Poštovani/e,

pozivamo vas na nove feminističke razgovore, u okviru ciklusa Neko je rekao feminizam?, koji organizuje Sarajevski otvoreni centar uz partnersku podršku Fondacije Friedrich Ebert u BiH i uz medijsku podršku Magazina DANI, na temu Statistika, kvote ili zajednički interes – politika i žensko pitanje u Bosni i Hercegovini o kojoj će govoriti Nermina Kapetanović, Segmedina Srna Bajramović, Ismeta Dervoz i Diana Zelenika, uz moderiranje Dženane Alađuz .

U okviru razgovora biće riječi, pored ostalih brojnih tema, i o tome kolika je politička moć žena u institucijama vlasti, političkim strankama i organima javne uprave, kao i na ostalim mjestima odluka, te zbog čega je žensko pitanje, iz perspektive državne politike i ekonomije, skrajnuto na marginu, dok je, paradoksalno, diskurs o toj temi istrošen, iako se situacija samo u izuzetnim slučajevima pomjera u korist ravnopravnosti.

Vrijeme: 26.11.2014. 18h

Mjesto: Općina Stari Grad Sarajevo, Zelenih beretki br. 4