Forum lijeve inicijative je u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme, proteklog vikenda, 10-12. jula 2020. godine na Jahorini, realizovao I i II modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti 2020. Učesnici i učesnice su, sa predavačima i predavačicama te učesnicama iz regije, diskutovali i učili o demokratskim procesima i položaju žena te institucionalnim i zakonskim okvirima za rodnu ravnopravnost.

Modul je otvorila vanjska saradnica Foruma lijeve inicijative za rodna pitanja, Anida Šabanović, koja je ukazala na važnost tema koje su i bit će dio ovih i narednih modula Akademije. Borba za rodnu ravnopravnost traje godinama, ne samo u BiH, nego u svijetu te je uključivanje muškaraca u borbi za ovu tematiku veoma važno, i upravo zato smo ponosni na činjenicu da iz godine u godinu imamo više zainteresovanih učesnika/ca.

Učesnici i učesnice su imali priliku da sa projektnom menadžericom iz UNDP BiH, Lejlom Ramić-Mesihović, više razgovaraju na temu Izborno zakonodavstvo: Žene u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Kroz diskusiju, razgovor i radionice svoje iskustvo u političkom životu u regiji su podijelile Jasna Duraković (BiH), Karolina Leaković (Hrvatska), Maja Videnović (Srbija), Sonja Lokar (Slovenija) i Jelena Mitrović (Crna Gora).

Referentica i izvršna direktorica Tuzlanskog otvorenog centra, Dajana Bakić, govorila je na temu Feminizam, LGBT i manjinska prava, a tokom radionice Živa biblioteka, učesnice i učesnici su imali priliku da se više uključe u diskusiju i dobiju odgovore na mnoga pitanja.

Međunarodni dokumenti i standardi rodne ravnopravnosti, kao i Zakon o ravnopravnosti spolova BiH su veoma bitni za postizanje potpune ravnopravnosti u našoj zemlji, kao i gender institucionalni mehanizmi u BiH. Upravo na ovu temu je više informacija pružila Lejla Hodović iz Gender centra FBiH.

Tokom ovog vikenda, ali i kroz naredne module, učesnice i učesnici će imati priliku da razmijene iskustva, unaprijede svoja znanja i vještine za društveno i političko djelovanje. Demokratski procesi i položaj žena, Institucionalni i zakonski okvir za rodnu ravnopravnost, Žene na tržištu rada i političke vještine, Učešće žena u političkom dijalogu i Žene, mir i sigurnost su neke od tema koje će obilježiti ovogodišnju Akademiju te će po završetku svi učesnici i učesnice koji uspješno prođu edukaciju imati priliku da se upoznaju sa ranijim polaznicima i polaznicama Akademije te njihovim postignućima u periodu nakon iste te će im biti uručeni certifikati za uspješno završenu Akademiju.