Obrazovanje za život


Forum lijeve inicijative je u saradnji sa Forumom mladih SDP BiH nastavio sa realizacijom projekta „Youth empowerment strategy“ kroz prezentaciju javne politike „Obrazovanje za život“.

Javna politika „Obrazovanje za život“ se sastoji iz tri modula „Usklađivanje upisnih politika visokoškolskih ustanova sa potrebama tržišta rada“, „Mobilnosti studenata i akademskog osoblja u visokom obrazovanju u BiH“ i „Dualno obrazovanje u srednjim strukovnim školama“ , a promocija ove javne politike je organizirana u Bihaću kao univerzitetskom centru za mlade Unsko-sanskog kantona.

Na osnovu istraživanja stope nezaposlenosti visokoobrazovanih ljudi u BiH, obrazovnog sistema i nedostatka praktične nastave u srednjim strukovnim školama FLI je kreirao javnu politiku „Obrazovanje za život“ čiji moduli predlažu rješenja za navadene probleme. Cilj javne politike jeste da se što veći broj učesnika informira i edukuje o navedenim politikama.

Učesnicima je aktivista FLI, Mirza Krajina približio ideje same javne politike Projekat se realizira uz podršku partnera Olof Palme International Centra, 2015. je rezultirao izradom javne politike „Radno iskustvo svima“, koja se trenutno nalazi u parlamentarnoj proceduri, a usvajanje bi direktno uticalo na povoljniji položaj mladih koji se po prvi put nalaze na tržištu rada, što trenutno predstavlja jedan od većih problema s kojim se sureću mladih ljudi širom BiH.