Još jedan uspješan Klub mladih vijećnica i vijećnika


Mlade vijećnice, vijećnici, aktivistice, aktivisti, kanidatkinje i kandidati završili su još jedan trening u okviru programa Klub mladih vijećnica i vijećnika, koji Forum lijeve inicijative realizuje od 2016. godine. Realizaciju ovog treninga su podržali Međunarodni centar Olof Palme i Westminster fondacija za demokratiju.
Klub mladih vijećnica i vijećnika je edukativni program kroz koji se godišnje realizuju četiri modula na teme koje su od koristi vijećnicama i vijećnicima u radu u opštinskim vijećima. Na ovom modulu, edukaciji su se pridružile i mlade kandidatkinje i kandidati sa područja cijele Bosne i Hercegovine, koji su iskoristili trening kako bi usavršili tehnike i vještine koje će im pomoći prlikom vođenja kampanje.
Trening se održao u Etno selu Stanišići od 27.-29. augusta 2018. godine.