Projekt koordinatorica u Forumu lijeve inicijative Jelena Pekić, imenovana je za sekretarku za edukaciju članstva i saradnju sa civilnim sektorom u Socijaldemokratskoj partiji BiH. U okviru njenog dugogodišnjeg društveno političkog aktivizma, Jelena je do sada imala priliku inicirati i raditi na brojnim projektima i edukativnim programima namjenjenim aktivistima i aktivisticama političkih partija i organizacija civilnog društva.

 

„Biti sekretarka za mene predstavlja posebnu čast i zadovoljstvo, ali i ogromnu odgovornost. Očekivanja su velika i vjerujem da ću ih ispuniti, a dosadašnji rad u oblasti neformalnog obrazovanja će mi zaista puno pomoći. Pred nama je puno posla, svjesni smo značaja i uloge neformalnog obrazovanja za naše članove i članice, ali i značaja ostvarivanja saradnje sa predstavnicima organizacija civilnog društva,“ istakla je Jelena.

 

Također, naglasila je da će na početku angažmana najviše pažnje posvetiti uspostavljanju Centra za političko obrazovanje, što predstavlja i statutarnu obavezu nakon Šestog redovnog Kongresa SDP BiH, te kreiranju jedinstvene baze podataka o edukativnim programima i učesnicima/cama, te osiguranja jadnakog pristupa edukativnim programima svim članovima i članicama SDP BiH.

 

Na kraju je istakla „Posao sekretarke ću obavljati volonterski i ovo će biti moj doprinos radu SDP-a.“