Izrada i zagovaranje javnih politika


Proteklog vikenda održan je drugi modul Kluba mladih vijećnica i vijećnika na temu „Izrada i zagovaranje javnih politika“. Vijećnice i vijećnike je pozdravila Pekić Jelena, menadžerica za programe i projekte u FLI-ju i Čengić Irfan, generalni sekretar SDP BiH. Projekat je realizovao Forum lijeve inicijative, uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme i partnerske organizacije Westminster fondacije za demokratiju Laburističke partije.
Modul je otvorio gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, nakon čega se kraćoj diskusiji pridružio i načelnik Lukavca Edin Delić.
Drugi dan modula je započeo predavanjem Envera Bijedića, zastupnika u parlementu FBiH, i predsjednika KO SDP BiH Tuzla, nakon čega su učesnici i učesnice imali/e priliku slušati predavanja na temu „Izrada javnih politika“ koje je držao vijećnik u Gradskom vijeću Sarajeva Miroslav Živanović i „Zagovaranje javnih politika“, predavnje koje je održao Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa.
Posljednji dan, mlade vijećnice i vijećnici, aktivistice i aktivisti su prezentovali svoje radove, koji su osnova za pisanje javnih politika. Seminar je završen predavanjem na temu „Razvoj javnih poltika i iskustva laburističke partije Velike Britanije“, koje je održao Howard Knight.