Izgradnja političkog profila žene kandidatkinje


Nakon seminara u Vitezu, na kojem su učešće uzele predstavnice lijeve političke orijentacije, Forum lijeve inicijative, uz podršku fondacije Friedrich Ebert je nastavio sa edukativnim programom i 24. i 25. marta 2018. godine na Ilidži, ponovo okupio učesnice za rad na temu „Kako do progresivnije politike i veće zastupljenosti žena?”

Cilj edukacije je rad na osnaživanju žena u politici i izgradnja političkog profila žene kandidatkinje.

Učesnice su razgovarale o društvenim  temama koje biraju za svoj politički angažman, zatim o elementima političke komunikacije i porukama koje one šalju građanstvu kroz svoj društveni i politički aktivizam.

Edukatorice i edukatori koji su radili za učesnicama su Biljana Maletin, Marija Srdić i Dragan Močević.