Mladi iz Jablanice u saradnji sa Forumom lijeve inicijative, u nedjelju 05.11.2017. godine realizovali su projekat „Mladi su sadašnjost, ne budućnost”. Projekat se realizuje uz podršku međunarodnog centra Olof Palme iz Švedske, a u okviru aktovnosti Mini grantova.

Cilj aktivnosti projekata jeste omladinski aktivizam i uključivanje mladih u političke procese. Stečeno znanje primjenjeno je kroz radionicu o omladinskom aktivizmu, gdje su mladi analizirali probleme u Jablanici uz predstavljanje praktičnih koraka ka njihovom rješavanju.

Krajnji rezultat edukacije su definisani projekti koji bi se trebali naći u Budžetu Općine Jablanica, kao i incijative koje će uskoro biti pokrenute, a koje imaju za cilj poboljšanje svakodnevnog života u općini Jablanica.