Udruženje Forum lijeve inicijative želi honorarno angažovati autora ili autoricu analize na temu „Integriteta političkih partija“. Dati posao uključuje izradu dokumenta analize po FLI metodologiji. Analiza treba da sadrži osnovno teorijsko utemeljenje iz date oblasti te analizu integriteta političkih partija u BiH iz lijevog političkog spektra. Prijava na oglas treba da sadrži prijedlog sadržaja analize i osnovne teze iz date oblasti a koje će biti obrađene u dokumentu (na maximalno 2 stranice word dokumenta). Uz prijavu dostaviti CV kao i pregled urađenih politika, studija i analiza u prethodnom periodu. Prednost će imati kandidati/kinje sa iskustvom u datoj oblasti.

Krajnji rok za prijavu na oglas je 10. juli 2019. godine. Rok za izradu finalnog dokumenta analize je 1. novembar 2019.

Sve prijave slati na mail: info@fli.ba Za više informacija kontakt telefon: + 387 33 612 529