Održana radionica na temu „Policy development“


Forum lijeve inicijative je protekle sedmice, u saradnji sa Westminster fondacijom za demokratiju Laburističke partije,  organizovao radionicu o razvoju javnih politika. Sadržaj radionice je  bio fokusiran na diskusiju o razvoju javnih politika unutar političkih partija lijeve orijentacije, sistemu djelovanja i dosadašnjoj praksi kreiranja i izrade javnih politika, statutarnim odredicama, te preporukama za kreiranje jedinstvenog sistema za policy development unutar političkih partija.

Radionici su prisustvovali aktivisti i aktivistice Foruma lijeve inicijijative, te direktor FLI-ja Miroslav Živanović, dok je radionicu vodio iskusni predavač Howard Knight, dugogodišnji član tima za javne politike Laburističke partije.