Dana 10.12.2016. godine, u hotelu Europa, u Sarajevu, održana je tematska konferencija na temu Naučene lekcije unutrašnje demokratizacije, rodna perspektiva i naredni koraci koja se realizovala u organizaciji Foruma lijeve inicijative uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme.

Konferenciju su otvorili predsjednica Foruma Žena SDP Nermini Zaimović-Uzunović, i politički direktori SDP BiH, Damir Mašić koji su pozdravili učesnice ispred Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, naglasivši značaj održavanja tematske konferencije.

Konferenciji je prisustvovalo preko 50 učesnica, koje su tokom predavanja, diskusija i radionica, dale svoj doprinos održavanju  konferencije i zaključcima koji su uslijedili po završetku konferencije.

Prva tema, koju je moderirala Mira LjubijankićPregled unutrašnje demokratizacije SDP BiH, je prezentovana u dva dijela. Prvi dio je tema Proces izmjene partijskih dokumenata: Statut  SDP BiH i Program SDP BIH i perspektiva rodne ravnopravnosti koju je prezentovala Besima Borić, a Proces i rezultati unutarstranačkih izbora i rodna zastupljenost, je druga temu koju je izložila Irena Ljubičić-Lukić. Nakon izlaganja, uslijedila je diskusija.

Drugi dio konferencije je bio posvećen radionicama, na teme položaja foruma žena i njegovom unapređenju, zagovaranju politika rodne ravnopravnosti, osiguranju gender mainstreaminga, i edukacijama koje su potrebne ženama za veću političku participaciju.

Ifeta Ćesir Škoro i Nina Karađinović, potpredsjednice FOŽ SDP BiH, su iznijele zaključke tematske konferencije i time je konferencija zatvorena.

Sutradan, je održana radionica sa ciljem izrade komunikacijske strategije za djelovanje socijaldemokratkinja i jačanje pozicije žena.