Friedrich-Ebert-Stiftung BiH i Forum lijeve inicijative i u 2018. godini nastavljaju sa programom za mlade pod nazivom Akademija socijalne demokratije. Cilj Akademije je da kroz rad sa eminentnim stručnjakinjama i stručnjacima doprinese boljem razumijevanju principa i vrijednosti socijalne demokratije u različitim oblastima društvenog djelovanja. Polaznice/i će se kroz učešće na četiri modula upoznati sa konceptima i uspješnim praksama primjene vrijednosti socijalne demokratije u Evropi i svijetu, kao i analizirati ključne razlike u vrijednosnim stajalištima političkog spektra.

 

Kad?

 

Akademija obuhvata četiri modula i da biste uspješno završili Akademiju, morate prisustvovati na više od 80% nastave i predavanja.

 

I modul: POLITIČKA EKONOMIJA 8. – 10. juni 2018.

II modul:  POLITIČKA KOMUNIKACIJA, LIDERSTVO I TIMSKI RAD 6. – 8. juli 2018.

III modul: EVROPSKA UNIJA I VANJSKA POLITIKA 20. – 22. juli 2018.

IV modul: IZGRADNJA DOBROG DRUŠTVA 19.-21. oktobar 2018.

 

Pravo prijave?

 

Poziv za učešće u programu je otvoren za sve mlade aktiviste i aktivistice koji su uspješno završili dosadašnje edukativne programe partnerskih organizacija i to „Političku školu“ i „Socijaldemokratski kratki otvoreni kurs – SKOK“. Izuzetno ovome i u određenom broju aplikacija, priliku ćemo pružiti i mladim vijećnicama/ima i zastupnicama/ima na svim nivoima vlasti, istaknutim lokalnim liderkama/ima, članovima/cama organizacija civilnog društva, te nosiocima izvršnih funkcija lijeve političke orijentacije.

Rok za prijavu?

Rok za prijavu je 29. maj 2018. godine do 00:00h, te se možete prijaviti putem linka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJzg-scD2oRQ1NJdJTINPEBnUUFbUWmmv9HSK110aiIbCtFA/viewform?usp=sf_link

Za sve dodatne informacije kontak: info@fli.ba i +387 33 612 529.