lijeve inicijative je u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme, proteklog vikenda 04. – 05. augusta 2018. godine na Jahorini, realizovao III modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti na temu Žene na tršištu rada.
Na dvodnevnoj edukaciji, učesnice i učesnici su imali priliku slušati predavavanja i diskutovati na temu ekonomskog osnaživanja žena, mobinga i diskriminacije, sindikalnog organizovanosti žena.
Po završetku edukacije, urađena je radionica na temu rodno odgovornog budžetiranja čijom su implementacijom učesnici postali svjesni o važnosti i odgovornosti koju nosi strateško i sistemsko rodno odgovorno budžetiranje.
Posljednji modul Akademije je planiran za septembar.